ZAJÍMAVOSTI

AGEL i v roce 2023 podpoří nadějné talenty pomocí grantové soutěže

17. 5. 2023

Celkově až 5 milionů korun nabídne už podvanácté společnost AGEL předkladatelům inovativních projektů z Česka i Slovenska

Představenstvo společnosti AGEL vyhlašuje i pro rok 2023 na podnět předsedkyně Grantové komise AGELu Interní grantovou soutěž, jejímž cílem je podpořit inovativní projekty v medicíně a souvisejících oborech. Pro letošní rok vyčlenila společnost AGEL na podporu inovativních projektů 5 milionů korun, které mohou putovat k předkladatelům napříč Skupinou AGEL v Česku i na Slovensku. „Nové nápady, modernizace a inovace jsou prvky, které ve Skupině AGEL jednoznačně vítáme a které plně podporujeme. A to nejen morálně a slovy, ale i reálnou finanční podporou, právě pomocí interních grantů. Velmi si ceníme každého, kdo chce svou práci dělat lépe či efektivněji, nebo posouvat možnosti, které při poskytování zdravotní péče aktuálně máme,“ vysvětluje Mgr. Pavel Michna, MBA, projektový manažer společnosti AGEL, s tím, že Interní grantová soutěž probíhá ve společnosti AGEL již dvanáctým rokem a každoročně disponuje pětimilionovým rozpočtem na podporu projektů.

Mezi projekty, které se dočkaly podpory v minulém ročníku grantové soutěže, bylo například využití brýlí pro virtuální realitu u pacientů s hypertenzí, kteří byli pomocí brýlí edukováni. „Pacienti jsou z této novinky nadšeni. Vidíme, že se při edukaci s brýlemi opravdu soustředí, a v důsledku tak pacienti z ordinace odcházejí mnohem kvalitněji informováni. Dokonce i senioři, u kterých jsme měli obavy, jak novou technologii přijmou, brýle vítají,“ popsala lékařka interní ambulance Polikliniky AGEL Ostrava MUDr. Bogna Jiravská Godula, s tím, že moderní vybavení přenese pacienta, který se musí jen pohodlně usadit, do virtuální ordinace, kde se během osmi minut dozví vše důležité o své diagnóze, o tom, jak dodržovat léčebný režim, či jak správně používat tlakoměr. Mezi dalšími podpořenými projekty byly v minulosti například operace chrupavek pomocí suspenze pacientovy vlastní chrupavky v Nemocnici AGEL Říčany, využití brýlí kombinujících virtuální realitu s hologramy při invazivních zákrocích na srdci či cévách v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí, nebo vzdálený monitoring fyziologických funkcí pacientů v domácí péči, s využitím telemedicínských aplikací v Nemocnici AGEL Nový Jičín. Celkově již společnost AGEL v rámci grantové soutěže rozdala desítky milionů korun na podporu více než pěti desítek projektů a další mohou přibýt právě letos. Lhůta pro podání žádostí je 30. 4. 2023 a podání je možné online pomocí formulářů a instrukcí uvedených na adrese vavia.agel.cz/interni-granty. Žadatelem může být zaměstnanec Skupiny AGEL bez ohledu na pracovní pozici, typ úvazku nebo místo výkonu práce.

✒ LUCIE DRAHOŠOVÁ

V roce 2022 získala podporu z Interní grantové soutěže virtuální realita

Brýle pro virtuální realitu oceňují při edukaci nejen mladí, ale i senioři. Pro zdravotníky to znamená úsporu času

Kvalitnější edukaci pacientů umožňují na Poliklinice AGEL Ostrava speciální brýle pro virtuální realitu, jejichž pořízení bylo možné i díky podpoře v rámci Interní grantové soutěže společnosti AGEL. Cílem projektu, který je využíván pacienty s hypertenzí v interní ambulanci Polikliniky AGEL Ostrava, je zkvalitnit informovanost pacientů a zároveň nezvyšovat časové nároky kladené na zdravotnický personál. „Brýle pro virtuální realitu se nám v naší ambulanci podařilo uvést do praxe díky aktivnímu přístupu zdravotníků z řad praktických lékařů a interny. Technicky jsme nahrávku zajistili ve spolupráci s telemedicínským centrem třinecké Nemocnice AGEL Podlesí,“ sdělila na úvod lékařka interní ambulance Polikliniky AGEL Ostrava MUDr. Bogna Jiravská Godula, a pokračovala: „V rámci pilotní studie využíváme brýle k edukaci pacientů s vysokým tlakem.

V budoucnosti je ale možné rozšíření na další diagnózy, jako je například zvýšený cholesterol, cukrovka, chronická žilní nedostatečnost, a podobně.“ Přínos virtuální reality budou v Poliklinice AGEL Ostrava také exaktně měřit a porovnávat s dosavadní praxí, kdy lékařka se zdravotní sestrou edukovala každého pacienta zvlášť. „Pomocí dotazníkového šetření zjistíme a vyhodnotíme, zda je tato forma edukace vhodná a skutečně účinná. První zkušenosti jsou ale jednoznačně pozitivní. Pozorujeme, že pacienti jsou daleko pozornější a do domácího prostředí tak odcházejí informovanější. My zdravotníci pak můžeme čas, který se podaří ušetřit, věnovat jiným činnostem nebo dalším pacientům,“ uvedla lékařka Bogna Jiravská Godula další z výhod.

✒  RADKA MILOŠEVSKÁ