Vážené kolegyne, kolegovia, milí čitatelia,

dovoľujeme si Vám predstaviť Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, ktorá sa stala členom skupiny AGEL, a to na základe nájomnej zmluvy platnej do konca roka 2037 s možnosťou predĺženia o ďalších päť rokov. História kežmarskej nemocnice sa datuje od roku 1907, kedy prestavali budovu hotela na štátnu mestskú nemocnicu, ktorá po početných prestavbách a opravách funguje dodnes. V roku 1991 po delimitácii od OÚNZ Poprad vzniká samostatná Nemocnica s poliklinikou, ktorá nesie meno slávneho kežmarského lekára Dr. Vojtecha Alexandra, priekopníka röntgenológie na Slovensku. V roku 2004 bola nemocnica pretransformovaná na mestskú príspevkovú organizáciu a roku 2005 na neziskovú organizáciu Mesta Kežmarok. V súčasnosti poskytujeme liečebno–preventívnu starostlivosť pre vyše 74 000 obyvateľov okresu Kežmarok.

Silnou stránku kežmarskej nemocnice, potvrdenou aj hodnoteniami nezávislých mimovládnych organizácií je, že nemocnica si vie udržať vysoký štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v hospodárení si v posledných rokoch drží veľmi priaznivú pozíciu. V roku 2016 bola úspešne ukončená reštrukturalizácia a v súčasnosti nemocnica hospodári stabilne s vyrovnaným, mierne pozitívnym hospodárskym výsledkom.

Kvalita poskytovaných služieb pre pacientov je pre nás na prvom mieste, a preto sa snažíme neustále zlepšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dôkazom toho je aj obhajovanie certifikátu kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001, ktorého sme držiteľom už od roku 2007. Od roku 2006 sme aj držiteľom certifikátu Baby Friendly Hospital – nemocnica priateľská deťom.

V oblasti vzdelávania okrem iného už od roku 1993 každoročne organizujeme odbornú celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra. Konferencia je orientovaná multidisciplinárne a určená je pre cieľovú skupinu lekárov, sestier, pôrodných asistentiek, praktických sestier a sanitárov. V tomto roku sa na konferencii zaregistrovalo vyše 400 účastníkov z rôznych nemocníc Slovenska a Českej republiky.

Nezanedbateľnou oblasťou je aj starostlivosť o zamestnancov, a to nielen vytváraním vhodných pracovných podmienok, ale aj organizovaním spoločenských aktivít. Každoročne organizujeme firemný večierok na ktorom oceňujeme prácu zamestnancov ktorí v nemocnici odpracovali tridsať, tridsaťpäť a štyridsať rokov. Nezabúdame ani na deti našich zamestnancov pre ktorých pripravujeme Mikulášsku nádielku a športovo-spoločenské akcie v rámci Medzinárodného dňa detí. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier organizujeme slávnostnú konferenciu spojenú s odovzdávaním cien – Sestra roka.

Začlenením nemocnice do skupiny AGEL začíname novú etapu rozvoja nemocnice. V nemocnici prebiehajú rekonštrukčné práce v dlhodobo nevyužívaných priestoroch operačných sál, ktoré budú slúžiť pre novozriadené biochemicko-hematologické laboratórium, čím bude zabezpečený väčší komfort pre zdravotníckych pracovníkov a hlavne rýchlejšia diagnostika pre pacientov. V neposlednom rade sa očakáva zníženie nákladov na logistiku pri preprave biologického materiálu.

Zároveň sme začali s rekonštrukciou hlavného vstupu a prízemia nemocnice, kde sú umiestnené naše ambulancie. Vďaka modernizácii za viac ako 75.427,56 eur s DPH sa pacienti môžu tešiť na celkom nové sociálne zariadenia s rozšírenými bezbariérovými vstupmi a v neposlednom rade budú aj pre našich zamestnancov zlepšené pracovné podmienky.

Cieľom našej nemocnice je poskytovanie kvalitnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti v príjemnom a bezpečnom prostredí pri dosiahnutí maximálnej spokojnosti pacientov, rodinných príslušníkov a iných zainteresovaných strán. Našim posláním je budovať nemocnicu rodinného typu s efektívnym hospodárením, spokojnými pacientmi a zamestnancami.

Veríme, že začlenením do skupiny AGEL sa nám tieto ciele a vízie podarí spoločným úsilím naďalej realizovať, a to hlavne k spokojnosti našich pacientov a zamestnancov.

Ing. Viktor Halíř
riaditeľ nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku