Nemocnica Levice

Dobrovoľníci podporili detské oddelenie v levickej nemocnici

15. 10. 2018

Do hracieho kútika pribudli hračky a prešiel obnovou.

Nemocnica Levice podpořila vzdelávanie sestier v regióne

6. 6. 2018

Participovala na XIII. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva.

Nemocnica Levice investovala do medicínskej techniky

25. 4. 2018

Zdravotnícke zariadenie obnovilo medicínsku techniku na viacerých oddeleniach.

Nemocnica Levice zahájila prvú investičnú etapu

22. 1. 2018

Pacienti už dnes vidia úvodné zmeny, kultiváciu priestorov a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.