ZAJÍMAVOSTI

Tři naše studentky nejlepší v Česku

4. 1. 2022

Žákyně 4. ročníku AGEL Střední zdravotnické školy v Českém Těšíně v yhrály první místo v soutěži HARTMANN School Awards.

Text: MgA. Michaela Čížková / Foto: Mgr. Pavel Hojdysz

K arolína, Lenka a Beata slaví úspěch v celostátní soutěži společnosti HARTMANN. Žákyně 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent na AGEL Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českém Těšíně představily v pražském IKEMu svůj projekt, ve kterém řeší zlepšení kvality ošetřovatelské péče o nemocné. Z 11 zdravotnických škol v České republice žákyně získaly první místo. Soutěž HARTMANN School Awards má za cíl podporu a motivaci studentů zdravotnických škol, aktivní zapojení do přehodnocování procesů zdravotní péče směrem k jejímu zefektivnění nebo podporu vnímání role zdravotnického personálu. Karolína, žákyně 4. ročníku, objevila soutěž na sociální síti. Po velké diskusi se spolužačkami se rozhodla, že se do soutěže přihlásí.

Dle pravidel vytvořily tříčlenný tým a začaly pracovat na zadání. Učitelé z počátku o soutěži ani nevěděli. Děvčata učitelům předložila na stůl hotový plán s prosbou o zapojení se do soutěže. Učitele proaktivní přístup děvčat uvítali a s účastí v soutěži souhlasili, jelikož projekt hodnotili velmi pozitivně. „Když jsem se dozvěděla, že se děvčata zapojila to takto rozsáhlého projektu s tak velkou konkurencí jiných zdravotnických škol, byla jsem velmi mile překvapená a vůbec jsem netušila jaký je v našich žácích obrovský potenciál. Někdy nás naši žáci milé překvapí a je fajn, že odhalí své dovednosti a schopnosti, a nebojí se prosadit mezi odbornou veřejností. My jako pedagogové máme z úspěchu našich studentek velkou radost a fandili jsme jim i při prezentaci v Praze před takto slavnou a erudovanou porotou. Všichni jsme potěšení, že děvčata reprezentovala naši školu v hlavním městě,“ popisuje PhDr. Karin Delongová, zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českém Těšíně.

Téma písemné práce, kterou musely žákyně odevzdat, bylo „Jak zvýšit kvalitu péče o pacienta“. Děvčata na projektu pracovaly hlavně ve svém osobním volnu. V projektu žákyně rozvíjely myšlenku, jaký může střední zdravotnický personál mít vliv na spokojenost pacienta, nebo se zaměřily na oblasti, které může zdravotnický personál přímo ovlivnit. „V této práci jsme se zaměřily hlavně na komunikaci s pacienty a na jejich psychiku. Prezentace našeho projektu v IKEMu byla velmi zajímavá zkušenost. Z počátku jsme byly trochu nervózní, protože konkurence byla velká. Nakonec jsme to zvládly a dopadlo to jak nejlépe mohlo. Jsme rády, že jsme mohly poznat pana prof. MUDr. Jana Pirka, prezidentku České asociace sester PhDr. Martinu Šochmanovou, a mnoho dalších skvělých lidí,“ popisuje žákyně Karolína Gonová. Z celkem 11 přihlášených zdravotnických škol v České republice se žákyně se svým projektem umístily mezi třemi nejlepšími. Následně byly pozvány k prezentaci svého projektu do pražského IKEMu, kde děvčata naprosto profesionálně a perfektně odprezentovala celý svůj projekt.

V porotě soutěže zasedli například PhDr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu nemocnice IKEM a prezidentka České asociace sester, kardiochirurg a emeritní přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Prof. MUDr.  Josef Kautzner, CSc., FESC přednosta Kardiocentra a přednosta Kliniky kardiologie IKEM nebo generální ředitel společnosti Hartmann Mgr. Jan Civín a ředitel EEZY Events & Education Karel Novotný, MBA.