ZAJÍMAVOSTI

Marie Marsová: Naše zdravotníky zatěžuje administrativa

30. 1. 2022

Vedení skupiny AGEL chce zdravotníkům zjednodušit a ulehčit jejich práci.

Text: Mgr. Gabriela Lefenda, Ph.D. / Foto: Jiří Zerzoň

Koronavirová pandemie podle MUDr. Marie Marsové, MBA, 1. místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL, jen potvrdila nezastupitelnou roli soukromého segmentu ve zdravotnictví, které prochází nesmírně náročnou zkouškou. Zásadní pro rok 2022 proto mimo jiné bude i pokrok v elektronizaci zdravotnické dokumentace, která by měla zjednodušit práci zdravotníkům a dát jim znovu více prostoru pro péči o pacienty namísto administrativy. Již nyní je AGEL v této oblasti před ostatními napřed.

Zdravotníci za sebou mají naprosto vyčerpávající uplynulý rok. Jak byste jej vyhodnotila z pohledu sítě zdravotnických zařízení skupiny AGEL?

Uplynulé období na nás všechny kladlo enormní nároky, a i přesto, že jsme se na epidemii připravovali předem, její rozsah a tíže počtu pacientů nás v počátku překvapily. Do okresní nemocnice v Prostějově, jako první nejzasaženější, se soustředili pacienti z celého Olomouckého kraje. V naprosté většině případů se jednalo o závažné stavy. Všechny tyto náhlé události si vyžádaly změny v zaběhnutém systému našich nemocnic.

O jak rychlé změny se jednalo?

Nastavení nových procesů v péči o naše pacienty bylo otázkou několika hodin, maximálně dnů. Co nás zarazilo, bylo to, že se tato situace opakovala stále znovu a znovu, přicházely další a další vlny, někdy bohužel způsobené nezodpovědností a sobeckým přístupem našich spoluobčanů. Nicméně se ukázalo, že soukromá zařízení jsou pro stát naprosto zásadní složkou poskytování zdravotní péče – především díky schopnosti okamžitě reagovat na aktuální požadavky. Díky patří především našim zaměstnancům, kteří opakovaně prokazovali svou profesionalitu a sounáležitost v náročných chvílích.

Jaké klady odhalila tato nesmírně náročná doba?

Prokázalo se, že jsme společností, která na první místo klade komplexní odbornou péči o naše pacienty, kvalitu a důvěryhodnost poskytovaných služeb. Blaho našich pacientů nám leželo na srdci vždy. Jsme však leadery v péči i díky zcela výjimečným investicím do laboratorní techniky – první pořízený přístroj na diagnostiku PCR COBAS za 12 miliónů korun v Ostravě byl schopen významně zrychlit PCR diagnostiku v Moravskoslezském i Olomouckém kraji. Měli jsme jako první soukromé zařízení povolení od Státního zdravotního ústavu testovat SARS-Cov-2 a dodnes patříme v České republice mezi nejvýkonnější testovací laboratoře. Zavedli jsme jako první testování PCR ze slin, trvale jsme navyšovali testovací i očkovací kapacity, precizně jsme zásobovali trh léky a především ochrannými prostředky a zdravotnickým materiálem. A co je zásadní – bez ohledu na vlastní čas, osobní život, a dokonce i zdraví se naši zdravotníci postarali o všechny nemocné pacienty při zachování akutní péče, při krátkodobém ochabnutí pandemické vlny odoperovali plánované výkony, a přitom stále testovali, očkovali, vyšetřovali…

Zdravotnictví ale samo o sobě prochází velkou změnou. Už v době první vlny Covidu se ukázala důležitost digitalizace a elektronizace ve zdravotnictví. Bude to hlavní téma zdravotnictví v následujícím období?

Každá krize může přinést i pozitivní změny. V případě pandemie covid-19 je to akceptace digitalizace a elektronizace ve zdravotnictví a rozvoj telemedicíny. V případě našich zdravotnických zařízení se ukázal tento směr, nastolený již v roce 2019, jako extrémně výhodný jak pro pacienty, tak i pro naše zaměstnance, kteří museli přecházet na jiná oddělení s jiným typem poskytované péče. Stále totiž používali stejný systém vedení zdravotnické dokumentace, vždy měli data o pacientech sdílená s odborníky na léčbu této infekce, měli dálkově sledované údaje – vzpomeňme například na první v České republice vzdálené měření teploty u infekčního pacienta, bez nutnosti osobního kontaktu. Pro pacienty je pak výhodou to, že měli vždy přístup ke svým ordinovaným lékům pomocí e-receptů, obdrželi žádanky na vyšetření a v zabezpečeném režimu i výsledky svých vyšetření, pravděpodobně nejčastěji PCR nebo antigenních testů. Nepochybně to bude zásadní téma i v letech následujících, navíc podpořené novým Zákonem o elektronizaci zdravotnictví. My chceme pacientům nabídnout například dálkovou monitoraci kardiálních funkcí, hladin glykemie, chatovací programy, možnosti objednávání on-line do odborných ambulancí či přímé propojení s jejich ošetřujícími lékaři. A zdravotníkům například aplikaci našeho klinického informačního systému do mobilní aplikace, plánování operačních výkonů přes systém DOCTIS či propojení s informačními systémy spolupracujících lékařů v rámci daného regionu.

Kromě primární zdravotnické péče jste ale během roku 2021 rozvíjeli i další projekty, které to byly?

Rok 2021 nebyl jen o covidu, rozvíjeli jsme nové kapacity zdravotní péče. Vzpomněla bych především nové Centrum jednodenní kardiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí v Ostravě ve vítkovické nemocnici, rozvoj Centra bariatrické a metabolické chirurgie v Prostějově, rozvoj šternberské nemocnice, program nově otevíraných pracovišť magnetické rezonance v Prostějově, ve Valašském Meziříčí, nově otevřené urgentní příjmy ve slovenských nemocnicích – v Levicích nebo ve Zvolenu nebo onkologické centrum ve Komárně. Navíc se věnujeme i vzdělávání zdravotních sester – vedle našich škol v Ostravě a Českém Těšíně jsme otevřeli další Vyšší odbornou zdravotnickou školu v Přerově. Nemocnice Košice – Šaca se stala znovu Nej zaměstnavatelem ve Slovenské republice. Rozhodně to není na „Covidový“ rok málo!

Jaké jsou plány AGELu, pokud jde o rozvoj zdravotnických zařízení AGEL v České republice v následujícím roce?

Máme připravené nové kapacity v našich nemocnicích v České i Slovenské republice s důrazem na nejčastější onemocnění naší populace – onkologii, kardiologii, ortopedii, neurologii a třeba i bariatrickou a metabolickou chirurgii. V roce následujícím by všechna naše velká zdravotnická zařízení měla mít vlastní pracoviště CT a magnetické rezonance. V České republice se připravujeme na výstavbu a modernizaci urgentních příjmů a zároveň díky dotačním titulům REACT 98 a 99 dojde k významnému zlepšení vybavení stávajících urgentních příjmů a komplexních kardiologických a onkologických center v Třinci-Podlesí a Novém Jičíně. Uvědomujeme si ale také, že nejdůležitější jsou pro nás naši zaměstnanci – proto klademe důraz na zlepšení propojení jejich osobního a pracovního života, zkvalitnění jejich vzdělávání a spokojenost v našich nemocnicích.

A jaký je cíl AGELu na rok 2022?

Od letošního roku očekáváme, že onemocnění Covid-19 nás ještě neopustí, zvláště v prvním kvartále letošního roku. Při tom všem se samozřejmě musíme postarat také o pacienty, jejichž plánované zákroky vlivem pandemie musely být odloženy. Je zapotřebí se věnovat pacientům s onkologickými onemocněními, kardiologickými diagnózami či potížemi pohybového aparátu. Věříme tomu, že se již navrátíme do situace, která nám v AGELu dovolí dále rozvíjet medicínskou péči. Všem kolegům zdravotníkům přeji především pevné zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě. Aby měli ve své blízkosti ty, které mají rádi. Aby každý den rádi přicházeli do své ambulance nebo nemocnice a potom se těšili opět za svými blízkými. Nic na světě není důležitější!