ZAJÍMAVOSTI

Nemocnice AGEL Košice-Šaca a Zvolen liečia pacientov s postcovidovým syndrómom

22. 6. 2021

Pacienti bývajú bezradní, ako sa k liečbe následkov po covide dostať.

Text: Mgr. Dáša Kollár Illyová, Bc. Ivana Kapráliková / Foto: Dáša Kollár Illyová

Rok od vypuknutia epidémie koronavírusu sa aj na Slovensku sústreďuje pozornosť na zdravotné následky ochorenia spôsobeného vírusom Sars-CoV-2. Pacientov, ktorí prekonali covid-19, trápia rôzne zdravotné komplikácie. Nemocnica AGEL Košice-Šaca spustila liečbu pacientov s postcovidovým syndrómom. Zmierniť dopad ochorenia a prinavrátiť zdravie pacientom po prekonaní koronavírusu pomáha rehabilitačný program. S primárkou Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Máriou Katuščákovou sme sa rozprávali o tom, ako rehabilitácia týchto pacientov vyzerá v praxi.

Aké sú najčastejšie zdravotné komplikácie pacientov po prekonaní ochorenia covid-19?
Pacienti po prekonaní koronavírusu vykazujú široké spektrum klinických ťažkostí, predovšetkým poškodenie pľúc, srdca, ciev a nervového aparátu. Mnohí trpia dlhodobými príznakmi a symptómami ako kašeľ, ťažkosti s dýchaním, únava a slabosť, strata kondície, vyčerpanosť, bolesti svalov, kĺbov a hlavy. Rehabilitačným cieľom pri postcovidových syndrómoch je pomôcť zotaviť sa pacientom, ktorí prekonali covid-19, ale nie sú zdraví.

Aký je, respektíve by mal byť postup od prekonania ochorenia po začiatok rehabilitácie?
Žiaľ, narážame na problém, že väčšina pacientov po prekonaní ochorenia covid-19 je zo strany obvodných lekárov veľmi zle manažovaná v ďalšom postupe, ktorý by mal nasledovať. Chybou systému je aktuálna online forma ošetrovania pacienta, vďaka ktorej sa postihnutý ani nedostane k svojmu lekárovi a komunikuje s ním len cez telefón. V horšom prípade sa mu vôbec nevie dovolať a so svojimi ťažkosťami sa bezradne trápi doma na pracovnej neschopnosťi. V Nemocnici AGEL Košice-Šaca sme preto so všetkými obvodnými lekármi dohodli, že títo pacienti musia prejsť ich ambulanciami, aby mali doplnené vyšetrenia podľa toho, aký je u nich dominantný klinický príznak. Po pľúcnej forme – pneumónii, je dôležité pľúcne vyšetrenie v ambulancii, kde budú pacienti pravidelne sledovaní, musia mať urobený kontrolný RTG snímok a spirometriu.

Ťažké formy poškodenia pľúc aj kontrolné CT vyšetrenie, pretože od toho sa odvíja aplikácia laserovej terapie. Pacienti s pretrvávajúcimi kardinálnymi príznakmi, teda dušnosťou, arytmiami a po pľúcnej embólii musia mať kardiologický nález ECHO vyšetrenia, aby sme vedeli, ako môžeme pacienta zaťažiť a ako stupňovať záťaž. Pacienti s neurologickými príznakmi by mali prejsť neurologickým vyšetrením a už byť liečení medikamentózne, najmä myopathie eventuálne hemiparézy po prekonaní embolickej cievnej mozgovej príhody, ako dôsledku covid-19. V prípade našich ambulantných pacientov s príznakmi, ktoré dovoľujú ambulantnú formu rehabilitácie, sme určili stratégiu dochádzania, kedy lekári môžu pacientov odosielať na rehabilitáciu po troch týždňoch od posledného negatívneho výsledku PCR testu po prekonaní koronavírusu.

Kto má nárok na rehabilitáciu?
Nárok na rehabilitáciu neexistuje, existuje potreba liečby. Pacienti majú ťažkosti, a to je vecou, ktorú treba dohodnúť s odborníkmi z Ministerstva zdravotníctva SR, špecialistami a zdravotnými poisťovňami. Klinika liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Košice-Šaca v spolupráci s našimi ambulantnými obvodnými lekármi začala s terapiou pacientov z nášho rajónu.

Ako dlho by mala účinná rehabilitácia trvať?
To je veľmi ťažká otázka. Máme tu malého neviditeľného nepriateľa, ktorý v našom organizme napáchal veľa škody. Aj pre rehabilitáciu sú to noví pacienti, s novou diagnózou, ale predsa len postupy rehabilitácie, ktoré poznáme a využívame môžeme aplikovať aj na nich. Čas, ktorý sme už týmto pacientom venovali ukazuje, že tí s ľahkými symptómami regenerujú po 7 až 10 návštevách u nás výborne, ale pacienti, u ktorých je skóre poškodenia pľúc fibróznymi zmenami závažné, nás budú potrebovať určite dlhšie. Samotné štúdie predpokladajú až ročnú regeneráciu pľúcneho parenchýmu.

Čo je cieľom postcovidovej rehabilitácie a aké procedúry je vhodné pri tomto type pacientov aplikovať?
Cieľom rehabilitácie je minimalizovať následky poškodenia organizmu po prekonaní ochorenia covid-19. Našou snahou je rehabilitačným procesom zlepšiť, eventuálne prinavrátiť zdravie postcovidovým pacientom prostredníctvom špeciálnych respiračných, individuálnych a skupinových liečebných postupov, ktoré obnovujú funkčnosť a kapacitu pľúc, uľavujú záťaži srdca a cievnemu systému, zvyšujú svalovú silu a prinavrátia pacienta do bežného rodinného a pracovného života. Pri terapii využívame polohovanie pacientov, cvičenia napomáhajúce drenáži dýchacích ciest, obnove stereotypu dýchania, cvičenia na zlepšenie výkonnosti, kondície a zvýšenia svalovej sily, ktoré prispievajú k zvládnutiu bežných denných aktivít. Významným doplnením liečby u pacientov po covidovej pneumónii je aplikácia MLS laserovej terapie, ktorá priaznivo podporuje liečbu pozápalových zmien, zvyšuje prekrvenie a okysličenie pľúcneho tkaniva.

Vďaka finančnému príspevku, ktorý nám venovalo HC Košice bude pre naše pracovisko zakúpená sonda vyššej triedy, ktorá nám výrazne pomôže v kvalitnej terapii. Nemocnica AGEL Košice-Šaca disponuje aj hyperbarickou kyslíkovou komorou, ktorá pomáha pri poškodení pľúcneho tkaniva. Vdychovanie kyslíka pod tlakom “prebudí dýchanie“ a proces regenerácie pľúc. Pre dosiahnutie detoxikácie a posilnenia imunity aplikujeme aerosolový celotelový a inhalačný kúpeľ v intenzívnom aerosole, ktorý posilňuje imunitný systém, detoxikuje a uvoľňuje dýchacie cesty. Ďalšou možnosťou je využitie hydroterapie, nakoľko vodné prostredie pomáha pri cvičeniach, šetrí pacienta pri energetickom výdaji v odľahčených polohách a zároveň zvyšuje jeho svalovú silu. V rámci dychovej rehabilitácie využívame individuálne pomôcky na výdychový odpor Acapella a Flutter.

Aký problém nastane v prípade, že pacientovi po prekonaní ochorenia nebude predpísaná rehabilitácia?
To je otázka, na ktorú je v tejto chvíli ťažké odpovedať, pretože v súčasnosti u nás manažment postcovidových pacientov nefunguje. Pacienti sú vystrašení z príznakov, zmätení, hľadajú cesty a možnosti, no pritom sa nevedia dostať ani k svojim obvodným lekárom. Je na poisťovniach a ich rýchlom rozhodnutí, ako stratégiu liečby poctcovidových pacientov nastaviť. Na našom pracovisku sme spustili liečbu pacientov, ktorí sú správne usmernení svojimi lekármi a absolvovali všetky potrebné vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne zacielenie liečby.

Môžu rehabilitáciu absolvovať aj pacienti, ktorým lekár terapiu nepredpísal? 
Rehabilitáciu určite môžu, ako samoplatcovia, podstúpiť aj pacienti, ktorým lekár liečbu nepredpísal. Avšak iba v prípade, že budú mať výsledky z potrebných vyšetrení. Pre začatie konkrétnej liečby nestačí mať všeobecné klinické príznaky. Môžeme ju poskytnúť iba na základe odborných nálezov. Preto by som chcela apelovať nielen na ľudí, ale aj samotných lekárov, aby svojich pacientov správne inštruovali a predtým, než im odporučia, respektíve predpíšu rehabilitáciu, vykonali všetky potrebné vyšetrenia. Pre aplikovanie konkrétnej terapie a laserovej liečby je nevyhnutné kontrolné CT alebo RTG vyšetrenie pľúc. Inak môžeme očakávať množstvo sklamaných a nespokojných pacientov, ktorí sa budú sťažovať na to, že im rehabilitácia nebola umožnená.

ZVOLENSKÉ FYZIOTERAPEUTKY NAUČIA PACIENTOV PO COVIDE ZNOVU SPRÁVNE DÝCHAŤ
Pacienti, ktorí trpia zdravotnými ťažkosťami po prekonaní covid-19, nájdu pomoc v rámci siete AGEL na Slovensku aj vo zvolenskej nemocnici. Na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení sú školené a skúsené fyzioterapeutky pod vedením MUDr. Jany Kramerovej pripravené pomôcť všetkým, ktorých trápia respiračné, neurologické a pohybové ťažkosti. Špecifická rehabilitácia je určená pacientom, ktorým zostali zdravotné následky po prekonaní nového typu koronavírusu a trápia ich najmä dýchacie ťažkosti, úzkosť a kašeľ. Dýchacie ťažkosti idú ruka v ruke aj s nesprávnym držaním tela. Spôsob nášho dýchania a samotné držanie tela sa totiž vzájomne ovplyvňujú. Rehabilitácia začína nenáročnými cvikmi a zhodnotením dychových parametrov. Podľa slov zvolenských fyzioterapeutiek majú pacienti vžité stereotypy dýchania.

„Pacientom po ťažšej forme robí problém aj základná mobilita. Veľakrát majú v podvedomí to, že nemôžu dýchať. Stále trpia dušnosťou a plytkým dýchaním,“ hovorí vrchná sestra Mgr. Soňa Melichová. Postupne sa postcovidovým pacientom pridávajú záťažové cvičenia, ale len po precíznom zhodnotení ich aktuálneho zdravotného stavu. Fyzioterapeutky postupne naučia pacienta správne dýchať a pomôžu mu zaradiť sa späť do normálneho života. Toho, koho zasiahol nový typ koronavírus, však môže mať aj iné ako dýchacie ťažkosti po jeho prekonaní. Zhoršenie chôdze, bolesti kĺbov, slabá kondícia. Ojedinelé nie sú ani neurologické problémy, ako sú bolesti chrbtice či nepríjemné bolesti hlavy. Samotná rehabilitácia je u každého pacienta individuálna. Základom je však záujem a spolupráca pri liečbe.

U postovidových pacientov s respiračnými ťažkosťami sa využíva dychové cvičenie so špeciálnymi pomôckami, ktoré sú bežne dostupné v zdravotníckych potrebách. Pacient však musí byť s takouto pomôckou odborne inštruovaný fyzioterapeutom. Následne môže rehabilitovať aj v domácom prostredí. Avšak, daná pomôcka nie je podmienkou pre cvičenie, náš zdravotnícky personál si vie pomôcť aj s celkom jednoduchými alternatívami ako fúkanie balóna, fúkanie slamkou do vody či fúkanie do vrtuľky. Okrem samotného cvičenia je pre pacientov Nemocnice AGEL Zvolen pripravená aj elektroliečba, magnetoterapia a laser. Pacienti teda v odborne školenom personále zvolenskej nemocnice nájdu riešenie na svoje zdravotné problémy, ktoré im po prekonaní covid-19 zostali.