ZAJÍMAVOSTI

Ciele riaditeľov slovenských nemocníc AGEL do roku 2023: bezpečnosť, digitalizácia a akreditácia SAK

3. 4. 2023

Dotazníkový prieskum v celej skupine ukázal celkovú spokojnosť zamestnancov na 66,3 %

Zhodnotenie roka 2022, silné a slabé stránky každého zdravotníckeho zariadenia AGEL na Slovensku, možnosti využitia viaczdrojového financovania na rozvojové projekty, ale aj konkrétne problémy, ich riešenie. No a, samozrejme, ciele a vízia pre rok 2023. To boli hlavné body porady riaditeľov zdravotníckych zariadení, ktorá sa konala v závere januára v hoteli Kaskády v Sielnici. AGEL na Slovensku zaznamenal v uplynulom roku zásadný vzostup čo sa týka úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti, počtu spoločností v portfóliu, počtu zamestnancov, ale predovšetkým v modernizačných a rozvojových projektoch jednotlivých nemocníc.

„Pre rok 2023 sme si stanovili strategické ciele najmä v oblasti štandardizácie procesov zabezpečenia zdravotnej starostlivosti vrátane bezpečnosti, digitalizácie procesov, prioritou je aj akreditácia SAK pre Nemocnicu AGEL Košice-Šaca a Nemocnicu AGEL Komárno. Vzhľadom na Optimalizáciu siete nemocníc a Plán obnovy a odolnosti je pre nás zásadným využitie všetkých existujúcich príležitostí,“ uviedol medicínsky riaditeľ AGEL SK lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc. Všetky zdravotnícke zariadenia od prvého januára 2023 začali s novým spôsobom vykazovania JZS výkonov kódmi DRG výkonov. Od budúceho roka bude povinnosť plniť nastavené limity vo Vyhláške MZ SR o kategorizácii nemocníc.

„Pre rok 2023 sme zaviedli aj ďalšie parametre základných ukazovateľov poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane ALOS, obložnosti a hlavne parametra eCM, či sledovania spotreby liekov a ŠZM. Parametre budú sledované formou nanovo nastavených KPI pre rok 2023,“ dodal medicínsky riaditeľ. Zásadnou je v prvom štvrťroku 2023 diskusia a vydanie rozhodnutí o doplnkových programoch ohľadne kategorizácie nemocníc. Súčasťou porady bola aj prezentácia výsledkov prieskumu spokojnosti medzi zamestnancami AGELu, ktorý sa uskutočnil na jeseň 2022. Zúčastnilo sa ho 30% všetkých zamestnancov a ich celková spokojnosť dosiahla úroveň 66,3%. „Zamestnanci hodnotili výrazne pozitívnu organizáciu a podmienky práce, pozitívne sú vnímaní aj priami nadriadení, a to až v 70,4% prípadov, až 67,1% zamestnancov uviedlo, že sú informovaní o dianí v spoločnosti“ uviedla Mgr. Katarína Dovinová, vedúca HR biznis partner AGEL SK. Najmenej pozitívnych hodnotení dosiahla oblasť motivovanosť, a to s 55,4%.

✒ MGR. MARTINA PAVLIKOVÁ  MGR. ZUZANA UJLAKYOVÁ