ZAJÍMAVOSTI

AGEL se zúčastnil diskuze o budoucnosti zdravotnictví v Moravskoslezském kraji

28. 7. 2022

Skupinu AGEL na akci zastupovala místopředsedkyně představenstva MUDr. Marie Marsová, MBA.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Deník

Místopředsedkyně představenstva MUDr. Marie Marsová, MBA, se zúčastnila moderované panelové diskuse „Budoucnost zdravotnictví v Moravskoslezském kraji“, která se uskutečnila v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. Panelové diskuze se kromě zástupce naší Skupiny AGEL zúčastnili náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje MUDr. Martin Gebauer, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA, náměstek léčebné péče nemocnice Karviná Ráj MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA, děkan Lékařské fakulty Ostravské Univerzity doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, a imunolog MUDr. Radim Dudek.

Hlavními tématy diskuze byla aktuální situace ve zdravotnictví z pohledu Moravskoslezského kraje, zejména v nemocnicích. Jak se po covidovém období vyrovnávají s náporem pacientů čekajících na odkládané operace při zajištění akutní péče a pacientů s dlouhodobými následky Covidu. Zajímavými tématy pro Moravskoslezský kraj jsou digitalizace a elektronizace zdravotnictví, telemedicína, zajištění a výuka nových lékařů a všeobecných sester a obecně zdravotnického personálu.

„Covidové období znamenalo pro zdravotnická zařízení a pro zdravotníky velkou zátěž. Ale zlepšila se spolupráce mezi jednotlivými odděleními, spolupráce lékařů a sester napříč nemocnicemi byla v tom těžkém období výborná. Urychlilo to proces digitalizace a elektronizace,“ uvedla v úvodu svého vystoupení místopředsedkyně představenstva Marie Marsová a doplnila: „Práce zdravotníků si velmi vážíme, protože péči o pacienty často obětovali svůj osobní život a čas. Připomeňme si příběhy sester, které se nemohly vrátit domů, protože nechtěly nakazit své rodiče a blízké,“ vyzdvihla práci lékařů a sester Marie Marsová. Místopředsedkyně představenstva AGEL v další diskuzi upozornila na důležitost prevence a aktivního přístupu ke svému zdraví u celé populace s tím, že sami zdravotníci bohužel bez spolupráce pacientů zvládnout vše nedokáží.

„Mezi zdravotníky je ohromné množství empatie a vidíme to i teď – v dubnu a v květnu byl nárůst počtu výkonů o 20 procent a lékaři operují skutečně od rána do večera, aby se zkrátily čekací doby na tyto výkony,“ řekla Marie Marsová. Podle místopředsedkyně představenstva se bez zapojení umělé inteligence ve zdravotnictví neobejdeme. „Cílem telemedicíny je to, že se sníží počet chronických dispenzarizovaných pacientů a lékaři budou mít více času na řešení akutních stavů. Díky elektronizaci a digitalizaci bude možné sdílet údaje o zdravotním stavu pacienta – i toto znamená výrazné snížení časových nároků na zdravotníky.

Doktor a sestra jsou nenahraditelní, ale snížit časté návštěvy lékaře by mělo být naším cílem. Nedostatek lékařů v letech budoucích a zvyšující se podíl žen lékařek je jistotou dnešní doby. Právě u nich by například telemedicína mohla být velmi výraznou pomocí do budoucna, kdy ženy – lékařky budou muset skloubit profesi s mateřskými povinnostmi,“ upozornila mimo jiné na jeden z trendů zdravotnictví první místopředsedkyně představenstva AGEL.