Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tyto řádky píšu v období třicetistupňových teplot, mnozí z nás máme v mysli vizi krásné dovolené strávené s nejbližšími, ať už u moře či na horách. Nicméně, měla bych říct pár slov o neonatologii.

Asi nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že neonatologie je obor, který doznal v posledních 20 letech nejrychlejšího rozvoje.

Vybudováním systematické, několikastupňové diferenciované péče o novorozence zaznamenala česká neonatologie ve 21. století významné úspěchy, které se projevily nejen dlouhodobě nízkou hodnotou úmrtnosti novorozenců, ale zejména vedly k poklesu významné časné a pozdní morbidity nezralých novorozenců.

Přesto převážná část neonatologických oddělení pečuje na úseku fyziologických novorozenců o zdravé donošené novorozence. Jejich hospitalizace je krátká a nekomplikovaná. I na tomto poli se máme šanci neustále zdokonalovat!

Tato péče ale není tak jednoznačná, jak se může zdát, protože novorozenec není nikdy – až   na pár vzácných výjimek – osamocen, je se svou mámou. V současnosti klademe maximální důraz na nepřetržitý kontakt čerstvě narozeného dítěte se svými rodiči, především matkou.

Ihned po narození podporujeme bezpečný bonding s odloženým podvazem pupečníku, prvním přisátím dítěte za asistence táty, dbáme na intimitu a možnost přijetí role nově vznikající rodiny. I v dalších hodinách života novorozence se snažíme podporovat mámy v jejich nových rolích, podpořit začátek laktace. Nezbytná a někdy nepříjemná vyšetření provádíme v náručí rodičů, tlumíme  bolest.

Na druhou stranu, pokud se stav novorozence komplikuje, jsme v diagnostických a léčebných procesech velmi rychlí a nekompromisní. I tyto situace se dají zvládnout za přítomnosti   rodičů, ale vyžadují obrovskou psychickou odolnost celého personálu a komunikační zdatnost zdravotníků.

Abychom takto mohli pracovat, potřebujeme kvalitní a funkční technické vybavení. Neméně důležité je kontinuální a pravidelné vzdělávání zdravotníků.

Abychom mohli poskytnout bezpečnou a empatickou péči, musíme být my sami spokojeni a cítit se v práci „v bezpečí”.Tímto se vracím na začátek a přeji Vám všem nejen dovolenou slunečnou a plně užitou. Namaste!

 

MUDr. Renáta Klosová
Odborný garant oboru Neonatologie ve společnosti AGEL