Nemocnica Levice

Nemocnica Levice zriadila izby hotelového typu na oddelení vnútorného lekárstva

1. 11. 2019

Modernizácia izieb je súčasťou rozsiahlej postupnej rekonštrukcie, ktorou prechádza levická nemocnica po vstupe skupiny AGEL do manažmentu zdravotníckeho zariadenia.

Levická nemocnica otvorila nové mamografické pracovisko

5. 8. 2019

Prevádzka nového mamografu je plne digitalizovaná a na rozdiel od staršej mamografie má výhodu vo vyššej diagnostickej presnosti pri nižších radiačných dávkách.

Dobrovoľníci podporili detské oddelenie v levickej nemocnici

15. 10. 2018

Do hracieho kútika pribudli hračky a prešiel obnovou.

Nemocnica Levice podpořila vzdelávanie sestier v regióne

6. 6. 2018

Participovala na XIII. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva.

Nemocnica Levice investovala do medicínskej techniky

25. 4. 2018

Zdravotnícke zariadenie obnovilo medicínsku techniku na viacerých oddeleniach.

Nemocnica Levice zahájila prvú investičnú etapu

22. 1. 2018

Pacienti už dnes vidia úvodné zmeny, kultiváciu priestorov a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.