ZAJÍMAVOSTI

Mnoho lidí má po covidu dlouhodobé potíže. Speciální programy je vracejí zpět do kondice

17. 6. 2021

Ne u každého končí boj s prodělaným koronavirem uplynutím doby izolace. Odborníci evidují nárůst počtu pacientů, které nákaza vyřadila ze života i na několik měsíců.

Text: redakce / Foto: Ing. Barbora Žembová, Petra Žváčková

Postcovidový syndrom postihuje nejen osoby starší, ale často také mladé lidi, kteří měli jen malé nebo dokonce vůbec žádné příznaky nemoci covid-19. Právě pro tyto pacienty vznikají speciální postcovidová centra a programy.

PLICNÍ POSTCOVIDOVÁ CENTRA
Nemocnice AGEL Prostějov a Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice otevřely pro pacienty, kteří prošli onemocněním covid-19 a dlouhodobě je trápí klinické projevy této nemoci, speciální Postcovidové centrum. „U postcovidového syndromu přetrvávají potíže 12 týdnů od zjištění onemocnění. Nejčastějšími příznaky bývá únava, dušnost při námaze, kterou pacienti sami charakterizují jako stav, kdy se nemohou dostat do formy. Dalšími příznaky jsou bolesti hlavy, kloubů, bolesti na hrudníku, potíže se spaním, nemožnost se soustředit, poruchy paměti, eventuálně vypadávání vlasů nebo kožní problémy, ztráta chuti a čichu,” vyjmenovala MUDr. Ivona Grygárková Ph.D., primářka oddělení plicních nemocí Nemocnice AGEL Prostějov, s tím, že syndrom může postihnout všechny pacientu bez rozdílu věku. Příznaky se mohou klidně objevit několik týdnů po prodělané infekci, která měla lehký nebo bezpříznakový průběh. 

Bohaté zkušenosti mají již také odborníci v ostravském centru, kam lidé přicházejí na doporučení svých praktických lékařů či specialistů a někteří pacienti postcovidové centrum vyhledají i sami na základě svých aktuálních zdravotních potíží. Pacienta při příchodu čeká na úvod pohovor a klinické vyšetření lékařem a následně rutinní vyšetření rentgenovým skiagramem hrudníku. „Při podezření na plicní změny pak objednáváme tzv. vysokorozlišující počítačové tomografické vyšetření hrudníku, následuje funkční vyšetření dechových funkcí se spirometrií na změření dechové kapacity, změření dechových odporů v bodypletysmografické kabině a změření průchodnosti plic pro kyslík a kysličník uhličitý,” konkretizoval primář plicního oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice MUDr. Jaromír Roubec další případný postup. 

Primář Roubec doporučuje absolvovat vyšetření v postcovidovém centru všem lidem, které trápí zdravotní neduhy spojené s covid-19, a to již od 4. do nejpozději 12. týdne od zjištění onemocnění. „To se týká pacientů, kteří nebyli hospitalizovaní, ale v této době nedošlo k úplnému návratu zdravotního stavu. Každé zhoršení stavu v průběhu infekce by mělo být přešetřeno a minimálně konzultováno s praktickým lékařem,” zdůraznil MUDr. Roubec s tím, že pacienty po hospitalizaci vyšetřuje postcovidové centrum všechny.

POSTCOVIDOVÁ REHABILITAČNÍ PÉČE
Pro pacienty, které po prodělaném onemocnění covid-19 trápí přetrvávající únava, bolest kloubů, svalů, zhoršená tělesná i psychická kondice, vznikají napříč zařízeními speciální rehabilitační programy. Aktuálně je nabízí Nemocnice AGEL Podhorská s pracovištěm v Bruntále a v Rýmařově, nemocnice v Ostravě-Vítkovicích, Českém Těšíně a v Prostějově. „Součástí programu jsou dechová cvičení a inhalace, individuální i skupinová kondiční cvičení, fyzikální terapie k posílení ochablého svalstva, mechanoterapie pomocí rotopedu, chodicího pásu nebo systému Redkord, relaxační, přísadové a vířivé koupele a cvičení v bazénu,“ popsala vedoucí fyzioterapeutka rehabilitační ambulance Nemocnice AGEL Podhorská v Bruntále Ivana Mročková s tím, že rozsah a intenzita procedur jsou individualizovány s přihlédnutím k věku, aktuálnímu stavu a přidruženým onemocněním pacienta. Do programu, který je hrazen ze zdravotního pojištění, jsou pacienti zařazováni na základě doporučení praktického lékaře, ošetřujícího lékaře při propuštění z hospitalizace nebo ambulantního specialisty.

DOLÉČOVACÍ JEDNOTKA V RÝMAŘOVĚ
„Pro pacienty s omezenou mobilitou nabízíme pobytovou formu rehabilitace za hospitalizace na našem Oddělní rehabilitace a fyzikální medicíny v Rýmařově,“ řekla Ivana Mročková s tím, že v Rýmařově vznikla také doléčovací jednotka pro pacienty, kteří byli pozitivně testovaní na covid. „Dušnost, únava a pokles fyzické i psychické kondice jsou hlavní obtíže, se kterými jsou na našem oddělení tito pacienti překládáni. Těmto pacientům poskytujeme kompletní zdravotnickou péči, zaměřenou také na rehabilitaci a zotavování po prodělané covid nákaze,“ přiblížila účel doléčovací jednotky staniční sestra oddělení ošetřovatelské péče Olga Kloudová.