Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

koniec roka 2022 je z pohľadu Skupiny AGEL historicky výnimočný a z pohľadu zdravotníctva mimoriadne hektický. Jeseň 2022 sa stala pre AGEL historickým prelomom. Pred 32 rokmi sme začínali písať našu históriu v zdravotníctve v Čechách a na Slovensku. S obrovským odhodlaním a možno aj istou dávkou neistoty. Ale po troch desaťročiach náročnej, úpornej a tvrdej práce dnes môžem s vďakou a obrovským zadosťučinením konštatovať, že sme sa stali jednotkou v zdravotníctve. Vďaka novým akvizíciám, novým spoločnostiam a predovšetkým vďaka vám, našim pracovitým a zanieteným ľuďom, sme najväčším a najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Čechách a na Slovensku. Sme jednotka a je na nás, aby sme ako jednotka pôsobili, vytrvali, aby sme sa ako jednotka správali a boli ako jednotka právom sebavedomí. Som hrdý na prácu svojich kolegov, ktorí všetci prispeli k získaniu pozície jednotky, vybojovali náročný prvý polrok ešte v zajatí pandémie a rozbehli po jej skončení opäť reálnu medicínu. Pre mňa osobne je cťou, že môžem pracovať pre „jednotku“.

AGEL dnes zastáva popredné miesto v medicínskych technológiách, na poli telemedicíny, v oblasti technologických inovácii a dokonca máme v našich radoch aj autora medicínskeho postupu, ktorý bol prijatý komisiou ministerstva zdravotníctva. To všetko v mene a pre dobro našich pacientov, aby pocítili zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia, ale aj pre našich ľudí, aby sme zároveň znížili záťaž na medicínsky personál. AGEL sa stal aj dôležitým článkom v rozhodovaní o tvorbe stratégie medicíny, najmä v aktuálne hektických časoch na Slovensku, kedy sa láme chlieb v Pláne obnovy a odolnosti, kedy sa rozhoduje o optimalizácii nemocníc a kedy tisíce lekárov hrozia odchodom. Ako líder dokážeme jasne sformulovať, čo medicína v podmienkach Česka a Slovenska potrebuje, aké sú kladné aj záporné skúsenosti, ktoré postupy sú už prežitkom, ktorým smerom sa musíme v medicíne uberať a že vývoj sa zastaviť nedá, že zmeny sú nevyhnutné.

To sa musíme naučiť prijať nielen my, ale musíme to citlivo vysvetľovať aj našim pacientom. Covid nám veľmi veľa za posledné dva roky vzal, avšak priniesol zrýchlenie aplikácie nových postupov a technológií, vykryštalizoval veľmi jasne, že najpodstatnejším pre medicínu sú zdravotníci. Bez ohľadu na pozíciu, na miesto pôsobenia. Je dôležité, aby sme ich mali, aby sme ich mali dostatok a aby sme im vedeli zabezpečiť istotu, podmienky na rozvoj a radosť z práce, ktorá je stále tým najdôležitejším poslaním. Lebo aj liečba a záchrana života pacienta ide ruka v ruke s pokrokom a jeho jediným ťahúňom sú ľudia. Ľudia, ktorí majú odvahu vykročiť do neznáma, vydržať, zaprieť sa a dosiahnuť svoj cieľ. Títo priekopníci vedy a výskumu, odvahy prenášať moderné teórie do praxe musia cítiť našu-vašu podporu. Preto sme odštartovali aj éru podpory najmodernejších technológií a talentov, ktorí sa neboja kreatívnej práce a ani prípadného neúspechu.

Milé kolegyne, kolegovia, veľmi ma teší, že ste s nami, že spoločne v AGELi bojujeme ďalej, že i napriek ťažkým časom a každodenným problémom môžeme spoločne riešiť ťažké výzvy, ale tešiť sa aj z noviniek, úspechov, že spolu budujeme medicínu podľa našich predstáv. Nezabúdajme, sme jednotka a všetci sme jej súčasťou.
 

Ing. Michal Pišoja, MPH
Predseda predstavenstva spoločnosti AGEL