Drazí a vážení přátelé, kolegyně a kolegové, všichni zaměstnanci AGELu,

v době, kdy píši tento článek (22. 3. 2020), jsme v situaci, kterou Evropa a potažmo celá naše země nepoznala od doby po skončení 1. světové války, kdy proběhla epidemie španělské chřipky. Události se vrší jedna přes druhou stejně jako zákazy a doporučení. Stav je stále velmi dynamický.

S čistým svědomím mohu říci, že jako skupina jsme nápor koronavirové hrozby zachytili včas a naše opatření o několik dní předběhla rozhodnutí vlády. Všechny naše společné kroky se ukázaly jako správné. Zatím nemáme ještě zdaleka vyhráno a bojujeme s časem, s únavou, snažíme se zajistit ochranné pomůcky. I v této oblasti ale naše obchodní společnosti byly o několik kroků před ostatními, byly prozíravé a zajistily našim zdravotnickým zařízením zásoby. Samozřejmě boj s nedostatkem ochranných pomůcek je chronický, s takovou situací jsme se dosud nikdo nesetkali.

Na bedrech našich zdravotnických zařízení leží nyní největší zátěž. Připravují a realizují krizové plány, vymýšlí nové možnosti a zrychlení odběrů a testování, zapojují se neúnavně do aktivit státu. Vy – zdravotníci obětavě pečujete o své pacienty, uklidňujete situaci, pracujete do úmoru v improvizovaných podmínkách. Za to Vám všem – naši kolegové a kolegyně opravdu děkujeme. V pravidelných denních videokonferencích jsem vždy znovu a znovu pyšný na naše nemocnice a ambulantní zařízení, na jejich pracovníky. Jsou připraveni, nejsou zaskočení překotným vývojem situace.

Naše země a vlastně celá Evropa procházejí dosud nepoznanou dobou, nejsme pány situace, naše pýcha a představa o všemocné vědě a vyspělé civilizaci dostává krutou lekci. Pýcha předešla pád!

Najednou nemůžeme cestovat, nemůžeme chodit na veřejnost, musíme se chránit rouškami a náš život se mění. Vždyť ještě před několika týdny se hrála hokejová liga a Sparta se Slavií se utkaly ve fotbalovém derby… Věřím, že společně vše úspěšně zvládneme, každý z nás ví, o co hraje. O každého z nás, občana naší země. 

Musíme se semknout, jako již několikrát v dějinách, být trpěliví a pracovití, nenechat se svést ze správné cesty a až odvrátíme hrozbu, budeme se moci vrátit k normálu. Čeká nás ještě hodně společné práce. Velmi Vám všem děkuji za Vaše nasazení a úsilí, které celé situaci okolo koronaviru věnujete.

Vytanulo mi na mysli staré řeholní pravidlo řádu cisterciáků – „Ora et labora“ – „Modli se a pracuj!“ Mohu Vás ujistit, že jak představenstvo společnosti AGEL a AGEL SK, tak vedení jednotlivých zdravotnických zařízení konají. Jsme téměř neustále v kontaktu jak mezi sebou, tak se státními a krajskými úředníky, reagujeme na nastalé situace, konzultujeme, rozhodujeme. Maximálně chráníme naše zaměstnance i pacienty. Děkuji svým kolegům z představenstva i statutárům zdravotnických zařízení. A dle mého soudu, který vychází z pravidelných porad s Vámi, bych mohl vyjmenovat všechny zaměstnance společností AGEL, AGEL SK a poděkovat.

Kolem nás zuří bitva této války, války s COVID–19. Víme, co máme dělat, víme, že nesmíme prohrát, víme, že jsme schopní a pracovití! Tak jen do toho – zvládneme to!


MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
Předseda představenstva společnosti AGEL