ZAJÍMAVOSTI

Pripravovaná reforma nemocníc na Slovensku sa týká aj AGELu

24. 9. 2021

Pätica slovenských nemocníc siete AGEL sa podľa návrhu reformy zdravotníctva má stať komunitnými nemocnicami.

Text: Mgr. Martina Pavliková

Už niekoľko mesiacov rezonuje na Slovensku reforma zdravotníctva, ktorú pripravuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Pod názvom Optimalizácia siete nemocníc (OSN) má byť táto reforma najzásadnejšou za posledných 15 rokov. OSN počíta s transformáciou existujúcich zdravotníckych zariadení do piatich kategórií – národná, koncová, komplexná, regionálna a komunitná. Hoci oficiálne ministerstvo zdravotníctva reformu nepredstavilo, podľa dostupných informácií by sa mala dotknúť piatich nemocníc siete AGEL – Nemocnice AGEL Komárno, Nemocnice AGEL Zvolen, Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, Nemocnice AGEL Levoča a Nemocnice AGEL Krompachy. 

Všetky uvedené nemocnice by sa po novom mali stať tzv. komunitnými nemocnicami, ktoré by v rebríčku hierarchie boli najnižšie a zamerané predovšetkým na doliečovanie pacientov, prevažne seniorov a rehabilitáciu. Mnohé z doterajších oddelení by tým úplne zanikli, výrazne by sa znížil rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, znamenalo by to aj redukciu odborných zákrokov i zníženie počtu zdravotníkov, a to dokonca aj tam, kde nemocnice využili za uplynulé obdobie eurofondy a budovali napríklad nové urgentné príjmy. Vedenie nemocníc, spoločnosti AGEL, vedenie dotknutých miest, ale aj primátori a starostovia spádových oblastí týchto nemocníc už viackrát vyjadrili svoj zásadný nesúhlas a bojujú za zachovanie súčasného charakteru nemocníc. 

„Nespochybňujeme, že optimalizácia siete nemocníc a ambulancií je potrebná, no reforme, ktorá kompletne zmení nemocničnú a ambulantnú sieť na Slovensku, musí predchádzať poctivá diskusia založená na dátach a musí byť spolutvorená všetkými relevantnými účastníkmi v zdravotníckom sektore. To sa pri tvorbe optimalizácie nedialo a Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nebola prizvaná k jej tvorbe. Až po našej kritike a výhradách sa nám podarilo odborným aj verejným tlakom dosiahnuť konkrétne rokovania na odbornej úrovni, kde máme priestor argumentovať vecne, odborne, s konkrétnymi číslami, skúsenosťami, praxou, aby sme odargumentovali naše zásadné výhrady, pripomienky a ako sa ukazuje aj nesprávne údaje, či omyly tých, ktorí návrh pripravovali,“ hovorí prezident ASN, ktorá združuje 78 slovenských nemocníc MUDr. Marián Petko, MPH. 

Riaditelia všetkých vyššie uvedených nemocníc, spolu s vedením AGELu absolvovali viaceré odborné stretnutia a rokovania na ministerstve zdravotníctva s cieľom argumentovať počtom výkonov, spádovou oblasťou, odbornosťou, rozvojovými projektmi a predovšetkým obrovským dopadom plánovaných zmien pre regióny. Súčasne kládli zásadné a zatiaľ nevyjasnené otázky: „Je to otázka financovania samotnej transformácie, ako aj financovania jednotlivých úrovní nemocníc. Ďalším problémom a nezodpovedanou otázkou je personálne zabezpečenie v komunitných nemocniciach. Odľahlejšie a ekonomicky slabšie regióny už dnes nie sú pre lekárov, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál lákadlom, skôr naopak,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL Ing. Michal Pišoja, MPH.

„Moja osobná skúsenosť z pôsobenia a porovnania v rámci fungovania zdravotníctva v Českej republike a na Slovensku vyvoláva frustráciu. Mali sme rovnaké štartovacie podmienky, ale dnes, po rokoch zmien, je Česká republika nedosiahnuteľne vzdialená čo sa týka celej stratégie a filozofie rozvoja sektoru zdravotníctva, materiálneho vybavenia, personálnej podpory a predovšetkým financovania zdravotníctva. Preto sa netreba čudovať, že slovenčina sa ozýva čoraz viac na chodbách českých nemocníc.“ Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ oficiálny verdikt nepovedalo. Návrh nového zákona o optimalizácii siete nemocníc prešlo rezortným pripomienkovým konaním, pričom sa mu vrátilo takmer 1200 pripomienok. Podľa vyjadrení ministerstva je reforma časovo nastavená postupne, pričom prepočty sa robia aj vzhľadom na geografické rozloženie Slovenska.

Rovnako Ministerstvo zdravotníctva hovorí, že sa Slovensko bude musieť vysporiadať so starnutím populácie a jeho vplyvom na potreby pacientov. Oproti minulosti klesá dopyt po gynekologicko-pôrodníckych lôžkach v dôsledku poklesu pôrodnosti. Dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi narastať. „Robíme všetko preto, aby naše regionálne nemocnice mali zachovaný doterajší charakter regionálnej nemocnice, aby sme nestratili našich lekárov, sestry, aby k nám i naďalej chodili pacienti v prípade urgentných zákrokov, na odborné vyšetrenia i kvôli plánovaným operáciám a predovšetkým s dôverou,“ uviedol Ing. Pišoja.