ZAJÍMAVOSTI

AGEL je nejlepším zaměstnavatelem Olomouckého regionu

11. 9. 2023

V prestižní soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 2023 získal regionální prvenství v elitní kategorii nad 5 000 zaměstnanců.

Na 9 000 zaměstnanců pracuje v České republice pod značkou AGEL. V drtivé většině jde o zdravotníky, lékaře i nezdravotnický personál v nemocnicích a dalších zařízeních. Ročně zde ošetří téměř 100 tisíc hospitalizovaných pacientů na 2 800 lůžkách a v 1400 ambulancích provedou 7,4 milionu ambulantních vyšetření. Zvláště pro náročná zdravotnická povolání je nutností zajistit nejen dobré pracovní podmínky, které zaměstnancům dávají stabilní pracovní možnosti, ale také poskytnout benefity, jimiž zaměstnavatel prokazuje svým pracovníkům výborný přístup a motivaci k pracovním výsledkům. 

„My, personalisté, máme díky této soutěži možnost ukázat celé republice, co našim zaměstnancům nabízíme. To zvláště na pracovním trhu ve zdravotnictví s ohledem na nedostatek pracovních sil skutečně není jednoduché a konkurence je veliká. Přesto se nám na základě personalistických ukazatelů, jako jsou náklady na vzdělávání, benefity a další nástroje kvality pro zlepšení pracovních podmínek, podařilo v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 2023 získat v regionálním kole prvenství v nejvyšší vyhlášené kategorii,“ říká personální ředitelka společnosti AGEL v České republice Mgr. Lucie Rozbořilová Štěpánková, MBA.

Soutěž Sodexo Zaměstnavatel roku je v České republice jedinou soutěží, která hodnotí společnosti z pohledu lidských zdrojů. Udělení titulu probíhá podle mezinárodní metodiky Saratoga společnosti PricewaterhouseCoopers a znamená pro oceněnou firmu certifikát kvality v oblasti řízení lidských zdrojů. Sleduje přitom nejen finanční ukazatele, náklady na vzdělávání či míru interního povyšování a dobrovolných odchodů, ale také třeba investice na charitu a podporu místních společenství. Jedná se tedy o velmi komplexí hodnocení personální politiky. „Pro naši společnost jsou spokojení zaměstnanci společně se spokojenými pacienty zásadní prioritou. Osobně vím, jak je jejich práce náročná fyzicky a psychicky. Naším cílem je mít zaměstnance erudované, kontinuálně se vzdělávající, schopné skloubit povinnosti pracovní i osobní tak, abychom byli pro naše pacienty empatickými odborníky se srdcem na pravém místě. Je pro nás ctí, že jsme na správné cestě ke splnění našich vizí,“ říká místopředsedkyně představenstva AGEL a.s. MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M.

Dostupnost a kvalita lékařské péče je pro Olomoucký kraj prioritou. Nezastupitelnost existence AGELu jako soukromého provozovatele zdravotní péče, který v Olomouckém kraji působí již 16 let, potvrzuje také hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek. „Těší mě, že na zajištění zdravotnických služeb v Olomouckém kraji se podílí firma, jejíž personální politika patří mezi nejlepší v Česku. Se společností AGEL má náš kraj bezvadnou spolupráci, která se projevila například při epidemii covidu-19. Skvělé je zároveň i to, jak rychle se firmě daří zavádět a v praxi používat moderní lékařské metody a technologie,“ těší se z ocenění hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek. „Zprávu o výjimečném úspěchu společnosti AGEL jsem přijal s nefalšovanou radostí. Spokojenost zaměstnanců je jedním z nutných předpokladů vysoké míry spokojenosti našich občanů, kteří jsou uživateli zdravotních služeb. Věřím, že ke komfortu zaměstnanců i pacientů přispívají také investice kraje do jeho tří nemocnic, které AGEL provozuje,“ doplnil 2. náměstek hejtmana pro zdravotnictví Mgr. Dalibor Horák. Práce personalistů ovšem nyní nekončí. Momentálně mají v soutěži přihlášeny další dva projekty, jejichž smyslem je vzdělávání v každém věku a v každé profesi nebo sladění profesního a osobního života zaměstnanců. Výsledek hodnocení bude oznámen na podzim.

✒ MGR.GABRIELA LEFENDA, PHD.  MGR. LUCIE ROZBOŘILOVÁ ŠTĚPÁNKOVÁ, MBA