ZDRAVOTNÍ TÉMA

Kardiologové z Podlesí využívají při operacích srdce rozšířenou realitu

11. 8. 2022

Zdravotníci a technici z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí vyvinuli vlastní software a vidí tak doslova „do nitra pacienta“.

Text: MgA. Michaela Čížková / Foto: Mgr. Adam Knesl

Před nedávnem lékaři a zdravotníci z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí informovali veřejnost o využívání virtuální reality v předoperační přípravě u různých druhů zákroků. Nyní však své hranice posouvají výrazně dále a zavádějí využívání smíšené reality přímo na operačním sále během operační procedury. Jedná se o další stupeň zobrazení 3D dat pomocí nových technologií. Zjednodušeně řečeno, operatérova realita je rozšířená o jakákoliv potřebná 3D data, ať se jedná o orgány, nebo cokoli jiného.

„Hledali jsme řešení, které by nám umožnilo vidět to, co bylo součástí předoperační přípravy ve virtuální realitě tak, abychom mohli operovat a zároveň mít tato 3D data při sobě. Provedli jsme zákrok u pacienta po katetrizační opravě nedomykavosti mitrální chlopně pomocí MitraClipů, u kterého již během výkonu bylo jasné, že nedomykavost nejde úplně opravit. Proto jsme jej objednali k uzávěru zbytkové nedomykavosti mezi implantovanými MitraClipy,“ vysvětluje kardiolog MUDr. Jaroslav Januška, Ph. D. Tento náročný požadavek se stal novou výzvou pro celý 3D-Team Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Během několika měsíců se rozhodlo o pořízení chytrých brýlí pro smíšenou realitu – Microsoft Hololens 2. 

„Po dodání těchto chytrých brýlí byl celý tým fascinován technologií jako takovou. Následně však přišlo zklamání,“ přiznává další člen 3D-Teamu a kardiologického oddělení MUDr. Miroslav Hudec. I přes průlomovou technologii jsou totiž programy, které jsou pro tyto brýle vhodné, dostupné jen omezeně a jejich portfolio není příliš velké. „Při prozkoumávání dosažitelných aplikací jsme narazili na to, že i když se software jeví jako vyhovující, po spuštění se vždy zobrazilo pouze demo. I samotné vkládání 3D modelu nebylo jednoduché,“ vysvětluje biomedicínský inženýr Jan Hečko problém, který vedl k vývoji vlastního prostředí s využitím externí výpočetní síly.

„Po několika měsících, kdy jsme skoro na Hololensy zanevřeli, se ale objevila naděje,“ pokračuje Hečko. V podstatě na koleni začal 3D-Team tým vyvíjet vlastní software, který umožnil zobrazit v 3D podobě snímky z výpočetní tomografie, magnetické rezonance, echokardiografie a nejen to. „Obrovskou výhodou aplikace, kterou máme, je společná interakce lékaře s biomedicínským inženýrem, kdy oba současně mohou ovládat a prohlížet daný obsah,“ zmiňuje MUDr. Otakar Jiravský, kardiolog z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, a doplňuje: „Zároveň může technik adhoc ‚podsunout‘ lékaři v podstatě jakýkoliv materiál přímo před oči.

Jedná se o modely, lékařské zprávy, videonahrávky a další přínosné materiály.“ Systém zobrazení odborníci z Podlesí představili na kongresu v Minnesotě, na univerzitě v Krakově a na intervenční kardiologii v Bánské Bystrici. „Na všech pracovištích byli překvapeni, co vše už dokážeme zobrazit. Zájem o vyzkoušení byl obrovský, a to jak v oblasti technologie, tak i ve využití softwaru,“ dodává garant problematiky, MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.

„V aktuální situaci máme stabilní a funkční metodu na využívání těchto brýlí přímo na operačním sále a naši specialisté z 3D-Teamu ji využili již u 10 pacientů. Pro lékaře je tak možnost rozšířené reality jasným a nepopíratelným přínosem,“ uzavírá MUDr. Jan Chovančík, Ph.D., vedoucí lékař elektrofyziologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. V plánech 3D-Teamu se počítá se zaměřením na implementaci a synchronizaci nástrojů, jako je například jehla pro punkci cév a podobně. Komplexním cílem, což je aktuálně hudba budoucnosti, je živé zobrazení katétru v lidském těle bez využití rentgenového záření pro navigaci.