ZAJÍMAVOSTI

Riaditelia zdravotníckych zariadení AGEL sa stretli na Donovaloch

15. 9. 2021

Cieľom je, aby sa nemocnice siete AGEL stali prvou voľbou pre pacienta v regióne.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: Mgr. Ivana Popluhárová

Predstavenstvo spoločnosti AGEL zorganizovalo pracovnú poradu s riaditeľmi zdravotníckych zariadení skupiny AGEL, medicínskym vedením a vybranými spoločnosťami. V príjemnom prostredí Donovál na strednom Slovensku bolo po dlhých mesiacoch protipandemických opatrení možné sa stretnúť osobne, vzájomne sa spoznať, predstaviť jednotlivé nemocnice, ich stručnú históriu, zameranie, plnenie cieľov, stratégiu do budúcna a vymeniť si skúsenosti. 

„Obdobie pandémie preverilo výkony medicíny v krízovom režime, schopnosť promptne reagovať, prijímať okamžité organizačné a medicínske rozhodnutia tak, ako nikdy dosiaľ. Vďaka pandémii sa na prvé miesto vrátila reálna medicína, všetko ostatné v našej oblasti bolo až na druhom mieste. Pandémia prehĺbila spoluprácu medzi Českou a Slovenskou republikou v oblasti vývoja pandémie, “ uviedol na úvod svojho vystúpenia predseda predstavenstva AGEL Ing. Michal Pišoja, MPH. Zároveň predstavil skupinu AGEL v číslach a najdôležitejšie ciele do roku 2025. Tými sú v oblasti personálnej udržanie a získavanie zamestnancov, podpora odborných kapacít. 

Skupina má ambiciózny cieľ v oblasti ekonomickej, a to dosiahnuť obrat 1 miliardu eur. Treťou kľúčovou oblasťou je zameranie sa na vnútorný potenciál jednotlivých zdravotníckych zariadení AGELu, aby sa pre pacienta stali prvou voľbou v regióne. Podpredsedníčka predstavenstva a medicínska riaditeľka AGELu, MUDr. Marie Marsová, MBA vo svojej prezentácii zhrnula v rámci oboch republík obdobie pandémie koronavírusu z pohľadu počtu infikovaných, hospitalizovaných, z pohľadu úmrtí, ale aj v rámci čísiel vykonaných PCR a antigénových testov či aktuálneho počtu zaočkovaných proti koronavírusu. 

Členka predstavenstva AGELu Ing. Miroslava Bella Sumková, Ph.D. sa venovala téme personalistiky a základnej otázke: „Aký máme v zdravotníctve najväčší problém?“ Je ním jednoznačne nedostatok kvalifikovaného lekárskeho a nelekárskeho zdravotníckeho personálu. Zároveň predstavila celý rad systémových opatrení a konkrétnych krokov, ktorými sa spoločnosť snaží tento problém vyriešiť. Potešujúcou správou je, že k 1. júlu skupina AGEL prijala z radov absolventov 100 lekárov a 49 sestier, pôrodných asistentiek či ostatných zdravotníckych pracovníkov. Náročný program stretnutia na Donovaloch obsahoval aj panelovú diskusiu na tému riadenej zdravotnej starostlivosti či voľnočasovú aktivitu na tému „Komunikujeme“.