Významné události

Nemocnica AGEL Košice-Šaca štvrtýkrát získala titul Nemocnica roka

2. 2. 2023

Štyri ďalšie nemocnice si výrazne polepšili. Nemocnica AGEL Zvolen je skokanom roka.

A nketa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) priniesla pre nemocnice Skupiny AGEL na Slovensku obrovský úspech. Nemocnica AGEL Košice-Šaca sa štvrtýkrát za sebou stala najlepšou nemocnicou roka v kategórii všeobecných nemocníc. Nemocnica AGEL Komárno skončila na skvelom piatom mieste a štyri ďalšie nemocnice – v Levoči, Zvolene, Leviciach a v Skalici sa v rebríčku výrazne posunuli vpred. NEMOCNICA AGEL KOŠICE-ŠACA Najväčšia nemocnica zdravotníckej siete AGEL sa opakovane umiestnila na prvom mieste v rebríčku nemocníc, ktoré boli zaradené do hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti. Hodnotenie Nemocnica roka 2022 vychádzalo predovšetkým z dát rokov 2018 až 2021. „Zaujímavosťou je, že ani dva ťažké roky pandémie nezhoršili v dotazníkoch poisťovní reportovanú spokojnosť pacientov. Ba práve naopak, spokojnosť pacientov kontinuálne rastie. Hospodárenie nemocníc sa medziročne zlepšilo. Jedným z vysvetlení môže byť tiež skutočnosť, že objem zdrojov nemocníc od zdravotných poisťovní rástol aj napriek v dôsledku koronavírusu zníženým počtom výkonov, a teda aj nákladov na materiál, lieky, energie a pod.

Nemocnica Skupiny AGEL v Košiciach-Šaci dominuje pri porovnaní s ostatnými všeobecnými nemocnicami v ukazovateli operačných skúseností zdravotníckeho personálu a spokojnosti pacientov. Nadpriemerné úrovne dosahuje aj pri kvalite, náročnosti diagnóz a hospodárení,“ uviedol v stanovisku organizátor súťaže. „To, že sa nám podarilo získať prvenstvo po štvrtýkrát, aj v roku 2022, je zásluhou všetkých. Som nesmierne hrdý na našich zamestnancov, ktorí sa aj v náročných časoch zastali svojho povolania a pre pacientov tu boli bez výhrad. A tí sa nám za to odvďačili pozitívnou spätnou väzbou. Obrovské poďakovanie a moje osobné uznanie patrí každému jednému členovi tímu nemocnice, bez ohľadu na to, či ide o zdravotnícky alebo nezdravotnícky personál. Len vďaka jednotlivcom totiž môže fungovať celok. Ďakujem za ich snahu, pracovné nasadenie a ľudský prínos,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA. ✒ MARTINA PAVLIKOVÁ

NEMOCNICA AGEL KOMÁRNO

Nemocnica AGEL Komárno v ankete INEKO o najlepšiu nemocnicu za rok 2022 v kategórii všeobecných nemocníc skončila na 5. mieste. Jej postup bol za posledné štyri roky vynikajúci. Zo 14. miesta v roku 2019 na 7. miesto za rok 2020 a za rok 2021 to bol posun až na bronzovú priečku. Piate miesto vedenie nemocnice hodnotí pozitívne, pretože počas posledných dvoch rokov sa v nemocnici významne investovalo, predovšetkým stavalo a rekonštruovalo, čo, samozrejme, prináša aj dočasný menší diskomfort pre pacienta. Celkovo však nemocnica významne rastie v kvalite poskytovanej starostlivosti. „Nemocnica AGEL Komárno je v regióne jedným z najväčších zamestnávateľov, podarilo sa nám zvládnuť aj dva mimoriadne ťažké roky, bojujeme s nedostatkom personálu v celom segmente zdravotníctva. Pre nás je piate miesto obrovským ocenením, všetci, aj pacienti aj zamestnanci sa tešíme z nového urgentného príjmu, nových ambulancií, chemostacionáru a za pár týždňov a aj z úplne nového pracoviska magnetickej rezonancie. Najviac sa ale tešíme, že pacienti k nám chodia s dôverou zo širokého okolia a dokonca spoza hraníc“, neskrýval úprimnú radosť riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška po piatich rokoch svojho pôsobenia v nemocnici.

NEMOCNICA AGEL LEVOČA

Levočská nemocnica podľa hodnotenia inštitútu INEKO postúpila v roku 2022 o dve priečky v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Zo všetkých všeobecných nemocníc hodnotených v ankete Nemocnica roka 2022 sa umiestnila na 8. mieste, pričom ešte v roku 2019 bola nemocnica v hodnotení na 20. mieste. V priebehu náročného obdobia pre zdravotníctvo tak celkovo postúpila až o dvanásť priečok. „Nesmierna vďaka patrí najmä našim kolegom, ktorí odvádzajú nepretržitú a náročnú prácu. Nemocnica je organizmus, v ktorom má každý článok dôležitú funkciu, bez ktorej by to nefungovalo. Ďakujem všetkým lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym a nezdravotníckym pracovníkom za ich prácu, obetavosť a odhodlanie. Je to pre nás záväzok aj do budúcna, kedy sa budeme snažiť o ďalšie vylepšovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá bude viesť k spokojnosti našich pacientov,“ hovorí riaditeľ levočskej nemocnice Ing. František Lešundák.

FAKULTNÁ NEMOCNICA AGEL SKALICA

V roku 2021 19. miesto, vlani 13 pozícia. Taká je medziročná bilancia hodnotenia a postupu pre skalickú nemocnicu AGEL. „Našou snahou je priniesť rozvojové projekty, vyjsť v ústrety tak pacientom z regiónu ako aj našim zamestnancom. Hodnotenie je veľkou motiváciou pre nás všetkých pokračovať v tejto neľahkej práci ďalej,“ uviedol riaditeľ skalickej nemocnice Ing. Marián Juruš. Skalická nemocnica je najmladším členom „rodiny“ AGEL na Slovensku, a to len od roku 2020.

NEMOCNICA AGEL ZVOLEN

Aj Nemocnica AGEL Zvolen výrazne postúpila v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Oproti vlaňajšku si výraznee polepšila a v kategórii všeobecné nemocnice sa dostala z 29. na 22. miesto. Skokanom roka je aj v počte pripísaných bodov, ktorých je plus 4,4. Veľký rozvojový potenciál nemocnice, konkrétne kroky na zvýšenie kvality svojich služieb, ale aj obrovské investície tak stavebné, technologické a medicínske sa najviac podpísali pod veľmi dobré hodnotenie nemocnice. „Som veľmi rada, že naše rozvojové projekty, snaha vyjsť v ústrety tak pacientom z regiónu, ako aj zamestnancom sa pretavili do konkrétnej podoby. Výsledok je odrazom práce každého jedného zamestnanca, za čo im patrí obrovské poďakovanie. Rovnako vďačíme za to, kam sme sa posunuli, aj našim pacientom. Už dnes prebiehajú prípravné práce na ďalšiu rekonštrukciu, na vybudovanie nového moderného pôrodného traktu a plánujeme aj rozšírenie lôžok a operačných sál pre chirurgické odbory,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá, MBA.

NEMOCNICA AGEL LEVICE

Levická nemocnica bola v roku 2021 z celkového počtu 33 nemocníc hodnotená vo svojej kategórií na 25. priečke. V tomto roku sa posunula o 7 priečok a poskočila až na 18 mieste. „Veľmi nás teší, že naša nemocnica v hodnotení postúpila na vyššiu priečku. K postupu určite prispela renovácia oddelení, ambulancií, otvorenie nových pracovísk, zlepšenie orientačnej grafiky, informovanosti pacientov a k zlepšeniu prispieva aj zvyšovanie odbornej erudície zdravotníckeho personálu. Dúfame, že tento pozitívny trend a zlepšovanie postavenia nemocnice v rebríčku INEKO si zachováme aj v budúcnosti,“ vyjadril sa riaditeľ Nemocnice AGEL Levice MUDr Ján Belanský, MPH.