Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

už druhý rok po sebe zaznamenávame na Slovensku negatívny demografický vývoj. Historický zvrat nastal po viac ako sto rokoch zvyšovania počtu obyvateľov. Za uvedený nelichotivý vývoj je spoluzodpovedný aj významný pokles pôrodnosti v posledních rokoch. Negatívna osobná alebo sprostredkovaná skúsenosť ženy s pôrodom je jedným z relevantných argumentov v rozhodovaní sa ženy o tom, či privedie na svet ďalšie dieťa. Významne nám pribúdajú ženy, ktoré porodia v partnerskom vzťahu len jedno dieta a tiež tie, ktoré kvôli strachu z pôrodu nad dieťaťom ani neuvažujú. Morálne aj fyzicky opotrebované priestory pôrodníc sa významným spôsobom podieľajú na traumatizovaní žien pri pôrodoch. Strata súkromia a intimity v spojení s pôrodnými bolesťami a strachom o dieťa sú priam ideálnou kombináciou na rozvoj posttraumatickej stresovej poruchy, ktore príznaky dokážeme identifikovať u veľkej časti rodičiek.

Moderné pôrodníctvo zásadným spôsobom mení pohľad na ženu, budúcu matku a novorodenca. Pôrod je fyziologický proces a našou úlohou je vytvoriť pre ženu optimálne podmienky na to, aby mohol nerušene prebehnúť. Kľúčovými atribútmi je pocit bezpečia, rešpektovanie súkromia a intimity rodičky počas pôrodu. Dôležitý je taktiež maximálny možný kontakt novorodenca s matkou po pôrode. Nevyhnutnosťou je dostupnosť medicínskych technológií potrebných na riešenie akútnych stavov.

Veľmi sa teším, že zrekonštruované priestory pôrodnej sály v Nemocnici AGEL Zvolen plne rešpektujú tieto princípy. V spoločnosti AGEL pracujem už 10 rokov a veľmi dobre viem, koľko práce sa skrýva za novou pôrodnicou. Sú to nespočetné hodiny nasadenia mnohých ľudí, ktorí sa osobne vložili do tohto projektu. V posledných mesiacoch tu horúčkovito pracoval dobre fungujúci team odborníkov pod vedením pani riaditeľky Ing. Ľudmily Veselej a výsledok ich práce máme teraz pred sebou. Veľké poďakovanie patrí aj vedeniu spoločnosti AGEL za podporu projektu. Zmysluplnosť investície podčiarkuje aj historický úspěch zvolenskej pôrodnice, keď sme v minulom roku prekonali počtom narodených detí všetky ostatné pôrodnice v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.

MUDr. Andrej Jenčo
primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Nemocnica AGEL Zvolen