Vážené kolegyne a kolegovia,

ale ten čas letí. Ani sme sa nenazdali a NADÁCIA AGEL slávi svoje prvé okrúhle narodeniny.

Ako sme začínali? Na začiatku bola myšlienka môjho manžela Tomáša, ktorá sa stala cieľom: „Pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím. Pomáhať ľuďom v núdzi, opusteným deťom, zamestnancom AGELu, ktorí sa ocitli v krízovej situácii“. A tak sa pred desiatimi rokmi narodila naša firemná NADÁCIA AGEL.

Zo začiatku sme zameriavali finančnú podporu do regiónov našich nemocníc. Dnes, keď sa pozrieme na mapu, vidíme kam holding siaha, od Loun až po Košice.

Plníme sny a priania tých, ktorí potrebujú pomoc. Z regiónu sme sa rozrástli po celom Česko-Slovensku. Som vďačná manželovi a nášmu obetavému, zodpovednému a šikovnému tímu. S vďačnosťou sa stretávame v každom liste, ktoré dostávame

od našich klientov. Za uplynulé plodné roky sa naša nadácia stala úspešnou dcérou holdingu. Pod svoje krídla vzala okrem stoviek individuálnych prípadov aj azylové domy, detské domovy, domovy dôchodcov. Nadácia zorganizovala desiatky nadačných akcií.

Toto číslo časopisu vás prevedie históriou nadácie, predstaví vám naše budúce projekty. V rozhovoroch spoznáte ľudí, ktorí tvorili a tvoria piliere nadácie.

Prajem nášmu oslávencovi NADÁCII AGEL veľa odhodlania, kreativity, entuziazmu, inšpirácie a veľa energie v realizovaní aktivít do ďalšieho desaťročia.

PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členka dozorčí rady AGELu