ZAJÍMAVOSTI

Medical Systems vyvinul dvě mobilní aplikace pomáhající zdravotníkům

13. 2. 2021

První aplikaci využívají všechny nemocnice skupiny, druhá je testována v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Společnost Medical Systems vyvinula a uvedla do provozu dvě speciální mobilní aplikace pomáhající zdravotníkům. První aplikace slouží pro podporu péče o nehojící se rány, druhá aplikace je určena ambulantním a lůžkovým pracovištím zejména pro prohlížení zdravotnické dokumentace či jiných záznamů, ale také v ní zdravotníci pořídí fotodokumentaci či vytvoří poznámky k vizitě pacienta. První aplikaci využívají již všechny nemocnice skupiny AGEL, druhá je nyní testována v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. V budoucnu společnost Medical Systems bude tyto aplikace nabízet i dalším nemocnicím mimo skupinu AGEL.

„Obě aplikace pomáhají zdravotníkům vést zdravotnické záznamy jednoduše a bezpečně. Zároveň poskytují podklad pro hodnocení kvality poskytované péče na jednotlivých pracovištích a snižují administrativní zátěž personálu. Tím, že ve všech našich nemocnicích jsou nastavované jednotné postupy, tyto aplikace našim zdravotníkům přinášejí zjednodušení, a co je úžasné, možnost se podílet na obsahovém vývoji projektu,“ říká manažerka kvality a ošetřovatelské péče ve skupině AGEL Ing. Kristina Krausová, MBA. Obě mobilní aplikace jsou doplňkem tradiční desktopové (PC) varianty nemocničního informačního systému IKIS.

Aplikace se průběžně aktualizují o nové funkce na základě připomínek a zkušeností z provozu v nemocnicích. Aplikace „Dekubity a rány“ je určena zdravotnickému personálu, který pečuje o nehojící se rány pacientů a poskytuje jim zejména funkcionalitu pro tvorbu fotodokumentace této péče. Informace o pořízené fotodokumentaci jsou pak odeslány do IKIS a jednotlivé snímky jsou zaslány do nemocničního informačního systému digitálního zpracování snímků (systém PACS), kde jsou k dispozici oprávněným uživatelům stejným způsobem, jako například snímky z RTG. „Historie této aplikace sahá až do poloviny roku 2018, kdy jsme na její první verzi pracovali s kolegy ze společnosti AGEL Středomoravská nemocniční. Tato aplikace se na konci ledna 2021 dočká svojí generační obměny, která přinese zdravotníkům kromě nového vzhledu i zlepšení ovládání a nové funkce, které uživatelům umožní přidávání nově nalezených ran či import snímků z úložiště tabletu,“ uvádí Bc. Kamil Ehrenberger, IKIS produktový architekt společnosti Medical Systems. 

Novinkou společnosti Medical Systems je aplikace „Mobilní IKIS“, díky které lékaři nebo sestry s pomocí tabletu sledují zdravotní stav pacientů. Práce s touto aplikací je pro zdravotníky jednoduchá, přičemž si mohou napříč odděleními prohlížet zdravotnické dokumenty pacientů, mají přehled o došlých nálezech, nebo o odeslaných elektronických požadavcích daného pacienta. Zdravotníci také mohou do tabletu přikládat různé dokumenty včetně tvorby fotografických příloh a dělat zápis z vizity na lůžku, a to textově nebo hlasově. „Aplikace „Mobilní IKIS“ je k dispozici zdravotníkům ve vítkovické nemocnici od podzimu 2020. Ze strany zdravotníků je zájem o další rozšiřování funkcí a v průběhu prvního čtvrtletí 2021 budeme do aplikace přidávat podporu ošetřovatelské dokumentace, která by měla zdravotním sestrám dále alespoň trochu ulevit od administrativní zátěže,“ vysvětluje Bc. Kamil Ehrenberger.