ZAJÍMAVOSTI

Na AGEL Střední zdravotnickou školu nastoupilo do 1. ročníku 120 studentů

29. 10. 2022

Zájem neklesá ani o studium na vyšší odborné škole, kam nastoupilo v září 111 studentů na prezenční a kombinovanou formu studia oboru diplomovaná všeobecná sestra.

Text a foto: MgA. Michaela Čížková

AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě přivítala své první studenty v roce 2017. Tehdy do prvního ročníku v Ostravě nastoupilo ke studiu celkem 90 žáků. Nyní má škola více než 630 žáků a studentů a působí celkem ve třech městech. Během šesti let navíc absolvovalo kvalifikační kurzy Sanitář a Ošetřovatel více než 160 kurzistů, přičemž řada z nich si našla nové zaměstnání nebo postoupila v kariérním růstu. V posledních dvou letech na škole zároveň úspěšně odmaturovalo téměř 160 žáků v Ostravě a Českém Těšíně.

Přihlášky k přijímacímu řízení pro letošní školní rok 2022/2023 poslalo více než 440 uchazečů. Téměř 300 uchazečů se letos hlásilo na AGEL Střední zdravotnickou školu v Ostravě a v Českém Těšíně. Dne 1. září nastoupilo do prvního ročníku střední školy 120 žáků. „Téměř polovina z nich nastoupila ke studiu v oboru praktická sestra, o který byl největší zájem, a více než polovina zájemců o něj usilovala. Pozorujeme, že navzdory událostem, které se během posledních let udály, zájem o zdravotnické nelékařské profese neklesá, ale naopak roste. Vnímáme to nejen na stále rostoucím počtu přihlášek, ale také na enormním zájmu o kvalifikační kurzy Sanitář a Ošetřovatel,“ říká ředitel školy Ing. Bc. Vladimír Janus a dodává, že zájem neklesá ani o studium na vyšší odborné škole.

Ze 157 uchazečů nastoupilo v září 111 studentů, a to na prezenční a kombinovanou formu studia oboru diplomovaná všeobecná sestra. Největší zájem o studium na vyšší odborné škole byl v Přerově. Tato škola je jediná v Olomouckém kraji, kterou provozuje Skupina AGEL. „V Přerově jsme letos rozšířili kapacitu školy o učebny v dalších dvou patrech. K dispozici je přednášková aula a dvě nové klasické učebny. Další učebny simulují nemocniční pokoje a pracovny sester,“ uvádí ředitel školy.

Velkou motivací pro všechny studenty a kurzisty AGEL SZŠ a VOŠZ je doplnění nebo zvýšení kvalifikace, zvýšení samostatnosti při výkonu povolání, změna oboru nebo jistota budoucího zaměstnání. „Moc nás těší zájem ze strany veřejnosti. Jsme rádi, že přichází právě k nám, aby si doplnili či rozšířili své vzdělání. Během šesti let jsme předali osvědčení více než 160 kurzistům z kvalifikačních kurzů a potřásli rukou téměř 160 maturantům,“ zmiňuje Vladimír Janus. AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická vznikla v reakci na dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu v České republice, který chtěla Skupina AGEL aktivně řešit. Zdá se, že pomalými krůčky se to skutečně daří. Dle ředitele školy čtvrtina absolventů nastoupila pracovat do zdravotnických zařízení nejen Skupiny AGEL. Zbylí maturanti pokračují dále ve studiu zdravotnických oborů. Procento absolventů, kteří zcela změnili svůj směr, je téměř nulové.

„Vzhledem k tomu, že máme za sebou teprve dva maturitní ročníky, nejsou tato čísla nijak zvlášť ohromující, ale do budoucna máme dobře našlápnuto. Ti, kteří nyní dále studují, nastoupí během pár let do zdravotnictví a situace se bude postupně zlepšovat. Šest let od založení školy uteklo jako voda a nám se v této době podařila ohromná hromada práce a věřím, že to nejlepší na nás ještě čeká. V současné době je naším hlavním cílem zajistit žákům a studentům kvalitní výukové prostory a zázemí v souladu s moderními výukovými metodami, podpořené kvalitními, nejmodernějšími výukovými pomůckami – včetně multimediálních učeben a výuky odborných předmětů prostřednictvím virtuální reality. Samozřejmostí je další prohlubování spolupráce se zdravotnickými zařízeními Skupiny AGEL, zejména co se týče vybavení výukových prostor školy v těchto zařízeních a spolupráce zaměřené na představení budoucích zaměstnavatelů našich absolventů,“ uzavírá ředitel školy.