Informace pro inzerenty

Technické parametry časopisu:

 • Periciodita – dvouměsíčník
 • Formát – A4 (210x297 milimetrů)
 • Barevnost – celobarevný
 • Náklad – 7000 výtisků
 • Základní strany – 56 stran - 135 gramů křídový papír lesklý
 • Obálka - 4 strany - 200 gramů křídový papír
 • Obsah časopisu - Převážná část časopisu (zhruba 2/3) je věnována jednotlivým zdravotnickým zařízením skupiny AGEL. Rubriky tvořící zbylou 1/3 obsahu jsou určeny především ke zpestření a pobavení.

Cena inzerce*


Celostránka inzerce umístěná na 4. (vnější) straně obálky
 60 000,- Kč

Celostránka inzerce umístěná na obálce na 2. nebo 3. straně (vnitřní)
50 000,-Kč

Celostránka inzerce umístěná na jedné ze 56 stran
35 000,-Kč

Půlstránková inzerce umístěná na jedné ze 56 stran
25 000,-Kč

Inzerce na 1/3 strany umístěná na jedné ze 56 stran
20 000,-Kč

Inzerce na 1/5 strany umístěná na jedné ze 56 stran
15 000,-Kč

*Ceny jsou uvedeny bez DPH

Sleva při opakování inzerce:

 • 2x – 5% sleva
 • 3x – 10 % sleva
 • 4x – 15% sleva
 • celý rok (6x) – 20 % sleva

Zlom a grafická úprava:

 • Graphic House s.r.o.
 • Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy.
 • Vychází 6 × ročně
 • ISSN 1802-7350
 • Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem 17744

 

Kontakt na redakci časopisu NÁŠ AGEL: casopis@agel.cz