Vážení čtenáři,

dovolte mi v době společenské izolace místo oslavných setkání připomenout pár větami třicetileté výročí vzniku zdravotnického holdingu AGEL.

Jeho vznik je těsně svázán s bývalou podnikovou nemocnicí Třineckých železáren v Třinci-Podlesí. Historie této nemocnice v období třiceti let vystihuje koncept budování celého holdingu AGEL. Ze všeobecné provinční nemocnice jsme v období třiceti let vytvořili jedno z nejlepších vysoce specializovaných komplexních kardiocenter střední Evropy. Obdobně další nemocnice po vstupu do našeho holdingu procházejí intenzivním investičním rozvojem s důrazem na odborně i technicky akcentovaný rozvoj s nadregionální profilací vybraných pracovišť.

Skupinu AGEL v současné době tvoří 24 nemocnic v ČR a SR a ostatních poskytovatelů zdravotních služeb – laboratoří, poliklinik, lékáren, transfúzních odběrových center, specializovaných ambulancí a diagnostických pracovišť, řada podpůrných obchodně servisních společností, zahraničních organizačních složek, AGEL Střední zdravotnická a Vyšší  odborná škola, neziskových organizací – NADACE AGEL, Vzdělávací a výzkumný institut AGEL. Holding zaměstnává více než 13 tisíc zaměstnanců.

Naším hlavním cílem je investovat především v České a Slovenské republice. Usilujeme o identifikaci našich zařízení vyšší kvalitou poskytované péče, komfortnějším prostředím a v neposlední řadě i erudovanějším přístupem našich zaměstnanců k pacientům, než je to    v jiných zařízení českého a slovenského zdravotnictví. Je nutno zdůraznit, že společnost AGEL byla po celou dobu své existence výlučně ziskovou společností a za toto období investovala do svého rozvoje pro pacienty téměř 9 miliard korun z vlastních zdrojů.

Poděkovaní za úspěšnost našeho holdingu, který je jednoznačně nejdominantnějším zdravotnickým subjektem střední Evropy, patří v první řadě našim současným kolegům, ale i těm, kteří se na rozvoji AGELu podíleli i v minulosti.

Moje osobní poděkováni patří také mým bývalým společníkům – zakladatelům – AGELu MUDr. Markovi Potyzsovi, MUDr. Romanovi Dudysovi a Ing. Danielovi Dudysovi.

Současné postavení s výsledky našeho holdingu potvrzují třicetiletou správnost strategických rozhodnutí, ale i každodenní individuální přínosy Vás všech, kteří tyto hodnoty denně vytváříte.

 

Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.
Předseda dozorčí rady společnosti AGEL