ZAJÍMAVOSTI

Lékař Ivan Kalivoda podrobně zmapoval století ORL v České republice

14. 7. 2022

Lékař ORL z novojičínské nemocnice na unikátní knize o České otorinolaryngologické společnosti pracoval tři roky.

Text a foto: Mgr. Adam Knesl

Mimořádný počin si připsal MUDr. Ivan Kalivoda, MBA z Nemocnice AGEL Nový Jičín, kterému se podařilo podrobně zmapovat stoletou tuzemskou historii oboru otorinolaryngologie a výsledkem je unikátní kniha Historie ORL – 100 let. Je obdivuhodné, v jakém rozsahu a kvalitě se podařilo uspořádat všechna fakta o České otorinolaryngologické společnosti, zmapovat vznik a život jednotlivých oddělení. V roce 2021 si Česká ORL společnost připomněla 100. výročí svého založení a precizní zmapování tohoto lékařského oboru na 672 knižních stranách je nejlepším vstupem do další stovky. 

Na začátku dlouhé a náročné autorské cesty MUDr. Ivana Kalivody, MBA zástupce primáře ORL oddělení novojičínské nemocnice, stála jeho velká záliba v historii, kterou spojil se svou profesí. „Blížilo se 100leté jubileum České ORL společnosti a řada profesorů našeho oboru po takovéto knize volala. Měl jsem v té době napsané nějaké články v našem ORL časopise. Víceméně jsem se jen tak, pro svůj zájem, zajímal o historii našeho pracoviště v Novém Jičíně a o zaniklých pracovištích v okolí, konkrétně ve Vsetíně a Hranicích,“ začíná lékař popisovat svou spisovatelskou cestu. Samotný podnět k sepsání knihy o historii ušního, nosního a krčního lékařství v Českých zemích vzešel z doporučení pana profesora MUDr. Pavla Komínka, přednosty ORL kliniky FN Ostrava, se kterým novojičínské pracoviště dlouhá léta spolupracuje.

Než se začaly plnit první stránky odborné publikace, absolvoval její autor bezpočet osobních rozhovorů s pamětníky, telefonátů, návštěv knihoven a celé řady archivů. „Velice hrubým odhadem mi práce na knize zabraly možná 2000 hodin,“ odhaduje MUDr. Kalivoda s tím, že se snažil využít každou volnou chvíli, často i na úkor spánku. „Původně jsem si myslel, že za půl roku bude hotovo. Vzhledem k počtu ORL pracovišť v ČR a k jejich historii jsem následně zjistil, že to bude velké sousto. Nerad se ale vzdávám, tak jsem si řekl, že to dám, a když už, tak pořádně. Bádání a psaní mi proto nakonec trvalo téměř 3 roky,“ přiznává. Hledat informace o století zpět v tak specifickém oboru, jakým otorinolaryngologie je, nebylo vůbec snadné a novojičínský lékař se díky tomu ocitl na řadě míst, kam by se běžně nedostal.

Zkrátka, co nenašel internetový vyhledávač, musel si nalézt sám. „Byl jsem a pořád jsem laik. Nevěděl jsem téměř nic o historických pramenech, o hledání v archivech a knihovnách. Toto jsem se musel naučit, ptát se tak, abych věděl konkrétně na co. Nebylo to jednoduché, procházel jsem archivy, knihovny, hřbitovy, mapy, katastry, člověk se až diví, co všechno se dá dohledat. Velká část informací je orální historie. Hledal jsem lidi, kolegy významných protagonistů našeho oboru, jejich příbuzné nebo známé. Někdy to byla otázka jednoho e-mailu či telefonátu, někdy to bylo hledání na půl roku přes spoustu osob. Musím ale říct, že nikdy jsem se nesetkal s tím, že by někdo nebyl potěšen, když jsem se dotazoval na jejich příbuzné a známé. Většina byla mile překvapena, že jsme si na ně vzpomněli a rádi poskytli informace a fotografie. Dominantní část informací pochází z České republiky a Slovenska, ale byl jsem v kontaktu i s lidmi z Německa, USA či Austrálie,“ říká Ivan Kalivoda. Výsledkem náročné práce je kniha Historie ORL – 100 let, kterou ocení nejen lidé, odborníci a rodiny zainteresované v tomto lékařském oboru, ale všichni, kteří se zajímají o historii medicíny.

„V publikaci nejsou jen suchá fakta a data, ale je zde i spousta fotografií, zajímavostí a humorných historek z pracovišť napříč republikou. Myslím, že je to fajn, že se tyto informace někde uchovají, aby se na ně nezapomnělo,“ pokračuje její hlavní autor, který přiznává, že kniha by nevznikla bez pochopení manželky, podpory a pomoci jeho kolegů z oboru v čele s primářem ORL oddělení novojičínské nemocnice MUDr. Jakubem Syrovátkou. Spisovatelovo domovské ORL oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín má pochopitelně v publikaci také svůj významný prostor. Vždyť bez přestávky funguje již 77 let a dnes je pracovištěm, které neustále rozšiřuje léčebné metody na nejvyšší úrovni. „Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku je součástí komplexního onkologického centra a svým onkologickým programem, chirurgií štítné žlázy je srovnatelné pouze s odděleními našich největších měst a fakultních nemocnic. Před dvěma lety jsme založili také Centrum spánkové medicíny. Toto spojení, kdy spánková jednotka je přímou součástí ORL, je v rámci ČR výjimečné,“ potvrzuje primář Syrovátka s tím, že novojičínské ORL oddělení se zaměřuje na program péče o onkologicky nemocné – to znamená léčbu rakoviny rtů, jazyka, hltanu, mandlí patrových, hrtanu, hlasivek, štítné žlázy, slinných žláz, krčních uzlin, kůže obličeje a krku. „Máme k dispozici nejmodernější endoskopy pro stanovení časných stádií nádorového onemocnění. Provádíme endoskopickou chirurgii nosu, plastické operace uší či nosu. V současné době jsou na oddělení k dispozici nejmodernější metody chirurgické léčby včetně laseru a plasmy. V tomto roce je v plánu rozšíření robotické operativy, se kterou Nový Jičín začal jako jeden z prvních v ČR,“ doplňuje. O to více je obdivuhodné, že i přes velké pracovní vytížení si MUDr. Ivan Kalivoda našel prostor pro vytvoření ojedinělé publikace.

„Jsem velice rád, že máme v našem kolektivu kolegu, který našel tolik vůle a energie, bez které by tato doslova puntičkářská práce nemohla spatřit světlo světa, a dal tak vzniknout úžasnému memoáru týkajícímu se tak důležitého oboru, jakým obor ORL bezesporu je. Za to bych mu z celého srdce rád pogratuloval a poděkoval,“ cení si MUDr. Jakub Fejfar, předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín, a dále dodává: „Zásadním prvkem, spjatým s touto publikací a jeho autorem, je důležitost historické sebereflexe. Je nutné si uvědomit, na jakých základech vznikly jednotlivé odbornosti, a má nám to za úkol připomínat hlubokou úctu ke všem kolegům, kteří se na tomto podíleli i s ohledem na jejich v tu dobu omezené prostředky a přístup k informacím. O to více bychom si měli vážit dnešních možností, které nám doba jak po stránce vzdělávání, tak po stránce dostupnosti moderních přístrojů, umožňuje.“ Tři roky autorské práce přetavil lékař do téměř 700stránkové knihy, kterou se svými kolegy poctivě pokřtil, a započalo mu tak období tvůrčího klidu. Na jak dlouho? „V tuto chvíli nevím. Je spousta témat nejen historických či medicínských, která mě zajímají, ale momentálně se chci co nejvíce věnovat rodině a naší malé dcerušce,“ říká na závěr lékař a spisovatel MUDr. Ivan Kalivoda.