Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé a čtenáři,

cesta personalizované laboratorní diagnostiky je úzce spojená se všemi odvětvími medicíny již po dlouhá léta. Vývoj našeho oboru se za 30 let (dobu mého působení v něm) ubíral mílovými kroky. Laboratorní diagnostický komplement se skládá z mnoha oborů: biochemie, toxikologie, terapeutického monitorování léčiv, hematologie, imunologie, alergologie, molekulární genetiky, cytogenetiky, bakteriologie, virologie, infekční sérologie, parazitologie, mykologie, patologie, které poskytují kýžené výsledky vyšetření k léčbě pacientů podle principů personalizované medicíny.

Kam kráčí laboratorní medicína dnes?
Setkáváme se často s tím, že vývoj a uvedení na trh nové diagnostické soupravy předstihne její nasazení k širokému použití v našich laboratořích. Než celý proces projde platnou legislativou, často trvá více než rok. Další impuls k zavádění nových vyšetřovacích metod přichází od vás po absolvování různých kongresů, stáží, workshopů a seminářů doma i v zahraničí. Dynamicky se v současné době rozvíjí molekulární genetika a cytogenetika, a to nejen ve smyslu rozšiřování rutinní diagnostiky, ale i ve smyslu instrumentace a aplikace na konkrétního pacienta. Zavedení přístrojů na sekvenování nové generace MiSeQ a MiniSeQ vedlo k nárůstu vyšetřovaných genů spojených s konkrétní diagnózou z 500 na trojnásobek během posledních dvou let. Ruku v ruce s tímto procesem se odvíjí práce bioinformatiků a navazující analýza dat. Není daleko doba, kdy nám nové technologie umožní analýzu celého lidského genomu v rutinní laboratoři, a budeme mít k dispozici obrovské množství dat, která ponesou základ dalšího zkoumání a vývoje.

Další oblastí aplikace nejmodernějších technologií v laboratorní diagnostice s rychlou použitelností jsou malé, často přenosné POCT analyzátory. Ty poskytují rychlou diagnostiku v místě péče o pacienta. Jsou umístěny na odděleních ARO a JIP, ale i v ambulancích. Velkou revoluci v mikrobiologických laboratořích, jmenovitě v bakteriologii, způsobilo spuštění provozu přístroje MALDI. Přístroje k identifikaci bakterií na principu hmotnostní spektroskopie. V imunologii loňská novinka, „přístroj ALEX“, který umožňuje najednou kvantifikaci až 250 alergenů z jedné kapky krve, byla velmi kladně přijata na posledním kongresu alergologů. Pokroky v automatizaci procesů v laboratoři patologie jsou jedinečnou ukázkou spolupráce mezi odborníky z řad medicíny a informačních technologií. Lze konstatovat, že jedinou konstantou v našem oboru je „změna“.

Základními kameny laboratorní diagnostiky ve skupině AGEL jsou pro nemocnice a polikliniky jejich vlastní laboratoře, které poskytují v reálném čase a s rychlou dostupností akutní vyšetření k okamžitému léčení pacientů. Tuto péči poskytují nejen vlastním zdravotnickým zařízením, ale i široké externí klientele praktických lékařů a ambulantních specialistů. Nemocniční laboratoře disponují nepřetržitým provozem. Požadavky na specializovaná vyšetření se ve skupině AGEL realizují ve třech laboratořích s širokou nabídkou laboratorních vyšetření ve všech laboratorních oborech. V Nemocnici Prostějov sídlí Oddělení laboratorní medicíny, na Poliklinice AGEL Plzeň se nacházejí Laboratoře Dopravního zdravotnictví a na poliklinice v Novém Jičíně Laboratoře AGEL.

K větší přehlednosti laboratorních služeb pro naše klienty jsme v loňském roce zavedli jednotnou značku AGELLAB. Laboratorní provozy skupiny AGEL patří mezi tři největší poskytovatele laboratorních služeb v České republice. Mezi naše přednosti patří rychlá dostupnost vyšetření, v akutních případech nepřetržitá, stejná platforma přístrojů pro základní vyšetření, úzká spolupráce mezi obory, vzájemná pomoc v logistice svozů mezi nemocnicemi a poliklinikami, služby Call centra, nabídka konzultací antibiotických center, společný obchodní tým a jednotné marketingové aktivity. V současné době se zaměřujeme na úplnou elektronizaci spolupráce s klienty, na nabídku služeb, které usnadňují práci lékařům – aktuální vyhláška, principy GDPR aj. Dále chceme připravit program „klientská zóna“ ve spolupráci s jednotlivými zdravotnickými zařízeními skupiny a pracovníky informačních technologií. Stovky výsledků laboratorních vyšetření denně provedených v laboratořích skupiny AGEL na moderních technologiích vysoce erudovaným personálem vám slouží k upřesnění nebo stanovení diagnóz a k prevenci nemocí z povolání a tedy k úspěšné léčbě vašich pacientů.

Chci Vám za celý laboratorní tým AGELLAB poděkovat za příkladnou spolupráci a garantuji Vám, že i nadále jsme připraveni – na multioborový přístup, na vaše požadavky, na nepřeberné množství telefonátů – s úsměvem a dobrou náladou. Poslední stále probíhající vyšetřování – heslo „spalničky“ – to jen potvrzuje.

Za tým AGELLAB

RNDr. Lenka Kulíšková, MBA
Odborný garant oboru Laboratorní medicína
a hematologie ve skupině AGEL