ZAJÍMAVOSTI

V Medical Systems vyvinuli aplikaci pro evidenci zdravotnických prostředků

30. 3. 2021

Benefity skenování čárového kódu jsou vyšší efektivita a bezpečnost pacientů, a s postupným rozvojem aplikace i vyšší produktivita a lepší správa zásob. A dále naplňujeme legislativu EU.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Martina Miarková / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Společnost Medical Systems vyvinula aplikaci pro evidenci tzv. UDI (Unique Device Identification) zdravotnických prostředků od výrobce přes dodavatele až po použití na pacienta v rámci jeho zdravotnické dokumentace. Cílem zavedení systému UDI je optimalizace zdravotní péče a zvýšení bezpečnosti pacienta, která podle evropského nařízení vstupuje v platnost v České i Slovenské republice od 26. května 2021. „Podle Evropské unie se nařízení týká zdravotnických prostředků rizikových tříd jako například kardiostimulátory, katetry a podobně. Naše společnost vyvinula aplikaci pro evidenci těchto UDI kódů, přičemž aplikace je webová i mobilní,“ říká odborný konzultant společnosti Medical Systems Ing. Radek Ćmiel s tím, že testovací provoz nové aplikace se uskutečnil v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí, třech nemocnicích společnosti Středomoravská nemocniční (Prostějov, Přerov a Šternberk) a v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice, které již nyní mají zájem o „ostré“ spuštění aplikace.

Systém UDI je efektivním nástrojem pro správu kmenových dat, ověření původu a vysledovatelnost zdravotnických prostředků v celém dodavatelském řetězci. Nařízení ukládá nové povinnosti výrobcům zdravotnických prostředků, ale i zdravotnickým zařízením. Jedním z nových požadavků na zdravotnická zařízení je povinnost ukládat a uchovávat, pokud možno v elektronické podobě, jedinečnou identifikaci zdravotnických prostředků daných rizikových tříd, které dodaly nebo jim byly dodány. „Dále může poskytnout kartu s informacemi o těchto prostředcích včetně jedinečné identifikace UDI na pacienta. Norma rozšíří povinnost ukládat a uchovávat jedinečnou identifikaci u všech zdravotnických prostředků kromě rizikové třídy I,“ uvádí Radek Ćmiel. Benefity skenování čárového kódu jsou čtyři – vyšší efektivita, vyšší bezpečnost pacientů, a s postupným rozvojem aplikace i vyšší produktivita a lepší správa zásob. 

„Nemocnice budou moci sledovat implantáty a jiné zdravotnické prostředky zadáváním kódů do informačního systému vysoce efektivním a přesným způsobem. Také skenování čárových kódů namísto použití manuálního zadávání dat bude vést k úsporám času,“ vysvětlil Radek Ćmiel. Podle něj finanční i časové úspory by také do budoucna mohl přinést rozvoj aplikace. Ten plánuje kontroly blížícího se data exspirace prostředků či integraci na klinický informační systém IKIS. Integrace umožní získaná data zdravotnických prostředků dále využívat například pro přenos do operačního protokolu nebo pro generování výkaznických dat. „Skenování eliminuje lidské chyby při manuálním zadávání dat a zaznamená jedinečnou identifikaci produktu v celém dodavatelském řetězci, takže umožní včasné stažení produktů z oběhu a může tak zachránit životy,“ dodává Radek Ćmiel.