ZAJÍMAVOSTI

Zájem o školu roste i mezi kluky

5. 9. 2022

Zájem o zdravotnické nelékařské profese roste. Svůj podíl na tom jistě má také covidové období, které poukázalo na to, že ve zdravotnictví je vždy jistota zaměstnání.

Text a foto: MgA. Michaela Čížková

Stále rostoucí zájem o zdravotnické obory zaznamenává AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, která působí v Ostravě, Českém Těšíně a Přerově. Přihlášky k přijímacímu řízení pro rok 2022/2023 poslalo více než 440 uchazečů. V letošním roce škola zaznamenala také enormní zájem ze strany kluků. Téměř 300 uchazečů se letos hlásilo na AGEL Střední zdravotnickou školu v Ostravě a v Českém Těšíně. Největší zájem byl o obor praktická sestra, o který usilovala více než polovina zájemců. „Zájem o zdravotnické nelékařské profese roste. Vnímáme to nejen na rostoucím počtu přihlášek, ale také na enormním zájmu o kvalifikační kurzy Sanitář a Ošetřovatel. Svůj podíl na tom jistě má také covidové období, které poukázalo na to, že ve zdravotnictví je vždy jistota zaměstnání. V letošním roce jsme také zaznamenali velký zájem ze strany kluků, a to zejména o obor praktická sestra a zdravotnické lyceum,“ říká ředitel školy Ing. Vladimír Janus.

V září nastoupí do prvního ročníku střední školy více než 120 žáků, mezi nimiž je i 26 chlapců. Téměř polovina z nich nastoupí ke studiu v oboru praktická sestra. „Přestože tento název není pro kluky tolik atraktivní, studuje u nás více než 50 chlapců a dalších 26 jich nastoupí v září ke studiu, což je skvělá zpráva. Bohužel termín jako ‚praktický‘, lépe řečeno ‚zdravotní‘ bratr neexistuje. Zákon umožňuje oficiálně používat pouze označení všeobecné sestry a je jedno jestli profesi vykonávají ženy, nebo muži. Velmi nás těší, že kluci se toho označení nebojí a s chutí studují tento obor,“ vysvětluje se zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy v Ostravě Mgr. Alžběta Panáková.

Zájem neklesá ani o studium na AGEL Vyšší odborné škole zdravotnické. Z celkového počtu 157 uchazečů nastoupí v září tohoto roku ke studiu více než stovka studentů, a to na prezenční a kombinovanou formu studia oboru diplomovaná všeobecná sestra. „Velký zájem byl především o kombinovanou formu studia, kdy počet zaslaných přihlášek převažoval nad přihláškami k prezenčnímu studiu. Velkou roli sehrála také propagace na AGEL Střední zdravotnické škole, jelikož jsme zaznamenali zájem z řad našich maturantů. Novinkou pro studenty kombinované formy studia je možnost čerpat zaměstnanecké stipendium, což taky sehrálo svou roli,“ popisuje vedoucí AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické Mgr. Hana Pokorná a dodává, že kombinovaná neboli dálková forma studia je velmi žádána zejména u již pracujících v nemocničních zařízeních, kteří mají zájem o doplnění vzdělání.

Největší zájem byl o studium v nově otevřené škole v Přerově, která je jedinou školou v Olomouckém kraji, kterou provozuje společnost AGEL. Velké množství přihlášek dorazilo také na pobočku v Ostravě. Také AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická zaznamenala rostoucí zájem o studium ze strany mužů. V následujícím školním roce začne na vyšší odborné škole studovat 20 mužů, a to zejména v kombinované formě studia. Velkou motivací pro všechny budoucí studenty je doplnění nebo zvýšení kvalifikace, zvýšení samostatnosti při výkonu povolání, změna oboru nebo jistota budoucího zaměstnání.