ZAJÍMAVOSTI

Erika Mišiaková získala titul Slovenka roka 2021

30. 9. 2021

Námestníčka pre ošetrovateľstvo bánovskej nemocnice zvíťazila v kategórii Zdravotníctvo.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: archív Mgr. Eriky Mišiakovej

Nevídaný úspech dosiahla skupina AGEL. V prestížnej ankete Slovenka roka 2021 zvíťazila v kategórii Zdravotníctvo Mgr. Erika Mišiaková, námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice AGEL Bánovce. Obstála v silnej konkurencii, pričom spoločnosť AGEL mala vo finále hneď dve nominované finalistky. Tou druhou bola námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice AGEL Levice PhDr. Helena Dudášová, MHA, MPH. „Úprimne si vážim toto ocenenie, je to pre mňa obrovská česť, prijímam ho s úctou a pokorou a je to pre mňa veľký záväzok do budúcnosti. Povolanie, ktoré vykonávam, je poslaním a vykonávam ho s láskou. Z tohto miesta by som sa chcela poďakovať za podporu nominačnej komisii za to, že ma nominovala, celej veľkej rodine, manželovi, dcére, priateľom, známym, všetkým kolegyniam a kolegom v Nemocnici AGEL Bánovce aj v ostatných nemocniciach, pani riaditeľke nemocnice MUDr. Mine Bobockej za jej veľkú podporu.

Ďakujem veľmi pekne,“ poďakovala v emotívnom príhovore Mgr. Erika Mišiaková, pre ktorú je práca poslaním a zároveň aj zmyslom života. V bánovskej nemocnici pomáha pacientom, hlavne seniorom, už 15 rokov a je pravou rukou riaditeľky nemocnice. Svoju nezastupiteľnú úlohu mala počas oboch vĺn pandémie koronavírusu, kde nasadená v prvej línii pomáhala s testovaním a starostlivosťou o pacientov s covid-19. Prestížne ocenenie je obrovským úspechom aj pre nemocnicu v Bánovciach. „Sme menšou regionálnou nemocnicou s individuálnym prístupom a rodinnou atmosférou. O to väčší úspech je pre nás toto ocenenie, veľmi si vážime, že máme v našich radoch Slovenku roka. V našej nemocnici každý každého pozná, preto je dôležité mať empatický prístup v starostlivosti o pacientov, pochopenie, vždy si vedieť pomôcť, ale aj sa vzájomne podržať a povzbudiť. Erika Mišiaková má všetky tieto vlastnosti, je skvelou zamestnankyňou aj obdivuhodným človekom,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Bánovce MUDr. Mina Bobocká. 

Slovenka roka pochádza z Nitrice v okrese Prievidza. Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Martine začala pracovať ako zdravotná sestra na III. internej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava a postupne sa prepracovala na asistentku a sestričku Prof. MUDr. Mirona Šramku, DrSc. na tamojšej Neurochirurgickej klinike. Po boku profesora Šramku stála pri zrode novej a samostatnej Kliniky stereotaktickej rádiochirurgie v Onkologickom ústave sv. Alžbety. Práca pod jeho vedením jej dala do života nielen mnoho nových vedomostí, ale aj obrovskú pokoru a vďačnosť, ktorú je cítiť z každého jej slova. Popri práci vyštudovala ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Po deviatich rokoch sa z Bratislavy vrátila do rodnej Nitrice a založila si rodinu. Po materskej dovolenke začala pracovať v bánovskej nemocnici, ktorá sa neskôr stala členom skupiny AGEL. Ako manažér dennej zmeny na 50-lôžkovom oddelení dlhodobo chorých pôsobí už 15 rokov. 

Vďaka svojej obetavosti a precíznosti si vyslúžila funkciu námestníčky pre ošetrovateľstvo a zastáva aj pozíciu zdravotnej sestry v geriatrickej ambulancii. Ak by ste sa Eriky spýtali, aká je práca so seniormi, určite by vám odpovedala – krásna. Prežíva totiž úprimnú radosť z každého pacienta, ktorý sa z nemocnice vracia do bežného života zbavený bolesti a obmedzení spôsobených ochoreniami súvisiacimi so seniorským vekom. A hoci je jej práca skutočne záslužná, na slovách pochvaly si nepotrpí, jej jediným cieľom je pomáhať. V časoch, keď nový koronavírus narušil bežný chod nemocnice, patrila Erika k zdravotníkom, ktorí nepodľahli strachu. Od začiatku pandémie stála v prvej línii a obetovala mnoho voľného času, aby pomohla nielen nemocnici, ale predovšetkým pacientom. Uniformu sestry striedala s ochranným odevom, v ktorom trávila dlhé hodiny pri antigénových či PCR testovaniach v mobilnom odberovom mieste. Hoci jej spod neho vykúkali iba oči, všetci v nich videli jej nádej a odhodlanie bojovať za návrat do normálneho života a za zdravie. Zdravie. To je to, po čom túži najviac. Pre svoju dcéru stojacu na prahu dospelosti, pre manžela, rodičov, priateľov, kolegov a dokonca aj pre ľudí, ktorých vôbec nepozná. Lebo, ako by povedala Erika: „zdravie a rodina sú základ všetkého, lebo len s nimi sa môžeme tešiť z toho, čo nám život ponúka“.