Dámy a pánové, Vážené kolegyně a kolegové,

jsem velmi rád, že jsem dostal možnost napsat editoriál nového čísla časopisu NÁŠ AGEL. S ohledem na svoji specializaci nemohu text pojmout jinak, než jako souhrn současných úspěchů onkologické léčby a výhledů do budoucna.

Onkologie patří bezesporu v současné době k nejrychleji se rozvíjejícím klinickým oborům, což souvisí zejména s rostoucím počtem onkologických pacientů a stále často bohužel s neuspokojivými výsledky léčby. Stěžejním pro úspěšnou léčbu onkologických pacientů se v tuto chvíli zdá multidisciplinární přístup, tedyúčast celé řady specializací na rozhodnutí o léčbě a vlastní terapii. Vlastní onkologická léčba jde jednoznačně směrem tzv. „terapie šité na míru” konkrétnímu pacientovi, tedy nalezení takových prediktivních markerů daného nádoru, které umožňují určit, která léčba (chemoterapie, cílená terapie, imunoterapie) je pro pacienta optimální a má největší šanci na úspěch. Zahájení léčby tedy v současné době předchází kromě základního patologického vyšetření také často poměrně široké genetické testování nádorové tkáně.

V současnosti je stále častěji využívaná léčba cílená, která míří na konkrétní aberantně mutované signální dráhy v nádoru či nádorovém mikroprostředí a blokuje tak kauzálně karcinogenezi (vznik a růst nádorů). Těchto molekul se objevuje v posledních letech stále více, nicméně, současně s tím se bohužel objevují úskalí této léčby, tedy, i když zablokujeme jednu mutovanou signální dráhu, nádor postupně vytvoří další mutaci, kterou již tato cílená léčba nedokáže ovlivnit a je nezbytné použít odlišnou cílenou molekulu. Jinou staronovou perspektivní léčebnou modalitou je bezesporu imunoterapie, která v posledních letech zažívá skutečnou renesanci. Jde zejména o tzv. „check point“ inhibitory, tedy molekuly, které jsou schopny zablokovat fyziologické vypnutí imunitního systému a prodloužit tak aktivitu imunitního systému až do doby úplného zničení nádorového růstu (vypnutí imunitního systému je fyziologickým dějem bránícím rozvoji autoimunitních onemocnění). Dalším zásadním pilířem onkologické léčby je určitě radioterapie. Radioterapie prožívá v posledních letech také poměrně rychlý rozvoj, i když zdaleka ne tak výrazný jako klinická onkologie. Z nových technik se do praxe rychle propracovala například stereotaktická radioterapie/radiochirugie, která umožňuje aplikaci vysoké dávky záření v několika málo frakcích, což nejen že zvyšuje vlastní protinádorovou efektivitu, ale také zvyšuje komfort pro pacienta, když celou dávku záření je možné aplikovat v několika málo dnech v porovnání se současnými až dvěma měsíci radioterapie. Naše centrum tuto techniku zavedlo letos na jaře do běžné praxe a je využívána u stále většího spektra onkologických pacientů. Nezastupitelnou a stále důležitější roli v léčbě onkologického pacienta hraje i podpůrná terapie, bez které by řada léčebných režimů nebyla realizovatelná. Naše centrum také provozuje vlastní špičkové kanylační centrum k zavádění žilních vstupů nejen u onkologických pacientů.

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín disponuje kompletním spektrem léčebných možností ať již cílené (biologické) léčby, chemoterapie, imunoterapie či radioterapie. Současně umožňuje účast pacientů v klinických studiích a tedy šanci dostat se k perspektivní léčbě, která často v Evropě a ve světě nemá schválení pro danou indikaci (typ nádoru) a už vůbec ne úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Účast pacientů v těchto klinických studiích je zcela zdarma. Sám jsem několikrát pracoval jako konzultant pro onkologii ve Velké Británii a mohu zcela otevřeně říci, že k řadě léčebných možností, které považujeme v Komlexním onkologickém centru Nový Jičín jako samozřejmé, by se ve Velké Británii běžný Angličan neměl šanci dostat.

Je pro mě radost, že mohu stát v čele tak zkušeného a motivovaného týmu lidí (lékařů, radiologických asistentů, sester, fyziků a dalšího zdravotnického personálu) a současně disponovat tak vynikajícím přístrojovým vybavením, které nám umožňuje praktikovat onkologickou léčbu v Novém Jičíně na skutečně světové úrovni. 

doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Vedoucí Komplexního onkologického centra Nový Jičín