ZDRAVOTNÍ TÉMA

Zájem o pobytové sociální služby stále převyšuje poptávku

7. 12. 2021

Když chtějí, vaří si jídlo, perou a žehlí prádlo nebo úřadují v kanceláři – i tak se senioři v sociálních službách udržují v soběstačnosti.

Text: Mgr. Gabriela Lefenda, Ph.D. / Foto: archiv AGELu

V životě každého člověka může nastat situace, kdy přestane zvládat všechny věci sám jako dříve a začne být závislý na pomoci ostatních. Pokud člověk se sníženou soběstačností nemá ve své blízkosti nikoho, kdo by mu s péčí o jeho osobu pomohl, pak přicházejí na řadu sociální služby. 
„Ve Skupině AGEL poskytujeme pobytové sociální služby lidem, kteří ukončili hospitalizaci v nemocnici, ale neobejdou se bez pomoci další osoby. Sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče jim poskytujeme na přechodnou dobu na základě uzavřené smlouvy do doby, než jim jejich příbuzní a blízcí, případně dlouhodobé sociální služby, zajistí odpovídající pomoc. Vedle pobytové formy sociálních služeb ve skupině poskytujeme odborné sociální poradenství ambulantní a terénní formou,“ vysvětluje PhDr. Markéta Čožíková, projektová manažerka Odboru Ošetřovatelské a sociální péče AGEL. 

Klient sociální služby by měl žít co nejpřirozenějším způsobem života pokud možno bez omezení a pomoc by mu měla být poskytována pouze v těch oblastech, které již sám nezvládne. „Protože nám záleží na každém klientovi, podnikáme řadu kroků ke zvyšování kvality námi poskytovaných sociálních služeb. Snažíme se, aby klienti měli dostatek aktivit, které si pamatují ze svého domácího života, bývalého zaměstnání. Čím více jsou senioři v kondici, tím lépe zvládají činnosti běžného života,“ říká Markéta Čožíková. „Prakticky po celou dobu prázdnin bylo velmi oblíbené společné grilování, kdy se o výtečný gastronomický zážitek postaralisami klienti, kteří byli na tuto činnost zvyklí z domova,“ usmívá se Bc. Miroslava Hořínková, sociální pracovnice ze Sociální služby Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově. Zde se také velmi osvědčila i nová kuchyňka. „Jídlo, které si klienti připraví sami, je vždy to nejchutnější. Je připraveno podle jejich vlastních receptů z domova, připomíná jim doby, kdy ještě na vše stačili sami, a dokáže všechny pozitivně naladit. Jde o základní předpoklad návratu do domácího prostředí, aby si klient dokázal připravit alespoň jednoduchá jídla,“ dodává Miroslava Hořínková. 

Ukázkovým příkladem trénování běžných činností, tolik důležitých pro návrat zpět do domácího prostředí, je i zdánlivě obyčejné praní prádla. V sociální službě Podhorská pořídili pračku a sušičku a nechali vyrobit klientům velmi pohodlně přístupnou žehlicí plochu. „Nová prádelna je velmi frekventovaná, klienti uvítali možnost neposílat si prádlo do centrální prádelny s nutností čekat, až se vrátí zpět, raději si je vyperou sami, případně s pomocí personálu. Milují vůni čerstvě vypraného prádla, připomíná jim domov,“ podotýká Miroslava Hořínková. Zjednodušený návod k použití je k dispozici přímo u spotřebičů, je ochráněn průhlednou folií, aby vydržel čitelný ve vlhkém prostředí, velikost písma je přizpůsobena seniorům. V Nemocnici AGEL Louny se klienti rádi pomyslně vracejí zpět do doby produktivního věku, kdy chodili každý den do zaměstnání do kanceláře.

Pro tyto účely vznikl v Lounech kancelářský retro koutek, kde mají k dispozici kancelářský stůl, židli, telefon, počítač, psací stroj. „Psaním svých životních příběhů na stroji či starším počítači v kanceláři si zdokonalují nejen motoriku, ale zejména zachycují a zpracovávají svůj životní příběh a mají tak možnost zavzpomínat na příjemné životní okamžiky,“ potvrzuje sociální pracovnice Bc. Jana Hendrychová z oddělení sociálních lůžek Nemocnice AGEL Louny. Zde je velmi oblíbená také péče o drobná zvířata – klienti mají na starost terárium s křečky. A k práci na zahradě se mohou vracet i ti, kteří se pohybují na invalidním vozíku. „Jde v podstatě o starou vanu zvenčí obalenou jutou a naplněnou hlínou, kam si i klienti s omezenou schopností pohybu dokáží zasadit „vlastní“ květiny a jiné rostliny a pečovat o ně. To je opět skvělá připomínka přirozených aktivit běžného života,“ dodává Jana Hendrychová. 

Zásadním zvýšením kvality poskytovaných sociálních služeb se může pochlubit i Nemocnice AGEL Český Těšín, kde dosáhli významného zvýšení úrovně soukromí při poskytování ubytování. Snížením počtu lůžek v pokojích klienti získali možnost využívat jedno a dvoulůžkové pokoje a přestěhováním pokojů sociální služby do uceleného prostoru na oddělení ošetřovatelské péče zároveň získali příjemné místo pro společné jídlo, přirozené setkávání a nejrůznější aktivity. „Významným benefitem pro klienty pobytových sociálních služeb poskytovaných nejen v Nemocnici AGEL Český Těšín, ale i napříč Skupinou AGEL, je profesionální a kvalitní ošetřovatelská péče. Kvalitu ošetřovatelské péče v sociální službě pozitivně hodnotí nejen klienti, ale také jejich příbuzní a blízcí,“ říká Mgr. Alice Ručková, členka představenstva Nemocnice AGEL Český Těšín.