ZAJÍMAVOSTI

Hodnotíme letošní rok a co očekáváme od roku 2022

27. 11. 2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí zdravotníci 

Moje tohtoročné vianočné prianie bude viac osobné, pretože ho píšem v čase, ktorý si nikto z nás nevybral, môžeme ho len minimálne zmeniť, ale všetkých nás hlboko zasiahol. Rok 2021 bol ako guľový blesk. Začal obrovskou explóziou na jar, aby sa jeho trasa v lete od nás na chvíľu odklonila, ale opätovne sa vrátil na jeseň a bolestivo nás skúša stále a kde skončí, dnes vôbec nevieme. Všetci ste, milí kolegovia počas asi najťažšieho roku vo Vašej profesionálnej kariére robili, čo sa dá. Pracovne, profesionálne, ale aj ľudsky a kamarátsky a my si to s celým vedením uvedomujeme. Neviem poďakovať každému z Vás osobne, ale rád by som aspoň takto úprimne povedal, že len vďaka Vám naše nemocnice stále fungujú, vďaka Vášmu nasadeniu, odhodlaniu, ale aj sebazapreniu a vydolovaniu aj posledných síl ste dokázali malé aj veľké zázraky.

Niektorí z našich kolegov obetovali aj to najcennejšie, svoje zdravie a životy, pred nimi sa hlboko s vďakou a úctou skláňam. Dnes viac ako inokedy platí, že keď nejde o život, nejde o nič… Vy, milí kolegovia, ste zvládli nespočetné kritické situácie, pomohli ste mnohým beznádejným prípadom, bojovali ste do poslednej minúty často vopred prehraný bol s vírusom, ktorý nás stále medicínsky prekvapuje svojou nevyspytateľnosťou, mutáciami a nepredvídateľným priebehom. Našli ste silu prežiť a zvládnuť desiatky úmrtí, hovoriť s príbuznými, ktorých na Vás prenášali mnohé nepríjemné otázky. Napriek všetkému ste to nevzdali a nevzdávate a ja si to aj s kolegami veľmi vážim. Viem, že AGEL je hlavne o Vás, že AGEL ste Vy a ja som rád, že Vás máme. Druhá polovica roka nám priniesla ešte jeden nevídaný fenomén. Šokujúcu polaritu národa, keď sa ľudia rozdeľujú na očkovaných a tých druhých, keď na Vás, odborníkov, útočia pacienti, ktorým ste dlhé roky pomáhali, keď spochybňujú medicínske poznatky a zdravotníci sú tí, čo si všetko pnutie v spoločnosti odnášajú.

Viem, že je to ponižujúce a vyčerpávajúce, že ani politické nastavenie nie je v prospech zdravotníctva, že takto pracovať je neúnosné, ale veľmi si vážim, že tomu dokážete čeliť. Že veríte, že tento zlý čas prejde a vy budete zase vykonávať svoju normálnu každodennú prácu pre pacienta. Z mojej pozície Vás môžem uistiť o našej 100percentné podpore, budeme Vás aj naďalej obhajovať a chrániť. Dámy a páni, prichádzajú Vianoce 2021. Nevieme, aké presne budú, ale všetkým Vám zo srdca prajem, aby boli prežité v zdraví a najmä pokoji v kruhu Vašich blízkych. Verím, že pandémia poľaví, že si budete môcť aspoň na chvíľu oddýchnuť, venovať sa rodine a svojim záujmom a mať čas sa aspoň na krátko zregenerovať. Verím, že čas ukáže a história zhodnotí, aké neuveriteľné veci sa vďaka Vám podarili v roku 2021 v obyčajných ľudských príbehoch. 

S úctou Ing. Michal Pišoja, MPH, Predseda predstavenstva AGEL

AGELLAB
Rok 2021 byl pro laboratorní komplement AGELLAB vzhledem k pokračující pandemii onemocnění covid-19 opět rokem mnoha náročných zkoušek. Velkokapacitní PCR laboratoř pro testování přítomnosti viru covid-19, kterou jsme vybudovali v předcházejícím roce, společně s maximálním nasazením všech našich pracovníků, nám pomáhá turbulentní situaci zvládnout. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na práci v laboratoři, odběrových centrech a zajišťovali logistiku spojenou s testováním. V roce 2021 jsme přistoupili k výměně přístrojové techniky ve všech laboratořích klinické biochemie a infekční sérologie. Nové vybavení od dodavatele Roche má za cíl zvýšení úrovně automatizace, standardizace, kvality a šíře prováděných vyšetření. V modernizaci našeho vybavení budeme pokračovat i v roce 2022. V genetické laboratoři jsme zahájili program masivního paralelního sekvenování a zavedli nová screeningová vyšetření kongenitálních poruch imunity a spinální muskulární atrofie novorozenců. Nacházející rok pro nás v Laboratořích AGEL bude opět ve znamení špičkové laboratorní diagnostiky a multioborového přístupu s rychlou dostupností našich vyšetření.
RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., předseda představenstva AGELLAB

REPHARM
Letošní rok byl pro společnost Repharm, která spravuje síť Lékáren AGEL, velmi významný. Epidemiologická opatření změnila návyky našich zákazníků. S rozšířením využívání e-receptů a s nižší návštěvností zdravotnických zařízení, kde se většinou nachází naše lékárny, došlo k odlivu části pacientů. Museli jsme se vypořádat také s vysokou konkurencí na pracovním trhu lékárníků a stabilizovat tým. Vrhli jsme se do nových projektů. Loni byl zahájen projekt rezervací léků na recept on-line, který jsme nadále podporovali. Spustili jsme nový e-shop www.lekarnaagel.cz. V rámci tohoto projektu budou probíhat další etapy prací na webovém portálu, ale i otevření nových moderních skladovacích prostor od začátku roku 2022. Zaměřili jsme se na loajalitu stávajících zákazníků akčními nabídkami a úpravou klientského programu. Zahájili jsme také vizuální úpravy Lékáren AGEL, nový design působí moderně a nese jasné prvky Skupiny AGEL. Založili jsme novou společnost AGmed s cílem rozšíření portfolia vlastní značky i v Rx produktech. Ambiciózním plánem je také robotizace lékáren. Již v příštím roce spustíme v ostravské lékárně náš první lékomat, který bude automatizovat některé činnosti lékárníků a umožní částečný výdej sortimentu bez obsluhy. Dosavadní aktivity dosáhly stability obchodních výsledků a vzhledem k plánům, které chystáme na další rok, očekáváme další růst.
Ing. Pavel Hanák, místopředseda představenstva Repharm

AGEL STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A V YŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ
V roce 2021 jsme zahájili již 5. rok své činnosti a v rámci bilancování můžeme uplynulý rok hodnotit jako úspěšný. Škola si získala u odborné i laické veřejnosti velmi dobrý kredit. Důkazem je počet zájemců o studium pro školní rok 2021/2022, kdy se nám na střední školu hlásilo více než 300 uchazečů a na vyšší odbornou školu přibližně 180 uchazečů. V rámci VOŠZ bylo naší snahou maximálně vyjít vstříc potřebám zdravotnických zařízení Skupiny AGEL, kdy značnou část studentů tvoří právě jejich zaměstnanci. Velkou novinkou v roce 2021 bylo otevření VOŠZ v Přerově, která nabízí akreditovaný obor Diplomovaná všeobecná sestra v denní i kombinované formě. V současné době u nás studuje 462 žáků střední školy a 90 studentů vyšší odborné školy. V roce 2021 máme za sebou i úspěšné absolvování prvních maturitních zkoušek a slavnostní vyřazení 81 absolventů školy. V souběhu s hlavní činností školy organizujeme také akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář. Kurz absolvovalo více než 80 absolventů, z nichž značná část nastoupila do pracovního poměru v zařízeních Skupiny AGEL. Na podzim roku 2021 jsme po úspěšné akreditaci zahájili také výuku v akreditovaném kvalifikačním kurzu Ošetřovatel. V roce 2022 nás čekají první maturitní zkoušky také na pobočce školy v Českém Těšíně a také první absolutoria studentů VOŠZ v Ostravě. Nadále bychom chtěli udržet a dále rozvíjet velmi dobré jméno školy, kvalitu vzdělávání a samozřejmě i velmi kvalitní a širokou spolupráci v rámci celé Skupiny AGEL.
Ing. Bc. Vladimír Janus, ředitel a jednatel AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

NEMOCNICE AGEL VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Průběh celého letošního roku je zásadně poznamenán pokračující pandemií onemocnění covid-19. Péče o tyto pacienty vyžadovala restrukturalizaci oddělení, přesuny personálu a zastavení plánované operativy. To vše má dopad na zaměstnance, kteří si sahají denně na dno svých fyzických a psychických sil. Nová, tentokráte podzimní vlna, tento stav jen prohloubila. Z dalších událostí s nemocnicí souvisejících je třeba zmínit zahájení provozu magnetické rezonance, která zvyšuje diagnostické možnosti nejen naše, ale slouží celé spádové oblasti. Jelikož chceme pokračovat v poskytování zdravotní péče i po ukončení stávající nájemní smlouvy, přihlásili jsme se do výběrového řízení (veřejné zakázky) na nového provozovatele, kterou vypsalo město Valašské Meziříčí. V roce 2022 máme dva hlavní cíle. Personální stabilizaci nemocnice, která znamená nejen příchod nových kolegyň a kolegů, ale také ještě hlubší „ukotvení“ těch zaměstnanců, kteří již v nemocnici pracují. Druhým cílem je uspět v tendru na provozovatele nemocnice od 1. 1. 2024 a mít tak možnost realizovat plánované rozvojové programy v oblasti poskytování zdravotní péče v našem regionu. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům za jejich práci, kterou v této nelehké „pandemické době“ odvádějí a za kterou zasluhují velkou dávku obdivu a uznání.
MUDr. Milan Leckéši, předseda představenstva Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

NEMOCNICE AGEL ŘÍČANY
Nemocnice AGEL Říčany v roce 2021 poskytovala léčebně preventivní péči chirurgického a interního profilu, akutní i následnou rehabilitační péči a jednodenní péči na lůžku. V oblasti akutní péče sloužila nemocnice k akutnímu záchytu pacientů v systému LPS s využitím sloužících praktických lékařů a v režimu 24/7 na interní a chirurgické ambulanci. Dominantním chirurgickým oborem byla ortopedie. V průběhuroku byla tato koncepce významně narušena covid-19, kdy se nemocnice přeměnila na COVID jednotku. Nemocnice AGEL Říčany ve spolupráci s městem vytvořila významné očkovací centrum s více než 50 000 očkovanými. V roce 2022 nás čeká návrat do normálního nekovidového režimu s rozšířením lůžkové kapacity interního profilu i zvýšením kapacity JIP ze 4 na 6 lůžek. Chceme rozšířit spektrum ortopedických výkonů, otevřít ergoterapii, gynekologickou ambulanci, rozšířit spolupráci s praktickými lékaři. Hlavní investiční akcí je vybudování rentgen-diagnostického centra s magnetickou rezonancí a CT, která výrazně odlehčí čekacím dobám ve spádu.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., předseda představenstva Nemocnice AGEL Říčany

KARDIOLOGICKÉ CENTRUM AGEL
Letošní rok 2021 proběhl v Kardiologickém centru AGEL ve znamení adaptace na nový způsob fungování v souvislosti se stále trvající pandemií. Všichni jsme si zvykli na každodenní limitace, opakované testování a práci v infekčním prostředí. Přes všechny tyto limity se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků v péči o akutní pacienty, které jsou srovnatelné s podobnými pracovišti v celorepublikovém měřítku. Negativním prvkem je, že stálá omezení s dalšími vlnami nákazy nám pravděpodobně nedovolí dosáhnout ambiciózního plánu letošního roku. Problém vznikl na straně uzavřených lůžek Nemocnice Pardubického kraje. Přání do dalšího roku je v první řadě zůstat všichni zdraví a optimističtí a neztratit chuť k práci i po předchozích dvou letech. Také doufáme, že se nám podaří nasmlouvat a uvést v život další nové výkony (TAVI, Impella) které nás zařadí mezi ostatní renomovaná pracoviště. Navíc plánujeme obnovu přístrojového vybavení pro arytmologické oddělení. Rádi bychom pořídili nový RTG přístroj, který zlepší komfort práce pro lékaře a zvýší bezpečí pro pacienty.
MUDr. Aleš Herman, Ph.D., předseda představenstva Kardiologické centrum AGEL

AGEL STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ
Letošní rok se nám všem zapíše do historie našich životů a většina z nás na něj nikdy nezapomene. Koronavirové období je velkou zkouškou fyzických i duševních sil našich zdravotníků. Máme za sebou rok, kdy jsme ukázali, že dokážeme zvládnout extrémní situace s obrovskou zátěží na naše životy. Přímo ukázkově mezi námi zafungovala schopnost vzájemné podpory napříč mezi všemi odbornostmi. Tento rok 2021 byl velmi náročný po všech stránkách, navzdory tomu nám ale přinesl i spoustu pozitivních událostí. Například se v tomto roce narodilo v Nemocnici AGEL Šternberk nejvíce dětí za posledních 20 let, z čehož máme upřímnou radost. Nezaháleli jsme ani v oblasti investic. Pořídili jsme novou magnetickou rezonanci, zrekonstruovali centrální operační sály a infekční oddělení, vybudovali nové parkovací plochy. Podařilo se nám získat dotace na obnovu přístrojového vybavení v rámci REACT-EU a dále pokračujeme ve výstavbě interního pavilonu. Jako poděkování našim zaměstnancům za jejich práci plánujeme tradiční zakončení roku s vánočním obědem a dárkem v podobě živého kapra. V příštím roce máme stanoveny nemalé cíle. Plánujeme další novou magnetickou rezonanci, dokončení pavilonu interních oborů, finalizaci projektů urgentních příjmů a otevření nového ortopedického oddělení. Naší hlavní prioritou pro nás ovšem zůstává budování a udržení stabilních pracovních týmů v našich nemocnicích, snaha o naplnění investic, které povedou ke spokojenosti našich zaměstnanců, zvyšování jejich odborné úrovně, prohlubování důvěry našich pacientů k nám. To vše je pro nás tím nejdůležitějším.
MUDr. Jiří Ševčík, předseda představenstva AGEL Středomoravská nemocniční

NEMOCNICI AGEL LOUNY
Se ctí jsme v Nemocnici AGEL Louny přestáli další těžký rok s epidemií covid-19. Na jaře jsme ve spolupráci s Městem Louny vybudovali očkovací centrum pro občany města Louny a okolí. Bylo v provozu po celou dobu masivního zájmu o očkování. V červenci 2021 bylo dočasně pozastaveno. Očkovací centrum bylo opakovaně velmi vysoce hodnocené pro svou kvalitu, přátelské a profesionální prostředí. V prosinci 2021 plánujeme znovuotevření. V nemocnici jsme navázali na postupnou modernizaci budov. Vybudovali jsme další 2 výtahy a ke konci roku plánujeme výměnu vstupních dveří budov. Nové, moderní dveře jsou zárukou bezpečnosti pro pacienty, jejich návštěvy i personál. Na oddělení sociálních lůžek máme velké úspěchy s aktivizací klientů pomocí džungarských křečků, čehož si všimla i mnohá média. Další novinkou je vybudování kuchyně pro klienty sociálních lůžek, kde se mohou aktivizovat jejich dovednosti v kuchařském umění, což je jedna ze základních dovedností při návratu do normálního života. S novou klientskou kuchyňkou máme velké plány – soutěž o nejlepší recept, recepty mého mládí apod. V roce 2022 plánujeme výměnu RTG přístroje a pokračování modernizace Nemocnici AGEL Louny.
Ing. Zuzana Bartošová, předsedkyně představenstva Nemocnici AGEL Louny

AGEL TRADE, PERFECT DISTRIBUTION
Prvních pět měsíců roku 2021, ale bohužel i poslední podzimní týdny, jsou opět ve znamení sílící pandemie koronaviru. Naše společnost, jakožto jeden z nejvýznamnějších dodavatelů zdravotnických, dezinfekčních a hygienických prostředků, stejně jako v loňském roce zabezpečuje chod zdravotnických zařízení a s tím spojenou ochranu zdravotnického personálu a samozřejmě také pacientů. Několikanásobně vyšší poptávku po celé škále ochranných prostředků, jakými jsou především respirátory typu FFP2 nebo jednorázové ochranné overaly, se nám dařilo a stále daří díky dostatečným skladovým zásobám saturovat. Ve spolupráci s naší skupinovou laboratoří jsme rozšířili stávající materiálové portfolio především o odběrové sety pro detekci přítomnosti viru SARS-CoV-2, o testy k vyšetření metodou PCR či různé typy antigenních testů. V polovině roku 2021 začalo docházet ke zdražování aktuálně vysoce poptávaného materiálu, a to zejména z důvodu nárůstu cen vstupních surovin a kontejnerové dopravy ze zámoří. U dílčích produktů jsme začali evidovat výpadky v dodávkách, ale zde jsme poměrně úspěšní ve vyhledávání adekvátní náhrady. Tato zkušenost nás stále posouvá dál a troufám si říci, že jsme dokázali tyto vzniklé situace vyřešit a problémy s tím související překonat. A protože úspěch není výsledkem jedince, děkuji všem svým kolegům za odvedenou práci a obchodním partnerům a zákazníkům za důvěru a spolupráci.
Tomáš Lyžbicki, předseda představenstva Perfect Distribution, jednatel AGEL Trade

NEMOCNICE AGEL TŘINEC-PODLESÍ
Průběh letošního roku nám všem dokazuje vysokou míru nezastupitelnosti a nenahraditelnosti péče v našem zařízení. Začátek i konec roku byly pod taktovkou „virové“ regulace péče. Částečně jsme museli omezit některé speciální výkony, nicméně jednalo se o zákroky elektivní, tedy neohrožující zdraví pacienta. Naopak výkony akutní a neodkladné byly i v složitém období omezené péče realizovány tak, jako v dobách „míru“. Ihned jak to bylo možné, se operativa v nemocnici vracela zpět k normálu, a to co jsme nedokázali ošetřit v zimě, jsme v průběhu jara a léta zvládli. V nových podmínkách se stále učíme pracovat efektivněji a s vyšší mírou bezpečnosti pro naše pacienty. Dokončili jsme modernizaci sálů pro léčbu pacientů s arytmiemi a vyměnili jsme CT přístroj. Od poloviny roku jsme otevřeli detašované pracoviště jednodenní kardiologie v Ostravě-Vítkovicích, kde provádíme zákroky v intervenční kardiologii. Zvětšuje se kompetence našeho pracoviště v nekoronárních intervencích. Kardiochirurgové, kardiologové a intenzivisté z naší nemocnice významně spolupracují s největším transplantačním centrem v péči o pacienty s pokročilým chronickým srdečním selháním, dochází ke zlepšování kvality poskytované péče i v tomto oboru. V průběhu roku prohlubujeme spolupráci s AGELovskými nemocnicemi, zrychlili jsme přesuny akutních pacientů do kardiocentra s cílem maximálně zvýšit dostupnost specializované kardiovaskulární péče. Významných kroků jsme dosáhli v používání nových technologií 3D tisku a virtuální realitě. Výsledky celoroční práce jsou více než povzbudivé a excelentně nás reprezentují. Význam a prestiž Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí v letošním roce opět povyrostla. Rozsahem, kvalitou a odborností se řadíme mezi první komplexní kardiovaskulární centra v České republice. Za to musím poděkovat všem zaměstnancům nemocnice. Je za tím jejich pracovitost a svědomitost a neutuchající touha posouvat kvalitu a odbornost stále dál.
MUDr. Radek Neuwirth, MBA, předseda představenstva Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

NEMOCNICE AGEL NOVÝ JIČÍN
Letošní rok, přesto, že byl zásadně poznamenaný dopadem Covidové pandemie, jsme zvládli dohnat značný výpadek operační péče a zároveň nadále zajišťovat diagnostiku i léčbu pacientů s cílem udržet naše provozy co nejdéle bez omezení (zejména v rámci Komplexního onkologického centra). Zde patří velké díky všem našim zaměstnancům, protože bez jejich silného týmového ducha a jejich obětavosti by toto nešlo zabezpečit! Proto jsme se mohli nadále starat o naše onkologické pacienty, ale nejen o ně. I nastávající maminky k nám s důvěrou přicházely porodit své děti, noví i stávající dárci přicházeli pomoci s výpadky krve a plazmy. Dále se významnou měrou podílíme na boji s pandemií v podobě testování a očkování obyvatel. Při tom všem probíhá neustálá modernizace vyšetřovacích a léčebných metod, jako je pořízení nového lineárního urychlovače pro Radioterapii, který zajistí našim onkologickým pacientům tu nejmodernější léčbu. Ruku v ruce to jsou dále nákupy nového zdravotnického vybavení napříč všemi odbornostmi naší nemocnice. V současné době se opět snažíme s respektem nahlížet do budoucna a troufám si říci, že jsme díky minulé zkušenosti o něco lépe připraveni na případné výkyvy v souvislosti s aktuálně se zhoršující epidemiologickou situací. Při tom všem usilovně pracujeme na dokončení projektů v rámci letošní roku a připravujeme další významné investice do rekonstrukce lékárny, spojené s výstavbou nového Urgentního pavilonu, čeká nás i revitalizace areálu dlouhodobé péče na našem detašovaném pracovišti ve Vítkově a jiné menší projekty mající za cíl zpříjemnit pobyt v nemocnici našim pacientům, společně se zajištěním nezbytného komfortu pro naše zaměstnance. Nezbývá než si přát, aby epidemiologické dopady další vlny Covidu na naše zařízení a zaměstnance byly co nejmenší, aby se nám dařilo poskytovat neustále tu nejlepší možnou úroveň péče pro naše pacienty.
MUDr. Jakub Fejfar, předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín

AGEL DIALÝZA
Letošní rok byl pro naši AGEL Dialýzu velice obtížným, kvůli pandemii covid-19. Následkem této pandemie nás opustila řada našich pacientů, o které jsme se starali již dlouhou dobu a naše zařízení bylo pro ně druhým domovem. Kromě této ztráty jsme se také museli vypořádat s ochranou našich pacientů, a také našich zaměstnanců. Dialyzační program jsme museli neustále v průběhu roku měnit dle aktuálního počtu nakažených pacientů, kteří museli být dialyzováni v separátních směnách, ve zvýšeném hygienickém režimu. Navzdory těmto složitým organizačním krokům, a také náročné situaci pro naše zaměstnance, se nám podařilo udržet vyrovnanou ekonomickou situaci a dobré prostředí pro naše pacienty i zaměstnance. V příštím roce plánujeme především investice do přístrojové techniky, kde hlavní investicí bude nová úpravna vody, společně s centrálním rozvodem koncentrátu. Od této investice si slibujeme především zlepšení komfortu pro naše zaměstnance i pacienty, a také pozitivní vliv na hospodaření společnosti. Dále také máme snahu v příštím roce pokračovat v obnově lůžek a dialyzačních monitorů.
Ing. Miloslav Vyhnánek, jednatel AGEL Dialýza

NEMOCNICE AGEL ČESKÝ TĚŠÍN
Na začátku roku 2021, kdy byla nemocnice ochromena probíhající pandemií, jsme s velkou nadějí vzhlíželi k novým vakcínám. Hned v lednu a únoru jsme začali očkovat naše zaměstnance, takže v průběhu roku jsme docílili 85procentní proočkovanosti našich zaměstnanců. V průběhu měsíce března pandemie zeslábla, takže se od dubna opět plnila oddělení i ambulance. Nejprve opatrně, pacienti se zprvu obávali přicházet do zdravotnických zařízení, ale od května jel provoz na plné obrátky. Po celou tuto dobu bylo nejvytíženějším pracovištěm odběrové místo na covid, kde se denně provádělo přes 100 odběrů na PCR i odběrů na antigeny. V létě jsme intenzivně pracovali na všech odděleních i ambulancích a věřili jsme, že se situace z jara nebude opakovat. Díky klidnějšímu létu mohla proběhnout i výborně hodnocená akce Den zdraví NCT. V říjnu opět covid-19 ukázal svou sílu a v listopadu udeřil naplno. Došlo k onemocnění jak pacientů, tak personálu. Byla tudíž nutná redukce pacientů na lůžkových odděleních. Díly velkému úsilí zdravotníků jsme i tuto vlnu přestáli. Příští rok proto vyhlížíme opět s očekáváním, že bude vyvinuta silnější, lepší vakcína, která ochrání nejen naše pacienty, ale i personál, tak abychom mohli pracovat ve standartním režimu a plnit svou roli zdravotnického zařízení se zaměřením na následnou péči a rehabilitaci. Do nového roku bych nám všem přála, aby byly vyvinuty další vakcíny, které postihnou všechny mutace viru SARS COV 19 tak, aby nám všem umožnily žít normální život. Takže zdraví na prvním místě, ale i svoboda bez covidových restrikcí. Abychom se mohli setkávat s rodinami, přáteli, pěstovat své koníčky, navštěvovat kulturní a společenské akce, cestovat. Prostě žít tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Pro naše pacienty bych si přála odpočaté, spokojené zdravotníky, kteří nachází ve své práci uspokojení.
MUDr. Barbora Zbránková, předseda představenstva Nemocnice AGEL Český Těšín

NEMOCNICE AGEL PODHORSKÁ
Rok 2021 se v Nemocnici AGEL Podhorská nesl v duchu nových výzev. Téměř celá první polovina roku byla provázena pandemií covid. Očkovací místa bojovala o každou volnou vakcínu a testovací místa praskala ve švech. Ačkoliv epidemiologická situace výrazně ovlivnila chod nemocnice, postavila se Nemocnice AGEL Podhorská všem výzvám čelem, a kromě kompletní péče o pacienty s onemocněním covid, zkvalitňovala nabídku svých služeb a zvyšovala kvalitu zázemí. Pustili jsme se do rekonstrukce některých pokojů Oddělení fyzikální a rehabilitační medicíny, výmalby lůžkových oddělení a modernizace se dočkaly i operační sály. Naše rehabilitační ambulance zavedla program pro pacienty po prodělaném onemocnění covid-19 a Oddělení ošetřovatelské péče působilo také jako doléčovací jednotka pro postcovidové pacienty, takže covidovým pacientům se dostávalo a i nadále dostává maximální možné péče. Rozšíření ordinačních hodin a nabídky služeb v ortopedické ambulanci, nástup nové paní doktorky na gynekologii či pořízení nových analyzátorů do našich laboratoří, toto a mnoho dalšího připravila nemocnice pro své pacienty. Nezapomněli jsme ani na širokou veřejnost, kdy jsme v rámci akcí Den hygieny rukou a Den zdraví, zamířili blíže k našim spoluobčanům a nabídli informace a vyšetření spolu s drobnými dárečky. V přední řadě jsme ale dokázali potvrdit vysokou kvalitu poskytovaných služeb a již popáté obhájit certifikaci Spojené akreditační komise. I přes ztížené pracovní podmínky, které během posledních let přináší pandemie covid, jsme dokázali, že umíme táhnout za jeden provaz a posouvat kvalitu poskytovaných služeb stále kupředu. Děkuji kolegům za odvedenou práci v roce 2021 a doufám, že rok následující bude z pohledu nákazy covid-19 klidnější a přinese s sebou spoustu nových možností.
Ing. Pavel Kameník, předseda představenstva Nemocnice AGEL Podhorská

NEMOCNICE AGEL OSTRAVA-VÍTKOVICE
Rok 2021 se opět bohužel nesl převážně v tématu covidu, ale i přesto se nám povedlo dokončit zateplení a výměnu oken 5 budov a zakoupit nové přístrojové vybavení napříč všemi odděleními v celkové hodnotě přes 100 miliónů korun. Také jsme ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Třinec-Podlesí u nás v nemocnici zahájili provoz Jednodenní intervenční kardiologie, čímž se otevřela možnost vysokospecializované kardiologické péče pro pacienty z regionu Ostrava a okolí. Do dalších let plánujeme pokračovat v rekonstrukcích a opravách areálu nemocnice i vnitřních prostor. Výhledově nás čeká rekonstrukce rehabilitační budovy za zhruba 44 miliónů korun, kde dojde k navýšení počtu individuálních tělocvičen i vybudování sportovního wellness centra. Pro oddělení bude zakoupen za 1 milión korun vysokoindukční magnet pro magnetoterapie. Plánujeme zakoupit nový CT přístroj, zrekonstruovat oddělení následné péče, oční ambulance i márnici. A potřeba bude obměnit i část sanitních vozů.
MUDr. Stanislav Jackanin, MBA, předseda představenstva Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
I rok 2021 byl z pohledu Poliklinik AGEL velmi ovlivněn onemocněním covid-19. Jsem ráda, že společnými silami vše zvládáme a i v této nelehké době neustále zlepšujeme naše komplexní služby v oblasti ambulantní péče, kterou chceme nadále poskytovat co nejširšímu spektru lidí. Poliklinika AGEL Praha italská provedla úspěšnou modernizaci Centra zobrazovací diagnostiky. Moderní rentgen a výpočetní tomograf výrazně zvyšuje komfort našich pacientů a lékařům poskytuje špičkovou diagnostiku. Díky této investici tak zvládneme obsloužit vyšší počet pacientů v ještě lepší kvalitě. Daří se nám také rozšiřovat nabízené služby v rámci našich ambulancí. Namátkou stojí určitě za zmínku například nově otevřená sportovní poradna pro těhotné a čerstvé maminky, kterou mohou klientky využít na POLIKLINICE AGEL Ostrava. Rovněž musím ocenit, že se naše polikliniky zapojily do úspěšného zvládnutí boje s pandemií onemocnění covid-19. Poliklinika AGEL Plzeň je stále oficiálním očkovacím místem Plzeňského kraje a díky velkému nasazení mých kolegů již naočkovala několik desítek tisíc zájemců o očkování proti onemocnění covid-19. Kromě Plzně jsme očkovali nebo stále očkujeme také v Praze a Ostravě. V tomto kontextu musím vyzdvihnout také práci celého našeho laboratorního komplementu a všech odběrových míst. V tomto roce mí kolegové z laboratoří zvládli zpracovat a vyhodnotit enormní množství testů a neustále tak přispívají ke zvládnutí celé situace s koronavirem. Za to jim patří velké díky. A co očekáváme v příštím roce 2022? Plány jsou samozřejmě velké tak doufám, že je budeme moci naplnit v již klidnější období. Ráda bych realizovala tři důležité cíle, kterými jsou stabilizace zdravotnických pracovníků na našich poliklinikách, digitalizace komunikace s našimi pacienty či klienty a také postupné snížení administrativní zátěže hlavně v našich ambulantních provozech. Mým dlouhodobým záměrem je, abychom se postupně stali skvělým zaměstnavatelem, který bude dbát na vysokou odbornou úroveň a zároveň bude pečlivě dbát na profesionální a lidský přístup k pacientům a klientům.
MUDr. Taťána Soharová, předsedkyně představenstva Dopravní zdravotnictví

NEMOCNICA AGEL ZVOLEN
Rok 2021 bol vo zvolenskej nemocnici poznačený pandémiou, ktorá zasiahla všetky činnosti a mala vplyv na personálny stav predovšetkým ošetrovateľského personálu. Bez pátosu sme si siahli na dno svojich síl, ale obstáli sme v tejto skúške dobre. Za to patrí obrovská vďaka a ústa všetkým kolegom. Bezprostredne po odznení druhej vlny sme museli opätovne zmobilizovať svoje sily a bojovať o zachovanie nemocnice v rámci témy optimalizácie siete nemocníc. Bol to však aj rok pozitívnych udalostí. Ukončili a odovzdali sme do užívania historicky najväčšiu investíciu našej nemocnice, ktorou bola výstavba OAIM, 3 operačných sál a nového urgentného príjmu v celkovej hodnote 6,1 miliónov eur. Uviedli sme do prevádzky nové ambulantné Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch, obsadené neurológom, psychiatrom, klinickým psychológom a logopédom. Postavili a sprevádzkovali sme nové pracovisko magnetickej rezonancie, ktoré už slúži našim pacientom. Sprevádzkovali sme tiež ambulanciu klinickej ambulancie a intenzívne prebiehajú práce na výstavbe stacionára pre podávanie liečby onkologickým pacientom. Prajem všetkým kolegom, ktorí momentálne opäť bojujú s novým koronavírusom pevné zdravie, veľa psychických aj fyzických síl, aby rok 2022 bol plný tých pozitívnych správ a udalostí, ktoré nás posunú vpred a pomôžu rozvoju našej nemocnice.“
Ing. Ľudmila Veselá, MBA, predsedníčka predstavenstva a riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen

AGEL TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
Jako všechna zdravotnická zařízení, tak i AGEL Transfúzní služba v roce 2021 stála před nelehkým úkolem, jak zvládnout komplikace způsobené pokračující pandemií covid-19. V začátku roku bylo nutné udržovat menší objem krevních zásob a regulovat počet dárců vzhledem k pozastaveným operačním výkonům v nemocnicích. Po rozvolnění opatření a obnovení plánovaných operačních výkonů enormně vzrostla poptávka po krevních zásobách. Díky skvělé práci našich zaměstnanců a ochotě dárců krve a plazmy se nám i nadále daří vyrábět a dodávat požadované transfúzní přípravky do nemocnic a krevních bank. Potvrdili jsme tak, že jsme spolehlivým partnerem zdravotnických zařízení nejen ve Skupině AGEL. Za toto vše děkujeme především našim dárcům. Na sklonku roku 2022 plánujeme dokončení rekonstrukce budovy a na začátku roku následujícího pak otevření nového provozu pro dárce krve a plazmy. Pevně věříme, že i v roce 2022 bude AGEL Transfúzní služba nadále důležitou a nedílnou součástí zdravotnických zařízení Skupiny AGEL a získá více nových dárců krve a plazmy pro tolik potřebné rozšíření dárcovské základny.
Ing. Václav Kokeš, předseda představenstva AGEL Transfúzní služba

FAKULTNÁ NEMOCNICA AGEL SKALICA, AGEL CLINIC
Napriek zložitej situácii v zdravotníctve sme dokázali zrealizovať v našej nemocnici plánované projektové zámery. Onkologickú liečbu sme modernizovali jej presunutím do nového onkologického stacionáru s väčšou kapacitou infúznej terapie. Podarilo sa nám predstaviť verejnosti nové operačné techniky a inovácie vo vybavení chirurgických odborov nemocnice. Uvedené inovácie pomáhajú znižovať riziká operácií a tým zvyšovať bezpečnosť operačnej liečby v Skalici pre pacienta. Na vyššiu úroveň sa nám podarilo posunúť aj kvalitu zobrazovacích vyšetrení v nemocnici, získali sme 4 nové sonografické prístroje a nový röntgenový prístroj. Nové moderné lôžka s rôznym stupňom bezpečnosti a vybavenia podľa náročnosti starostlivosti sme získali pre onkologické terapie, chirurgickú jednotku intenzívnej starostlivosti a intenzivistické lôžka na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Výraznou mierou investícii sa zabezpečila starostlivosť o väčší počet covidových pacientov. Otvorili sme novú ambulanciu pre deti a dorast a proktologickú ambulanciu. Nemocnica po vstupe do Skupiny AGEL prešla zásadnou digitalizáciou a obnovou IT systémov. Do roku 2022 sa pozeráme s víziou rozšírenia zdravotnej starostlivosti o ďalšie špecializované aj všeobecné ambulancie, ďalšiu modernizáciu a rekonštrukciu lôžkových oddelení. Za významnejšie projekty považujeme vytvorenie regionálneho ortopedického centra, rozšírenie onkochirurgickej operačnej liečby a vznik oddelenia dlhodobo chorých. Plánujeme pokračovať v digitalizácii procesov, ako aj nastavovaní prísnych kvalitatívnych kritérií bezpečnosti pacienta. V neposlednom rade bude pokračovať zásadná obnova a modernizácia prístrojovej techniky. Rok 2021 hodnotíme v AGEL Clinic napriek pandémii ako stabilizačný a rozvojový zároveň. Tento rok sme intenzívne začali pracovať na rozšírení ortopedickej mininvazívnej operatívy s otvorením samostatného centra chirurgie ruky pod vedením doktora Hegera. Vo vysoko konkurenčnom prostredí bratislavských polikliník si AGEL Clinic vybudoval vlastnú ambulantú klientelu a rozšíril spektrum poskytovaných ambulantných špecializácií. V budúcom roku očakávame ďalší rozvoj centra chirurgie ruky, rozšírenie ambulantnej starostlivosti, ako aj ponúknutie nových nadštandradných komerčných prehliadok pre firemných aj individuálnych klientov.
MUDr. Jakub Rybár, riaditeľ Fakultná nemocnica AGEL Skalica, riaditeľ AGEL Clinic

NEMOCNICA AGEL ZLATÉ MORAVCE, NEMOCNICA AGEL KOMÁRNO
Rok 2021 bol poznačený najmä pandemickou situáciou a vírusom covid-19. Aj napriek tomu bol bohatý na viaceré kľúčové udalosti. Tou najpodstatnejšou udalosťou roka 2021, v rámci boja s pandémiou koronavírusu covid-19, bolo zriadenie vakcinačného miesta a rozšírenie MOM. Rozširovaním spektra zdravotnej starostlivosti a modernizáciou pracovísk sme skvalitnili poskytovanú zdravotnú staroslivosť, čím sme zvýšili komfort nielen pre pacientov nášho regiónu. V rámci toho sme pristúpili k zriadeniu FBLR lôžok, k rozšíreniu výkonom JZS a k skvalitneniu ambulantnej starostlivosti. Doplnili sme prístrojové vybavenie a zdravotnícku techniku, ktorá zodpovedá prísnym európskym normám. Úspešným výsledkom našej práce a snahy je splnenie ďalšieho cieľa vo forme revitalizácie priestorov. Výsledkom sú moderné priestory, nové technologické vybavenie a zvýšený komfort ako pre pacientov, tak pre službukonajúci personál. Významných cieľom roka 2022 je vypočuť ohlas a záujem pacientov, vyjsť v ústrety širokej skupine obyvateľov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre spádovú oblasť. Rozšíriť spektrum jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a rozšíriť lôžka pre následnú ZS. Naším cieľom je poskytovať kvalitnú, odbornú zdravotnú starostlivosť s akcentom na bezpečnosť pacienta so stabilným, erudovaným zdravotným personálom. Aj v Nemocnici AGEL Komárno sa kalendárny rok 2021 niesol v duchu pokračujúcej pandémie covid-19. Nemocnica ako jedna z prvých v SR 7.1. začala s vakcináciou proti ochoreniu covid-19. Následne zriadila v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom ďalšie 3 veľkokapacitné vakcinačné centrá v Nitre, v Šali a Štúrove. Pokračovala v testovacích centrách či už na MOM PCR alebo AG. V prvých mesiacoch roka sa borila s veľkým počtom hospitalizovaných pacientoch, kde v niektorých dňoch mala reprofilizovaných až 60 lôžok pre COVID pozitívnych pacientov. Napriek takejto veľkej zaťažkávacej skúške sme pokračovali v rozvoji Onkologického centra, otvorili sme nové priestory ústavnej lekárne s najmodernejším riedením cytostatík, pokračovali v revitalizácii priestorov Onkologického oddelenia. Čiastočne bolo revitalizované ODCH a zmenené lôžka z ODCH na lôžka FBLR ako príprava na budúcu neurorehabilitáciu. Doplnili sme prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk zdravotníckou technikou, ktorá zodpovedá súčasným európskym normám. Významných cieľom roka 2022 je otvorenie nového Urgentného príjmu a rozšírenie chcemostacionáru na 13 lôžok. Ďalším cieľom je udržanie si dobrého mena nemocnice cez rozširovanie spektra výkonov ako i náborom nového zdravotníckeho personálu. A snom všetkých zamestnancov nemocnice ako i obyvateľov okresu Komárno je otvorenie pracoviska magnetickej rezonancie, ktoré v okrese Komárno zatiaľ chýba. Ohlas a záujem pacientov, vyjsť v ústrety širokej skupine obyvateľov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre spádovú oblasť. Vedenie nemocnice dúfa, že sa pri pokračujúcej podpore materskej firmy AGEL podarí naplniť spokojnosť pacientov a zamestnancov nemocnice, tak ako sa vo veľkej miere podaril tento zámer v roku 2021.
Mgr. Miroslav Jaška, MPH, predseda predstavenstva Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno

NEMOCNICE AGEL JESENÍK
Uplynulý rok byl pro Nemocnici AGEL Jeseník, stejně jako pro celý zdravotnický systém, velkou profesní výzvou. S ohledem na náročnost uplynulého období pokládám udržení všech základních oborů, jejichž péči Nemocnice AGEL Jeseník poskytuje, za velký úspěch. Kromě péče o pacienty jsme samozřejmě investovali. V roce 2021 se instaloval nový ultrazvuk pro oddělení RTG, pro gynekologické oddělení včetně ambulance. Oddělení ARO jsme dovybavili třemi multicare lůžky, 18 nových elektrických polohovatelných lůžek putovalo na oddělení chirurgické, dětské a gynekologické. Zakončili jsme rekonstrukci kanalizace a obnova proběhla také v zázemí nemocnice – byla provedena obnova dvou kotelen. Pracujeme také na neustálém vzdělávání našeho personálu - v rámci holdingu AGEL rozšiřujeme úzkou spolupráci s profilovými odděleními sesterských nemocnic v rámci onko gynekologie, onko chirurgie, intervenční gastroenterologie, intervenční kardiologie. A co plánujeme v příštím roce? Chystáme se rekonstruovat pavilon lůžkových oddělení, vyměníme okna, rozvody tepla a odpady a instalujeme zateplení. V rámci projektu REACT EU nám do nemocnice přibude nové angio CT.
MUDr. Jana Chrastinová, předsedkyně představenstva Nemocnice AGEL Jeseník

NEMOCNICA AGEL BÁNOVCE
Rok 2021 sa rovnako ako ten predošlý niesol v znamení pandémie covid-19. Po náročnom začiatku roka prišlo pokojnejšie leto, kedy si po ťažkých mesiacoch naši zdravotníci vydýchli a mohli si užiť zaslúžené dovolenky, nabrať sily pred očakávaným opätovným zhoršením situácie na jeseň a počas zimy. Hoci sa celé fungovanie nemocnice muselo podriadiť aktuálnej epidemiologickej situácii, veľmi nás teší, že sa nám v uplynulom roku podarilo získať ISO 9001 certifikát kvality a ISO 14001 ceritifikát environmentu. Zrealizovali sme rekonštrukciu sociálnych zariadení na prízemí nemocnice, rekonštrukciu covidového výťahu, ešte pred koncom roka by sme chceli začať s už dlhšie plánovanou väčšou rekonštrukciou vchodu do budovy. V budúcom roku by sme radi investovali do zriadenia nového CT pracoviska, rekonštrukcie dvoch zvyšných výťahov, výmeny okien a tiež do zateplenia celej budovy. Verím, že rok 2022 bude pokojnejší ako dva uplynulé a podarí sa nám pokračovať v rozvoji nemocnice, ktorá bude moderným zdravotníckym zariadením nielen pre pacientov zo spádovej oblasti.
MUDr. Mina Bobocká, riaditeľka Nemocnice AGEL Bánovce

NEMOCNICA AGEL HANDLOVÁ
Nemocnica AGEL Handlová má za sebou rovnako ako všetky zdravotnícke zariadenia vo svete 11 mesiacov roka výrazne ovplyvneného pandémiou nového koronavírusu covid-19. Napriek tomu však aj za týchto náročných podmienok dokázala naďalej stabilne a efektívne fungovať a poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom Výraznou udalosťou celého roka bolo fungovanie mobilného odberového miesta a zabezpečovanie PCR a antigenových testov a tým zabebezpečenie výkonu vyšetrení na prítomnosť vírusu SARS-COV-2. Zdravotnícke zariadenie v roku 2021 poskytovalo svojim pacientom zdravotnú starostlivosť na dvoch ošetrovacích jednotkách oddelenia dlhodobo chorých, ktoré je zároveň najdôležitejšou časťou nemocnice a rozšírilo poskytovanie následnej ošetrovateľskej starostlivosti aj na jednu ošetrovaciu jednotku Domu ošetrovacej starostlivosti, ktorý bol uvedený do prevádzky v júli 2021. Vyzdvihnúť treba aj jednodňovú zdravotnú starostlivosť vykonávanú v odboroch chirurgia, gynekológia a urológia, ktoré vyhľadávajú pacienti z celého Slovenska. Nosnou líniou operácii v odbore chirurgia boli aj v uplynulom roku operácie varixov dolných končatín laserom-ELVeS metódou a operácie hemoroidov laserom LHP metódou. Výrazne sa príchodom novej lekárky rozšírilo spektrum urologických operácií. Napriek tomu, že rok 2021 bol pre vedenie i zamestnancov nemocnice náročný, bol bohatý aj na pozitívne okamihy. Nemocnici sa podarilo vyjsť v ústrety širokej skupine obyvateľov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre spádovú oblasť zriadením novej urologickej ambulancie, ktorá v našom regióne absentovala. Podarilo sa nám rozšíriť rozvody kyslíka na oddelení dlhodobo chorých, zabezpečiť novú techniku ako SONO, RTG a trakčný stôl a zabezpečiť výmenu veľkého množstva okenných výplní na hladnej budove.
Ing. Marta Eckhardtová, MPH, riaditeľka Nemocnice AGEL Handlová

NEMOCNICA AGEL KOŠICE-ŠACA
Rok 2021 je pre zdravotníctvo obrovskou skúškou. Napriek tomu, že koronavírus pripravil o život tisíce ľudí na Slovensku, naučil nás, že len vďaka spoločnému úsiliu dokážeme čeliť aj dovtedy neznámemu nepriateľovi. Už viac než rok a pol bojujeme z absolútnej blízkosti, tvárou v tvár pandémii s jediným cieľom. Zastaviť covid-19, ktorý je nevyspytateľný. Je veľmi náročné liečiť pacientov, u ktorých je postihnutie pľúc závažné a nedokážeme im už pomôcť. Priebeh koronavírusu, žiaľ, častokrát nie je možné predpovedať, a preto záleží na každom jednom členovi našej „nemocničnej rodiny“. Napriek náročnej situácii sa pacientom neustále snažíme poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a služby. A práve pre nich staviame moderný urgentný príjem, ktorý slávnostne otvoríme začiatkom roka 2022. Jeho súčasťou bude priestranná čakáreň s recepciou a triážou pacientov v závislosti od ich ťažkostí. Za účelom promptnej diagnostiky budú na jednom mieste sústredené všetky moderné zobrazovacie metodiky, ako najnovší CT prístroj, sonografia, RTG, a to všetko spolu s viacerými odbornými pohotovostnými ambulanciami ako chirurgia, ortopédia, neurológia. V rámci internistickej časti urgentného príjmu chceme našim pacientom ponúknuť štyri samostatné, plne prístrojovo vybavené a navzájom oddelené vyšetrovacie jednotky i samostatnú expektačnú miestnosť. Chirurgická časť bude mať po otvorení najmodernejšiu mini operačnú sálu. Verím, že rokom 2022 obrátime list a začne sa ísať lepšia kapitola.
MUDr. Pavol Rusnák, MBA, riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca

NEMOCNICA AGEL LEVICE
Rok 2021 bol v levickej nemocnici v znamení troch kľúčových cieľov: zvládnuť pandémiu, zaočkovať čo najviac obyvateľov proti koronavírusu a dokončiť a pre pacientov sprístupniť nový urgentný príjem, ktorý nemocnicu posúva v urgentnej medicíne na európsku úroveň. Vďaka mojim kolegom, nasadeniu každého jedného zamestnanca, sa nám podarilo vo vrcholiacej druhej i tretej vlne pandémie zachovať chod nemocnice. Boli chvíle, kedy všetky naše plány úplne zmenila pandémia a boli sme niekedy len krok od úplnej bezmocnosti. Lekári, sestry, ostatní zdravotnícki i nezdravotnícki zamestnanci však dokázali takmer nemožné. Obrovským zadosťučinením boli a sú pre nás zachránené životy. Záver roka nám navzdory smutnej dobe priniesol skvelý úspech, otvorenie nového urgentného príjmu. Je to spoločné dielo všetkých, od projektanta, cez zhotoviteľa, súčinnosti našich kolegov a trpezlivosti všetkých, no najmä pacientov. A v tomto sme, dá sa povedať, zvíťazili aj nad pandémiou, ktorá náš urgentný príjem ani nezastavila, ani výrazne nezbrzdila. Som optimista, verím, že rok 2022 bude viac v znamení plusov, dobrých správ, zdravia a návratu aspoň z časti do normálnej medicíny.
MUDr. Ján Belanský, MPH, riaditeľ Nemocnice AGEL Levice

NEMOCNICA AGEL LEVOČA, NEMOCNICA AGEL KROMPACHY, NEMOCNICA DR. VOJTECHA ALEXANDRA V KEŽMARKU
Veľkou témou v roku 2021 boli pre všetky nemocnice medializované informácie, podľa ktorej sa má transformácia a oklieštenie lôžok i oddelení v rámci avizovanej optimalizácie siete nemocníc dotknúť aj levočskej, krompašskej aj kežmarskej nemocnice. Vedenie nemocníc a samospráv mesta Kežmarok, Krompachy a mesta Levoča sa voči rušeniu nemocníc ohradzujú. Opodstatnenosť dnešnej podoby nemocníc je nesporná. Pre pacientov sú nemocnice dôležité a ich vedenie chce pacientom zo širokého okolia poskytnúť celú škálu súčasných služieb, ktoré bude skvalitňovať a rozširovať. Argumenty, sila samospráv a hlavne hlas pacientov ukazuje, že návrhy na akékoľvek oklieštenie činnosti a zmeny súčasného charakteru levočskej, krompašskej aj kežmarskej nemocnice nie sú na mieste. Veľkým úspechom nemocníc je zorganizovanie výjazdových očkovacích tímov. Vďaka skvelej operatívnej spolupráci s okresným úradom a starostami, prišli zdravotníci priamo do obcí, aby dostali možnosť zaočkovať sa tí, ktorí by inak do vakcinačného centra zrejme nikdy neprišli. Celkovo sa výjazdovými tímami levočskej a kežmarskej nemocnice podarilo zaočkovať v okolitých obciach niekoľko tisíc ľudí. Jednotné vedenie všetkých troch nemocníc umožňuje využiť synergické efekty medzi nemocnicami a ich vzájomnú spoluprácu. Rok 2021 bol pre levočskú nemocnicu náročné obdobie. Nemocnica a personál sa pasovali s druhou vlnou pandémie a ešte stále bojujú s treťou vlnou pandémie koronavírusu. V rámci covidového oddelenia mala nemocnica hraničný nedostatok personálu, no vďaka obetavosti lekárov, sestier a nezdravotníckeho personálu sa to podarilo zvládnuť. Pacient a jeho život boli tým najpodstatnejším. V roku 2021 sa presťahovala interná, chirurgická a neurologická ambulancia do nových priestorov v dokončenej budove nového urgentného príjmu. V nových zrekonštruovaných priestoroch so špičkovou technikou začalo prevádzku aj rádiodiagnostické oddelenie, ktoré prevádzkuje ultrazvukové pracovisko, röntgen, CT a mamografické pracovisko. V súčasnosti sa rekonštruuje prvé poschodie interného oddelenia a v roku 2022 sa plánuje výstavba objektu magnetickej rezonancie. Taktiež je v pláne sťahovanie a rekonštrukcia priestorov pre novú verejnú lekáreň. Počíta sa s racionalizáciou všetkých činností, aby bola nemocnica pripravená na jednanie na proces optimalizácie siete nemocníc. Nemocnica v Krompachoch má svoje špecifiká. Je druhou nemocnicou v okrese a je dislokovaná na absolútnom okraji okresu na hranici troch okresov a dvoch krajov. O to väčšie problémy musela prekonávať v druhej vlne a prekonáva v tretej vlne covidu. Nedisponuje profilizovaným oddelením špeciálne pre pacientov s ochorením covid-19, ktoré je na to vybavené kyslíkom. O to viac je potrebné vysloviť uznanie personálu za ich snahu o liečenie covidových pacientov v druhej aj prebiehajúcej tretej vlne. Nemocnica zaisťuje základné potreby zdravotnej starostlivosti v regióne. V roku 2021 bola kompletne zrekonštruovaná budova GPO na úrovni 21. storočia, ktorá bude sprevádzkovaná v prvých mesiacoch roku 2022. Nemocnica má výborne zabezpečenú diagnostiku prostredníctvom CT a RTG. Svojím pôsobením je neodmysliteľnou súčasťou siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spišskom regióne. Kežmarská nemocnica aj napriek sťaženej pandemickej situácii pracovala na svojich rozvojových projektoch. Podarila sa rekonštrukcia časti fasády budovy nemocnice, získalo sa nové technické vybavenie operačných sál, nové USG prístroje, inkubátory, lôžka, detské a novorodenecké postieľky a prístroje pľúcnych ventilácií. V nemocnici sú k dispozícii nové výťahy a s investíciou mesta Kežmarok sa začala výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré bude v blízkej budúcnosti súčasťou nemocnice a výrazne zlepší poskytovanie zdravotnej starostlivosti v celom okrese. V polovici marca kežmarská nemocnica dosiahla významný úspech v ankete o najlepšiu nemocnicu, ktorú organizuje zdravotná poisťovňa Dôvera. Jej poistenci hodnotili spokojnosť s poskytovanými službami nemocníc z pohľadu pacienta. Napriek náročnému obdobiu nemocnica v júni obhájila certifikát kvality ISO 9001:2015, a to bez jedinej nezhody s požiadavkami medzinárodnej normy. Do budúcna sa plánuje rekonštrukcia operačných sál a gynekológie a reštrukturalizácia ambulantnej starostlivosti vzhľadom na prepojenie s CIZS (Centrom integrovanej zdravotnej staroslivosti).
Ing. František Lešundák, riaditeľ Nemocnice AGEL Levoča, Nemocnice AGEL Krompachy, Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku