ZAJÍMAVOSTI

Školní rok ve znamení cest za poznáním: od českých lavic až k řeckým odborníkům

20. 11. 2023

Pestrý kalendář událostí, které zahrnují nejen výuku v lavicích, ale také dobrodružství mimo ně, přináší nový školní rok v AGEL Střední zdravotnické škole a VOŠ.

Zatímco nově nastoupivší žáci prvních ročníků zahájili školní rok adaptačním kurzem v Budišově nad Budišovkou, jejich starší kolegové se ihned po návratu do školních lavic ponořili do další etapy plné bohatých vzdělávacích možností. Poprvé v historii školy se žáci ostravské pobočky naší zdravotnické školy vydali v září na vícedenní zahraniční studijní zájezd. A to konkrétně do Londýna, kde měli budoucí zdravotníci možnost prozkoumat nejen významné památky, ale také procvičit si jazykové dovednosti. Mimo jiné žáci strávili den v jihovýchodním městě Brighton, který má pověst přímořských lázní. Také v letošním roce se žáci účastní programu Erasmus+. „Avšak zatímco v minulých letech probíhaly stáže na Slovensku v nemocnicích naší skupiny, na přelomu října a listopadu vyráží 10 žáků a dva pedagogové na dva týdny do řeckého Thessaloniki.

Během stáže budou naši žáci spolupracovat s místními odborníky, rozšíří si znalosti a zkušenosti a zároveň prozkoumají rozmanitost zdravotnické péče v jiném kulturním kontextu. Ošetřovatelskou a zdravotní péči budou mít žáci možnost poskytovat v Domovech pro seniory v Diamantidios Stegi Gerodology Center a Frontizo Gerodology Center. Jedná se o domovy pro seniory poskytující vysokou úroveň zdravotní a pečovatelské péče, kde je personál pravidelně proškolován. Právě stáž v multidisciplinárním týmu, zahrnující asistenty, lékařskou službu, ošetřovatelství, psychologii i fyzioterapii s ergoterapií bude určitě pro žáky zajímavá a podnětná,“ míní ředitel AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ing. Bc. Vladimír Janus s tím, že i ve druhém pololetí vyjedou žáci na odbornou stáž Erasmus+, a to do polského Štětína.

Stejně jako úvod školního roku i následující měsíce nabídnou pestrý harmonogram událostí, například exkurze do zdravotnických zařízení skupiny AGEL, kde žáci nahlédnou do každodenní praxe, což jim umožní lépe pochopit a ocenit výzvy, kterým budou v budoucnu čelit. „Vybraní žáci se budou účastnit odborných akcí, jako je například Sympozium či Kardioden, kde se seznámí s nejnovějšími trendy a výzkumy ve světě zdravotnictví. Dále chystáme projekty zaměřené na základní školy, kdy pro žáky připravujeme dny otevřených dveří, ale také jezdíme přímo do škol, například organizovat praktické ukázky první pomoci,“ upřesňuje aktivity zástupkyně ředitele Mgr. Alžběta Panáková. Pro širokou veřejnost škola otevře celkem sedm kvalifikačních kurzů Sanitář a Ošetřovatel, které budou probíhat převážně v Ostravě, ale také v Českém Těšíně. „Kromě toho připravujeme nové kurzy pro nelékařský zdravotnický personál zaměřené na mentorování ošetřovatelské praxe a péči o dekubity a nehojící se rány. Tyto novinky plánujeme spustit v roce 2024,“ uzavírá Alžběta Panáková.

✒ MGR. RADKA MILOŠEVSKÁ  ARCHIV AGEL SZŠ A VOŠ