Vážení kolegové,

roky 2020 a 2021 budou navždy v Evropě spojené s bezprecedentní koronavirovou epidemií. Zdraví přestalo být klišé a společnost se ze dne na den změnila. V tomto období je vidět, jak klíčovou roli hraje zdravotnictví a vzdělanost našich zdravotníků. Přehodnocuje se zdravotní péče ve prospěch urgentní medicíny a vystupuje role oborů, které byly mnohdy opomíjeny, jako je epidemiologie a infektologie.

Společnost Avenier je dlouhodobě spojena s očkováním. Zaměřujeme se zejména na oblast přímé distribuce očkovacích látek a odborného zázemí pro zdravotnické pracovníky i veřejnost. V rámci distribuce dodržujeme nejvyšší kvalitativní požadavky a náš distribuční řetězec v chladovém spektru je nejlepší v České republice a patří ke špičce i v porovnání s evropskými distributory.

V rámci distribuce se věnujeme nejenom vakcínám, jsme i dodavatel centrové a biologické léčby do zdravotnických zařízení v České republice.

Společnost Avenier disponuje i 22 očkovacími centry s velmi erudovaným zdravotnickým personálem, který se v době před Covidem specializoval na očkování v rámci cestování do exotických krajin a v dnešní době se věnujeme jak domácímu, tak i covidovému očkování.

Na tomto místě bych též rád poděkoval všem zaměstnancům společnosti Avenier za jejich práci a za jejich týmový přístup, dále také dozorčí radě za konstruktivní npřístup v minulém roce, ale zejména bych chtěl poděkovat všem obětavým lidem v České republice a všem zdravotníkům, kteří se podílejí na ochraně zdraví a lidských životů.

Dovolte mi Vám všem popřát hodně zdraví a to, ať se epidemie dostane pod kontrolu a ať je prostor se věnovat „normální“ medicíně.

PharmDr. Tomáš Florian
Předseda představenstva společnosti Avenier