Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

jsou to více jak dva roky, kdy se životy nás všech – nejen zdravotníků, ze dne na den změnily. Uzavřely se školy, obchody, utichly ulice, celá města, život nás všech se zpomalil… S nadsázkou počátky této pandemie trochu připomínaly pohádku O Šípkové Růžence. Čas nám neměřil ovšem stejně. Zdravotníkům naopak povinností a práce přibylo, a to nejen s testováním, očkováním, ale především s péčí o pacienty, obvykle ve velmi závažném stavu, s hrozivě narůstající úmrtností. Důvodem byl malý nebezpečný neznámý koronavirus SARS-Cov-2.

Pár čísel ilustrujících zatížení našich nemocnic – v obou zemích v nemocnicích AGEL bylo dosud hospitalizováno více jak 21 000 pacientů s prokázaným onemocnění covid-19. V laboratořích AGEL bylo provedeno více jak 1,3 miliónu PCR vyšetření a téměř 1 milión antigenních testů. V očkovacích centrech našich nemocnic i mobilními týmy bylo proočkováno téměř 1,3 miliónu dávek očkovacích látek proti tomuto onemocnění. Všem našim zdravotníkům i nezdravotníkům patří naše poděkování za odvahu, se kterou čelili nebezpečnému neznámému viru, pracovali v těžkých podmínkách včetně klimatických, trvale v ochranných oblecích a vybaveni ochrannými pomůckami, trvale ve strachu
z nákazy nejen své osoby, ale i svých blízkých. Bez ohledu na svůj čas nebo pohodlí – byli jste prostě tam, kde bylo třeba. Zajišťovali jste zdravotní péči, stravování, ochranné prostředky, léky, očkovací látky, starali se o nebezpečný odpad – prostě o vše, co s provozem nemocnic a zdravotnických zařízení souvisí. Vyčerpání bylo nejen fyzické z namáhavé práce, ale i psychické z obavy před neznámým a častějšími kontakty s umírajícími. A to i u těch zdravotníků, kteří dosud na svých mateřských odděleních do kontaktu s posledními dny svých pacientů nepřicházeli.

Uvědomme si, co nám naopak pandemie ukázala. Třeba to, že zdraví je skutečně nejcennější dar, který máme, že je kolem nás mnoho těch, kteří v těžkých chvílích pomáhají, že společně zvládneme více a máme smysluplné povolání.

Také jsme se naučili o naše pacienty starat jinak. Slova jako digitalizace a elektronizace se stala běžnými součástmi našich denních činností. A pandemie urychlila i naše plány na nové projekty telemedicíny v mnoha oblastech – diabetologie, kardiologie, onkologie, paliativy.

Koronavirová onemocnění s námi již zůstanou. Musíme si zvyknout, že prožíváme období více či méně šťastná. Nezapomínejme nikdy na to, že zdraví je naše nejlepší deviza. A pomáhejme si a buďme k sobě ohleduplní.
 

MUDr. Marie Marsová, MBA
Místopředsedkyně představenstva AGELu