Vážení a milí čitatelia časopisu NÁŠ AGEL,

pandémia covid-19 zasiahla výrazným spôsobom do života ľudí na celej planéte. Istoty, na ktoré sme sa mohli roky spoľahnúť, razom pominuli, chod nášho života sa začal uberať úplne iným smerom. Zo dňa na deň sme sa všetci začali učiť žiť vo svete, zmietanom neviditeľným nepriateľom, ktorý nám pripravil veľa starostí a odoprel nám mnohé radosti.

Leto je v plnom prúde, je možné vidieť ustupujúci trend covid pozitívnych pacientov. Vládne nariadenia sa zmierňujú a my môžeme opäť zažiť aspoň na chvíľu normálny svet bez výrazných obmedzení.

Veľmi rada by som na tomto mieste poďakovala všetkým našim zamestnancom skupiny AGEL, zvládli ste výnimočné a ťažké obdobie. Ste hrdinami pre nás všetkých. Vaša obeta, profesionalita a nasadenie nám všetkým ukázalo skutočný význam slova ľudskosť. Na úkor Vášho osobného života a zdravia, ste chránili ľudské životy, pomáhali ste. Častokrát ste uzdravovali nielen telá, ale aj duše našich pacientov. Svoje úlohy ste si plnili starostlivo, svedomito a s mimoriadnym nasadením.  Z celého  srdca  Vám ďakujeme, vážime si Vašu prácu!

Letné dni priniesli okrem zmiernenia pandémie aj mnoho iných pozitívnych udalostí.

Skupina AGEL oficiálne zahájila spoluprácu s Lekárskou fakultou Ostravskej univerzity. Prioritou novo uzatvorenej zmluvy je predovšetkým prepojenie akademickej sféry so sférou komerčnou, rozšírenie študijných a  praktických  aktivít  študentov  s  perspektívou  možnosti  zamestnania  v  rámci  siete  AGEL, či poskytnutie prednášajúcich z rôznych oblastí zdravotníctva.

Ďalším úspechom je úspech jedného z našich najmladších členov skupiny. AGEL Stredná zdravotnícka škola a Vyššia odborná škola zdravotnícka v Ostrave vyprevadila do života skúškou dospelosti prvých 86 študentov. Svoje maturitné vysvedčenia si maturanti prevzali na slávnostnom ukončení štúdia dňa

22. júna na radnici Slezskej Ostravy. Naši prví maturanti skúšku dospelosti zvládli na výbornú,  a to  aj napriek sťaženým študijným  podmienkam  v období  pandémie,  kedy  mnohí  z nich  dobrovoľne  pomáhali v našich zdravotníckych zariadeniach.

Začiatok leta taktiež patril aj oceneniu práce tých najlepších z nás – odovzdaniu cien Zlatý Aeskulap za roky 2019 a 2020. Obvykle býva ocenenie súčasťou reprezentačného plesu skupiny AGEL. Tento rok sa slávnostná ceremónia konala v Prahe za účasti členov dozornej rady spoločnosti AGEL, všetkým oceneným srdečne gratulujem!

A čo dodať na záver? Všetko čo má svoj začiatok, má aj svoj koniec. Koniec prináša nové výzvy, otvára nové dvere, rozširuje naše obzory. Verím, že pandémia covid-19 sa čoskoro vytratí z našich životov.

Nateraz prajem všetkým zamestnancom skupiny AGEL a všetkým čitateľom príjemné prežitie letných mesiacov, načerpajte nové sily do ďalších dní.

So srdečným pozdravom

Ing. Miroslava Bella Sumková, PhD.
Členka představenstva společnosti AGEL