ZDRAVOTNÍ TÉMA

Pandémia covidu je aj spúšťačom chorobného strachu a úzkosti

10. 2. 2022

Do psychologickej ambulancie Nemocnice AGEL Levice prichádzajú pacienti všetkých vekových kategórií, no v poslednej dobe sú to tínedžeri a prevažujú ženy.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: Nikola Holková

Pandémia koronavírusu aktivovala ako prvú emóciu po jej vypuknutí emóciu strachu. Osobitného a dosiaľ pre väčšinu z nás nepoznaného strachu. Strachu z neznámej choroby, z nakazenia, zo smrti, z bezmocnosti, z izolácie. Strach patrí medzi najsilnejšie emócie a je jednou z najhorších emócií. Má veľmi silný vplyv na našu myseľ a telo. Strach môže vytvoriť veľmi silné signály a odozvy, keď sa ocitneme v núdzovej situácii, napríklad ak sme svedkami nehody, požiaru, ak nás niekto napadne. Môže sa prejaviť aj vtedy, keď čelíme udalostiam, ktoré nie sú nebezpečné, ako sú skúšky, verejné vystupovanie, nová práca, rôzne stretnutia alebo dokonca večierok. Je to prirodzená reakcia na hrozbu, ktorá môže byť vnímaná alebo skutočná. Úzkosť je slovo, ktoré používame pre niektoré druhy strachu, ktoré zvyčajne súvisia s myšlienkou hrozby alebo niečoho zlého v budúcnosti, a nie práve teraz. „V našej ambulancii ročne riešime väčšinu prípadov, súvisiacich so strachom.

Od vypuknutia pandémie koronavírusu sa tento počet ešte zvýšil. V súvislosti so strachom či úzkosťou k nám prichádzajú pacienti všetkých vekových kategórii, no v poslednej dobe sú to tínedžeri a mladí dospelí a sú to prevažne ženy. Psychologickú ambulanciu momentálne navštevuje približne 80 percent pacientov trpiacich práve týmito problémami,“ hovorí Mgr. Barbara Budinská, klinická psychologička z Psychologickej ambulancie Nemocnice AGEL Levice. Pre vysporiadanie sa so strachom je dôležité najprv definovať, že nejde o bežnú podobu strachu, ktorý je prirodzenou súčasťou nášho života, ale má už podobu diagnózy. „Ak človek pociťuje úzkosť po celý čas, po dobu niekoľkých týždňov, alebo pocit, že strach ovláda osobný život, potom je potrebné požiadať o pomoc psychológa.

Ďalšia dôležitá vec je postaviť sa svojmu strachu, ak je to v možnostiach. Ak sa osoba trpiaca úzkosťou bude vždy vyhýbať situáciám, ktoré sú desivé, možno prestane robiť veci, ktoré chce alebo musí. Vystavenie sa svojmu strachu môže byť účinným spôsobom, ako túto úzkosť prekonať. Poznávajte sami seba a skúste sa dozvedieť viac o svojom strachu alebo úzkosti. Veďte si denník alebo záznam myšlienok aby ste si zapísali situácie, ktoré spôsobujú duševné nepohodlie,“ vysvetľuje skúsenosti z praxe Mgr. Barbara Budinská. To, čoho sa bojíme a ako sa správame, keď sa niečoho bojíme, sa môže u každého človeka líšiť. Už len to, že vieme, z čoho máme strach a prečo, môže byť prvým krokom k vyriešeniu problémov so strachom. Pretože úzkosť je typ strachu z vecí, ktoré sú popísané vyššie, platia rovnako aj pre úzkosť. Slovo úzkosť sa zvykne používať na opis starostí, alebo keď je strach otravný a pretrváva v priebehu času. Používa sa, keď sa strach týka niečoho v budúcnosti a nie toho čo sa deje práve teraz. Keď pociťujeme strach alebo vážnu úzkosť, naša myseľ a telo pracujú veľmi rýchlo. Niektoré z vecí, ktoré sa nám môžu stať sú napríklad veľmi rýchle bitie srdca a možno aj pocit nepravidelného bitia, rýchle dýchanie, slabosť svalov, potenie, zovretie žalúdka, závraty, pocit skamenenia, sucho v ústach alebo napäté svaly.

„K týmto veciam dochádza, pretože telo cíti strach a pripravuje nás na núdzovú situáciu tak, že prekrví svaly, zvýši hladinu cukru v krvi a dáva tak momentálnu schopnosť sústrediť sa na vec, ktorú telo vníma ako hrozbu. Pri úzkosti môžu nastať z dlhodobého hľadiska niektoré z vyššie uvedených symptómov, ako aj nervozita, problém so spánkom, rozvinúť sa môže aj bolesť hlavy alebo problém s prácou a povolaním, v budúcnosti môžu nastať problémy v sexuálnom živote čo sa týka sebavedomia alebo úplného dištancovania. Strach môže byť každodenný, dlhotrvajúci problém, aj keď dotyčná osoba nevie vysvetliť prečo. Niektorí ľudia pociťujú neustály pocit úzkosti bez akéhokoľvek spúšťača,“ dodáva skúsená odborníčka. V živote každého človeka existuje veľa spúšťačov strachu a nie je možné vždy presne zistiť, prečo sa bojíme alebo aká je pravdepodobnosť, že nám bude ublížené. Ak nás však strach a úzkosť výrazne obmedzuje v živote, je dôležité ísť sa poradiť s psychológom. Dlhodobá a neliečená emócia strachu môže vyvolať ďalšie, vážnejšie diagnózy.