ZAJÍMAVOSTI

AGEL má své historicky první maturanty

9. 8. 2021

Na Střední zdravotnické škole AGEL vykonávalo celkem 86 žáků takzvanou zkoušku z dospělosti.

Text: MgA. Michaela Čížková / Foto: MgA. Michaela Čížková, Ing. Tomáš Želazko, shutterstock

Velkou premiéru má za sebou AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě. V průběhu června vykonávalo celkem 86 žáků tzv. zkoušku z dospělosti. Historicky první maturanti školy si převzali svá maturitní vysvědčení na slavnostním vyřazení, které se konalo na radnici Slezské Ostravy. Své praktické znalosti předvedli žáci oboru Zdravotnický asistent a Laboratorní asistent maturitní komisi. Praktické zkoušky probíhaly intenzivně v několika dnech na interním a chirurgickém oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a v odborných laboratorních učebnách. Naopak žáci Zdravotnického lycea museli podstoupit zkoušku ve formě obhajoby maturitní práce. Kromě praktických zkoušek a didaktického testu museli všichni žáci vykonat také klasickou ústní maturitu.

„Změna oproti klasickým maturitám, které všichni známe, byla možnost volby, zda žák chce podstoupit didaktické testy, ale pouze v případě, že má odpracováno nejméně 160 hodin ve zdravotnických či sociálních zařízeních. Možnost volby měli žáci i u ústní maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka. Přestože tato volba byla dobrovolná, řada žáků se k vykonání zkoušky přihlásila,“ vysvětlila zástupkyně ředitele školy Mgr. Alžběta Panáková. Slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek proběhlo 1. června za přítomnosti místostarosty Slezské Ostravy Ing. Romana Goryczky, který žákům popřál hodně štěstí a podpořil je svou přítomností. Hodně štěstí a šťastnou ruku u výběru maturitních otázek popřála na slavnostním zahájení také zástupkyně zřizovatele školy a členka představenstva společnosti AGEL Ing. Miroslava Bella Sumková, PhD. 

„Ačkoliv se to nezdá, byla to dlouhá cesta, kterou žáci museli ujít. Poslední dva roky měli žáci o to těžší, když přišla pandemie koronaviru. Přesto se žáci nezalekli a mnozí z nich místo řádné přípravy na maturitu dobrovolně vypomáhali v nemocničních zařízeních. Po čtyřech letech těžké a tvrdé práce jsme se dočkali našich prvních maturantů, na které jsme nesmírně pyšní a hrdí,“ říká ředitel školy Ing. Bc. Vladimír Janus. AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická se se svými žáky oficiálně rozloučila koncem června na slavnostním vyřazení maturantů, které se uskutečnilo v obřadní síni na radnici Slezské Ostravy. Za Ing. Romana Goryczky a zástupců společnosti AGEL bylo žákům předáno maturitní vysvědčení. Řada žáků byla speciálně oceněna za výpomoc v nemocničních zařízeních skupiny AGEL a za vzornou prezentaci školy během studia. Žáci si kromě maturitního vysvědčení odnesli ze slavnostního vyřazení také malé poděkování, které jim věnovala společnost AGEL, ve formě praktických sesterských hodinek s věnováním.

AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě přivítala své první studenty v roce 2017. Tehdy do prvního ročníku nastoupilo ke studiu celkem 90 žáků. V roce 2018 se k AGEL Střední zdravotnické škole v Ostravě připojila také nová Vyšší odborná škola zdravotnická a ve stejný rok se také otevřela nová pobočka střední zdravotnické školy v Českém Těšíně, která se později v roce 2020 rozšířila o Vyšší odbornou školu zdravotnickou. Za velmi krátkou dobu se počet původních 90 žáků navýšil téměř o pětinásobek. V září 2021 plánuje škola otevřít novou pobočku Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově.