Vážení čtenáři, milé kolegyně a kolegové,

náš život přináší různá překvapení, neočekávané momenty a zvraty – jeden takový právě zažíváme. A stojíme v něm v centru dění. Myslím, že si mlhavě pamatujeme na konec minulého roku, kdy jsme se o novém typu koronaviru dozvěděli. Nic se nám nezdálo být vzdálenější, než město někde v Číně. Kdo z nás by si ale počátkem roku představil, že může existovat něco jak lockdown, že naše děti nebudou chodit do školy, že zdravotní péče bude vystavena tak náročné a v mnoha ohledech unikátní situaci. Kolik z nás se najednou začalo obávat o zdraví a životy svých blízkých?

Na téma nového koronaviru bylo napsáno mnoho článků, někdy pravdivých, jindy zavádějících a někdy také zcela nepravdivých. Nás ovšem zajímá především praktická a reálná část této pandemie a naše role v jejím zvládnutí. AGEL Středomoravská nemocniční patří mezi zdravotnická zařízení, která nabyla zkušenosti s péčí o pacienty s onemocněním COVID-19 v první linii. V Olomouckém kraji provozujeme jediné infekční oddělení, nejvíce zasažené první vlnou a trvající dosud. Dovolte mi zde tyto dosavadní zkušenosti shrnout.

Je pondělí 9. března 2020 a infekční oddělení prostějovské nemocnice přijímá prvního pacienta s tímto onemocněním. I přes měsíční přípravu jsme počtem pacientů zaskočeni. A to nejen v Prostějově. Uzavírá se celá oblast Litovel a Uničov a vedle prostějovské se také šternberská nemocnice stává místem, kam jsou první pacienti s COVID-19 přepravováni. Celé tři měsíce nabíráme další nové pacienty, otevíráme odběrová místa  pro vyšetření PCR testů. Jako jedni z prvních v republice otevíráme drive in odběrová místa ve všech našich

městech, laboratoř mikrobiologie během dvou dní provádí PCR testy, sestry z našich nemocnic zajišťují odběry u pacientů v jejich domácím prostředí se sanitkami ZZS.

Všechny tyto náhlé události si vyžádaly změny v zaběhnutém systému našich nemocnic. Nastavení nových procesů v péči o naše pacienty bylo otázkou několika hodin, maximálně dnů. A o prázdninách, když nápor COVIDu-19 poklesl, věnovali jsme stejnou péči těm, které jsme v uplynulých měsících nemohli plánovaně odoperovat a vyšetřit – a dařilo se nám to. Přichází září a další vlna, která nabírá na síle. Třetina akutních lůžek a polovina lůžek ARO a JIP pro dospělé v našich nemocnicích v Prostějově, Přerově a ve Šternberku je vyčleněna pro lůžka „covidová“. Od té doby se neustále staráme o 30 pacientů na umělé plicní ventilaci, přičemž každý den nám chybí desetina nemocného personálu. I přesto dokážeme bez omezení pečovat o pacienty v ambulancích, na lůžkách ošetřujeme všechny akutní stavy a k dnešnímu dni (20. listopadu) jsme vyléčili více než 700 pacientů s nemocí COVID-19.

Zažíváme období, kdy lékaři, sestry a ostatní zdravotníci obětují svému poslání léčit nemocné svůj soukromý čas. Kdy unavení zdravotníci se s úsměvem loučí se svými vyléčenými pacienty. Kdy se navzájem povzbuzují, když je přemáhá únava. Kdy maminky přicházející domů po těžkém dni učí svoje děti, píší s nimi úkoly. Kdy zdravotníci z obavy, aby nákazu nepřenesli na své rodiče a příbuzné, tráví dny mimo svůj domov. Kdy i po těžkém dni pomáhají slova: „Pacienty v tom prostě nenecháme!“ Kdy sestry přijíždějící z jiných zařízení skupiny AGEL pomáhají v centru dění. Těm všem patří velký obdiv a poděkování.

Mimořádná období krystalizují charakter a každá krize prověří kvality – u nás v nemocnicích to platí zcela určitě. Lékaři, sestry a všichni zdravotníci téměř ze všech oddělení nemocnic pracovali právě tam, kde bylo třeba. Pomáhali si navzájem, dokázali se semknout. Získali jsme mnoho dobrovolníků z řad mediků a studentů zdravotnických škol a uvědomili jsme si, jak jsou šikovní a svědomití a jejich práce je naplňuje.

Dovolte mi, abych všem svým kolegům v nemocnicích za jejich nasazení v letošním roce poděkovala. Věřte mi, že vím, kolik z vás si muselo sáhnout na dno svých sil, kolik z vás denně svým přístupem ukázalo, že svoje povolání vykonává s láskou a úctou k nemocným. Je mi ctí, že jsem mohla tyto dny s vámi prožít.

Nastává adventní čas – doba vhodná k zamyšlení nad rokem letošním a plány do let budoucích. Tento  rok     byl pro nás všechny rokem plným výzev, odhodlání a mnoha bezesných nocí. Přeji nám všem především zdraví   a sílu do dalších dnů a chuť dotáhnout vše do vítězného konce, navzdory těžkostem a neznámým situacím.

Má to smysl!

 

S úctou ke všem zaměstnancům skupiny AGEL

MUDr. Marie Marsová, MBA
předsedkyně  představenstva AGEL Středomoravská nemocniční