ZDRAVOTNÍ TÉMA

Lékaři provedli prvním pacientům v zemi výjimečnou operaci chlopně

1. 4. 2021

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí provedla tuto operaci jako jedna z prvních v České republice.

Text a foto: Mgr. Adam Knesl

Specialisté z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí jako jedni z prvních v České republice úspěšně provedli implantaci mitrální chlopně (TMVI), čímž se rozšířil okruh lidí, kterým lékaři pomohou od vážných kardiologických problémů. Nedomykavost mitrální (dvojcípé) chlopně, která je nejčastější chlopňová vada u pacientů ve středním a vyšším věku, řeší lékaři v Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí kardiochirurgickou operací, ovšem pro část takto nemocných představuje zákrok velké riziko a nepřipadá pro ně v úvahu. „Limitací mohou být postižení dalších orgánů, jakou jsou plíce, játra, ledviny, deformity hrudníku, nebo již příliš pokročilý kardiální nález. Tito pacienti jsou v našem centru již 10 let léčeni katetrizační metodou, tzv. plastikou mitrální chlopně pomocí MitraClipu,” vysvětluje na začátek MUDr. Jaroslav Januška z kardiologického oddělení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. 

Ještě donedávna byla plastika mitrální chlopně pomocí MitraClipu, kdy pomocí “kolíčku” lékaři oba cípy chlopně sešívají k sobě, jedinou možnou opravou nedomykavosti dvojcípé chlopně bez kardiochirurgického zásahu. Po letech vývoje katetrizačních náhrad a souhlasu výrobce implantovalo kardiocentrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí na podzim loňského roku nový typ mitrální chlopně „Tendyne“ u dvou pacientek s těžkou nedomykavostí. V České republice tento zákrok absolvovali doposud jen tři lidé, z toho dva v Třinci, jeden v pražském IKEM a po celém světě pak pouhých šest set nemocných. „Pacienti vybraní k tomuto zákroku trpí těžkou námahovou dušností. Nemohou v kuse ujít více než 200 metrů, část z nich trpí dušností i v klidu, nebo dokonce pro dušnost nemohou spát. V důsledku těchto problémů jsou opakovaně hospitalizovaní a často vyžadují intenzivní péči,” říká kardiolog s tím, že u obou pacientek fungují chlopně po operaci novou metodou TMVI bez problémů, jsou nyní v domácím léčení a významně u nich došlo ke zlepšení dušnosti. 

„U jedné pacientky je možné, že nebude ani v budoucnu nutná transplantace srdce,” zdůrazňuje MUDr. Jaroslav Januška. Díky úspěšně zvládnuté implantaci mitrální chlopně se mohou v Třinci-Podlesí operované ženy vrátit k běžným činnostem, jako je pohyb po bytě, zajít si nakoupit nebo na procházku, nebo se spokojeně a bez dušnosti vyspat. „Zlepšení stavu je neocenitelné. Po implantaci se také zmenší nutnost hospitalizací a předpokládáme, že tímto výkonem prodloužíme pacientům život,” věří třinecký specialista a připomíná, že katetrizační implantace (nebo jejich hybridní přístupy s mini invazivním chirurgickým výkonem) pacienty zatěžují podstatně méně. „Vyhneme se mimotělnímu oběhu a tím i zmenšíme množství ztrát krve, zmenší se přístupové chirurgické řezy a podstatně se zkrátí doba rekonvalescence pacientů. Po standardní kardiochirurgické operaci srůst hrudní kosti trvá nejméně 6 týdnů, což u našich výkonů odpadá,” pokračuje MUDr. Januška. 

Během podzimního unikátního zákroku TMVI byli v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí přítomni proktoři z firmy dodávající katetrizační náhrady, kteří dohlíželi na správný postup a zacvičení zdejšího týmu expertů v nové katetrizační metodě. Přijeli dva aplikační technici z Nizozemska, jedna z Anglie a celý tým vedl lékař z Minnesoty z USA. Jakmile se pod odborným dohledem provede v Třinci-Podlesí předem daný počet výkonu, budou vykonávat zdejší lékaři implantaci mitrální chlopně samostatně. „Z našeho pohledu je to nový přístup, který máme částečně již odzkoušený z katetrizační léčby zúžených aortálních chlopní. Výkon je však v mnoha krocích zcela odlišný a psychicky pro lékaře velmi náročný.

Neoddiskutovatelnou výhodou je, že postup je téměř o polovinu kratší než standardní kardiochirurgická náhrada chlopně. Současně se těšíme na virtuální realitu, kterou se snažíme zavést při plánování i provedení tohoto typu výkonů,” říká MUDr. Jaroslav Januška. Pokud se podaří dohodnout se všemi zainteresovanými stranami a epidemiologický vývoj nabere optimističtější směr, mohlo by se v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí během letošního roku provést 10 až 12 unikátních implantací. „Pro lékaře je to hlavně možnost rozšířit okruh pacientů, kterým pomůžeme od jejích potíží a vrátíme je do běžného života,” dodává na závěr intervenční kardiolog Jaroslav Januška.

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D., vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V roce 1984 nastoupil na Interní oddělení Hornické nemocnice Karviná, po deseti letech přešel na Kardiochirurgické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Od listopadu 2002 rok působil v Salamon Fakeeh Hospital (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia) a od ledna 2004 pracuje v Kardiocentru Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Kromě ročního působení v nemocnici v Saudské Arábii absolvoval stáže nebo kurzy v South Tess Hospital Middlesborough England (1992), University Hospital Seattle USA (1996) a německém Herzzentrum Bad Oyenhausen (1999). Doktor Januška je členem České kardiologické společnosti.

JAK PROBÍHÁ IMPLANTACE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ?
Zákrok se provádí v celkové anestezii z malého chirurgického řezu pod levým prsem. Pod kontrolou jícnové echokardiografie provede na bijícím srdci chirurg malý nářez srdečního hrotu a tímto otvorem se protáhne silná cévka přes mitrální chlopeň do levé síně. Vnitřkem cévky se zavede sbalená umělá chlopeň do levé síně, kde se pod kontrolou echokardiografie a skiaskopie (pomocí rentgenového záření) roztáhne do požadovaného tvaru a pozice. Její poloha se zajistí kotvící „šňůrkou“ v hrotu levé komory. Rána se zašije a pacienti po zhojení, které trvá asi týden, jsou propuštěni domů.