ZAJÍMAVOSTI

Výstavbu piatich urgentných príjmov na Slovensku pandémia nezastavila

12. 7. 2021

Pacienti v Levoči, vo Zvolene a v Leviciach sa dočkajú nových priestorov už v tomto roku.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: archív nemocníc

Päť nových urgentných príjmov naraz buduje sieť AGEL na Slovensku vo svojich nemocniciach v Levoči, Leviciach, Zvolene, Komárne a v Košiciach-Šaci, všetky v rámci spolufinancovia z fondov Európske únie. Nové urgentné príjmy s kompletne novým vybavením budú znamenať výrazné zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak pre pacientov, ako aj zdravotníkov a priblížia nemocnice aj v oblasti urgentnej medicíny na modernú úroveň tretieho tisícročia. Hoci pandémia poznačila mnohé stavby, tieto majú šťastie a výrazné oneskorenia či problémy v rámci výstavby nezaznamenali.

VO ZVOLENE UŽ KOLAUDUJÚ
V areáli Nemocnice AGEL Zvolen je stavba ukončená, pokračuje proces odovzdania stavby a jej kolaudácia. Je predpoklad, že spustenie prevádzky nového urgentu zvolenskej nemocnice môžu pacienti očakávať už koncom tohto leta. Stavba pod názvom „Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen“ začala na jeseň 2019 a zahŕňa 3 stavebné objekty – urgentný príjem, OAIM a centrálne operačné sály. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním Nemocnice AGEL Zvolen 7,1 milióna eur. V rámci stavby bolo už preinvestovaných 5,28 milióna eur bez DPH, z čoho 90 percent je nenávratný finančný príspevok. Súčasťou projektu je aj dodávka zdravotníckej techniky.

Bude tu vytvorená interná príjmová ambulancia s expektačnými lôžkami, neurologická ambulancia, chirurgická ambulancia so sádrovňou a zákrokovou miestnosťou, CT pracovisko, RDG pracovisko, USG pracovisko, expektačné lôžka s izolačnou miestnosťou, v priestore centrálneho urgentného príjmu sú nanovo vybudované centrálne šatne pre zamestnancov. OAIM je vybudované ako samostatné pracovisko v novej prístavbe k chirurgickému pavilónu so 6 intenzivistickými lôžkami vrátane izolačného boxu a zázemia pre personál. Centrálne operačné sály pozostávajú z troch nových operačných sál s komplet zázemím pre personál. „Výstavba nového urgentného príjmu významným spôsobom zasiahla do chodu nemocnice. Rada by som vyjadrila poďakovanie najmä všetkým pacientom a návštevníkom za trpezlivosť s organizačnými zmenami, ktoré si výstavba vyžiadala a zhotoviteľovi, že zvládol náročné obdobie, ktoré nikto z nás nemohol predpokladať, že príde a bude trvať tak dlho,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá.

URGENTNÝ PRÍJEM V LEVOČI UŽ DO LETA
Nemocnica AGEL Levoča s prácami na novom urgentnom príjme pokročila ešte ďalej. „Aktuálne máme dokončenú celú stavbu vrátane elektriny, vody, kúrenia, zastrešenia a osvetlenia vchodu, ako aj terénne úpravy blízkeho okolia. Momentálne sa ešte finalizujú koncové prvky vnútorných rozvodov elektroinštalácie a rozvodov medi plynov, robia sa povrchové úpravy podláh a stien, ochranné prvky stien, rohov a dverí,“ uviedol Ing. Ján Mlynár, manažér pre stavebnú činnosť AGELu. Zároveň sa v novom urgentnom realizuje príprava pre montáž zdravotnej techniky, dopĺňajú sa bezpečnostné prvky a zábradlia. Nová budova vyzerá skutočne pôsobivo a nový urgent je hodný tretieho tisícročia tak po stránke stavebnej, technologickej, ako aj zdravotníckej. Nemocnica dostane aj nový monitoring, lôžka, EKG, a defibrilátor, infúznu techniku, ale aj vybavenie operačných sál a sterilizátor. Projekt je spolufinancovaný z Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Na celkovej sume 4,81 milióna eur sa 10 percentami podieľa nemocnica, aktuálne je prefinancovanie už na úrovni 3,76 milióna eur. Prví pacienti by mali mať ambulancie nového urgentu k dispozícii už do leta tohto roka.

LEVICKÍ PACIENTI SA MÔŽU TEŠIŤ NA MODERNÉ PRACOVISKO
Výstavba jednej z najdôležitejších stavieb v rámci levickej nemocnice začala v novembri 2019. Stavba pozostáva z troch stavebných objektov – vybudovanie centrálneho urgentného príjmu, rekonštrukcia priestorov pre vytvorenie pracoviska centrálnej sterilizácie, zateplenie celej budovy a vybudovanie nového výťahu. „Pracovisko centrálnej sterilizácie je plne dokončené a odovzdané a funguje v tzv. skúšobnej prevádzke. Ide o úplne nové pracovisko v nových priestoroch a s novou technikou,“ uviedol Ing. Miloš Brtko, MPH, Area manažér prevádzkového odboru Nemocnice AGEL Levice. 

Urgentný príjem bude tiež kompletne nanovo vybudovaným pracoviskom so zvlášť príjazdom pre vozidlá RZP a zvlášť vstupom pre verejnosť. Samozrejmosťou bude recepcia, kompletné diagnostické pracovisko s dvomi digitálnymi RTG prístrojmi, nebude chýbať CT a USG prístroj a mamograf. Súčasťou urgentu bude nová interná, neurologická, všeobecná chirurgická a traumatologická ambulancia, zákroková sála, sedem expektačných lôžok a zázemie pre personál. Celkové finančné náklady predstavujú 7,1 milióna eur, pričom 10 percent sa na financovaní podieľa Nemocnica AGEL Levice. „Výsledkom by malo byť aj zlepšenie medicínskych ukazovateľov, doby hospitalizácie a využitie akútnych lôžok pre pacientov. Pre nás je najdôležitejšie, aby tieto zmeny pocítil hlavne pacient, aby našej nemocnici, našim lekárom a celému personálu dôveroval,“ uviedol riaditeľ nemocnice Levice MUDR. Ján Belanský, MPH. Finalizácia celého projektu sa predpokladá na jeseň.

NOVÝ URGENT V KOMÁRNE PREPOJÍ TRI BUDOVY
Aj nový urgentný príjem Nemocnice AGEL Komárno už nadobudol reálne kontúry. „Stavebné práce na pokračujú napriek situácii s covid-19 podľa schváleného plánu. Ku koncu roka 2020 bol splnený prvý z míľnikov výstavby – dokončenie železobetónového skeletu. V súčasnosti sa dokončujú všetky murárske práce na obvodových výplňových a vnútorných deliacich konštrukciách, prebiehajú práce na strešných konštrukciách. Súbežne prebiehajú práce na vnútorných inštaláciách vody, kúrenia a vzduchotechniky,“ hovorí technický námestník Nemocnice AGEL Komárno Marian Poliak. Nový objekt, ktorý po úplnom dokončení a uvedení do prevádzky bude po architektonickej, technologickej a predovšetkým medicínskej stránke jednou z najvyspelejších budov svojho druhu na Slovensku. S jeho výstavbou sa začalo vlani v júli, celková hodnota investície je takmer 11,2 miliónov eur, pričom nemocnica naň získala 9,2 miliónov eur z eurofondov. 

Nový urgentný príjem bude mať 12 nových mobilných nemocničných lôžok, 9 vyšetrovacích lôžok, tri transportné lôžka, tri nové operačné sály vrátane vybavenia, stropný RTG prístroj, mobilný RTG prístroj s C ramenom, diagnostickú RTG stanicu, tri USG prístroje, CT prístroj, ako aj centrálny monitoring vitálnych funkcií, štyri anestéziologické prístroje, päť defibrilátorov, 3 operačné veže. „Pre pacienta prinesie veľkú zmenu v tom, že sa prepoja tri samostatné budovy – chirurgicko-gynekologický pavilón, nový urgent a interný pavilón, takže pacient príde, alebo ho dovezie záchranná služba na jeden spoločný urgentný príjem a môže byť okamžite prevezený v rámci neverejnej časti na operačné sály,“ hovorí riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. Stavebná časť vrátane kompletného technického vybavenia nového urgentného príjmu bude hotová v závere roku 2021.

ŠAČIANSKY URGENT – MODERNÁ ARCHITEKTÚRA A NOVÉ VYBAVENIE
Aj práce na výstavbe urgentného príjmu Nemocnice AGEL Košice-Šaca pokračujú bez výraznejšieho meškania a s ambíciou ho dokončiť začiatkom roku 2022. Nový urgentný príjem zaujme už na prvý pohľad modernou architektonickou koncepciou a vo vnútri veľkorysým priestorom. „Pri vstupe do budovy sa ocitnete v priestrannej čakárni s recepciou – triážou pacientov, na ktorej vás personál ďalej usmerní podľa vašich ťažkostí. Na jednom mieste, v jednej budove, sme za účelom promptnej diagnostiky sústredili všetky moderné zobrazovacie metodiky ako najnovší CT prístroj, sonografia, RTG a to všetko spolu s viacerými odbornými pohotovostnými ambulanciami ako chirurgia, ortopédia, neurológia.

V rámci internistickej časti urgentného príjmu chceme našim pacientom ponúknuť 4 samostatné, plne prístrojovo vybavené a navzájom oddelené vyšetrovacie jednotky. Samozrejmosťou je samostatný vchod pre posádky RZP a pre chodiacich pacientov,“ vyjadril sa MUDr. Juraj Miko, vedúci lekár urgentného príjmu, ktorý ďalej priblížil, že pri potrebe observácie, resp. podania infúznej liečby bude v Nemocnici AGEL Košice-Šaca k dispozícii samostatná expektačná miestnosť a chirurgická časť sa po otvorení bude môcť pochváliť najmodernejšou mini operačnou sálou. Celková hodnota projektu je 8,12 milióna eur, z toho 90 percent je nenávratný finančný príspevok.