Významné události

Hlavními tématy 15. Sympozia AGEL byly digitalizace a zdravotnictví v době covidové

2. 2. 2023

Na vědecko-výzkumný kongres do Olomouce přijelo přes 650 účastníků z Česka i Slovenska.

Text: Mgr. Adam Knesl, MgA. Michaela Čížková, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Rostislav Šimek, Ing. Tomáš Želazko

Digitalizace a elektronizace zdravotnictví a zdravotnictví v době covidové byly hlavními tématy jubilejního 15. ročníku Sympozia AGEL, které se opět uskutečnilo v kongresovém hotelu NH Collection Olomouc. Jedné z nejvýznamnějších zdravotnických konferencí v České republice – XV. Sympozia AGEL 2022 s podtitulem „Zdravotnictví v době covidové“ – se zúčastnilo přes 650 účastníků z České i Slovenské republiky. Letošní kongres se konal pod záštitou předsedy dozorčí rady AGELu Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D. Dvoudenní akci zahájil předseda představenstva společnosti AGEL Ing. Michal Pišoja, MPH, který vyzdvihl déle než tři dekády trvající vzestup AGELu. Upozornil, že AGEL je největším a nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče v České a Slovenské republice. „Moje poděkování patří všem zaměstnancům, kteří na tomto úspěchu participovali,“ pronesl při svém projevu.

Zdravotnictví v době covidové bylo podtitulem letošního sympozia, a právě tímto směrem byl zaměřen odborný program lékařské i nelékařské sekce. „Covid-19, který se zdál být krátkou epizodou v rámci našich životů, se ve skutečnosti stal jeho aktivní součástí a zřejmě bude i nadále. Covid-19 nám hodně vzal, ale na druhé straně otevřel velké množství příležitostí a přinesl zrychlení aplikací nových postupů na poli telemedicíny, digitalizace a medicínských inovací,“ pronesl Ing. Pišoja s tím, že Skupina AGEL dnes zastává přední místo na poli telemedicíny, technologických inovací a v zavádění nových medicínských postupů. „Naší ambicí je jednoznačně podporovat využití umělé inteligence, která pomáhá lékařům v rozhodování, zvyšujeme význam telemedicíny, která maže fyzické hranice a umožňuje lehčí přístup ke kvalitní zdravotní péči pro pacienty,“ řekl dále předseda představenstva.

ODBORNÍCI SE SHODLI, ŽE K PLNÉMU ROZJEZDU POTŘEBUJE ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ JASNÁ PRAVIDLA

Hlavním programem prvního dne sympozia byla panelová diskuze na téma „Digitalizace – realita českého a slovenského zdravotnictví“. Diskuse se zúčastnili ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., statutární zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín MUDr. Jakub Fejfar, predseda predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne SR Ing. Richard Strapko, členka predstavenstva a riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne SR Ing. Elena Májeková, medicínský analitik Martin Smatana a výkonný riaditeľ AGEL Clinic MUDr. Jakub Rybár.

Odborníci z řad poskytovatelů zdravotní péče, legislativních znalců i zástupců zdravotních pojišťoven se shodli, že pro její úspěšné zavádění je nutné nastavit jasná pravidla. Skupina AGEL je lídrem v zavádění digitalizace v Česku i na Slovensku, do svých zdravotnických zařízení úspěšně implementovala vlastní Integrovaný klinický informační systém (IKIS). S prvním dnem roku 2022 vstoupil v platnost Zákon o elektronizaci zdravotnictví, který definuje v pěti etapách až do roku 2026 základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví. „V současné době je připravována ministerstvem zdravotnictví centrální infrastruktura, ale dojde tam ke zpoždění,“ přiznala Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, statutární zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), který byl pověřen zpracováním paragrafového znění zákona č. 325. „Musím říci, že jak legislativní proces, tak i realizace někdy drhne,“ doplnila. Její kolega prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., pojmenoval hlavní deficit správného fungování elektronizace. „Primárním zdrojem všech dat ve zdravotnictví vždycky bude člověk. Proto se musí v elektronickém zdravotnictví nastavit pravidla a standardy,“ řekl během diskuze, a jeho zástupkyně k tomu dodala:

„Teď je na ministerstvu zdravotnictví, aby zrealizovalo kroky, které jsou tímto zákonem připraveny.“ Zdravotnická zařízení AGELu mají s digitalizací bohaté zkušenosti, o které se podělil během debaty MUDr. Jakub Fejfar, který je také garantem pro tuto oblast ve Skupině AGEL. „Nejen v novojičínské nemocnici, ale v rámci celé skupiny opravdu těžíme ze sdílení dat z jednoho klinického informačního systému (IKIS). Z dat lze sledovat duplicity, triplicity laboratorních, zobrazovacích vyšetření i moha jiných vyšetření, které my dokážeme cíleně eliminovat, protože máme přehled o tom, jaké konkrétní vyšetření pacient podstoupil a v jaké naší nemocnici. Na papíře data končí a velice těžce se s nimi pracuje,“ popsal jeden z přínosů MUDr. Fejfar, ale jedním dechem dodal: „Pokud chceme naplno využívat data i od dalších poskytovatelů zdravotní péče, je třeba mít vše dobře nastavené.“ Jedním z hlavních subjektů u nás zapojených do elektronizace jsou zdravotní pojišťovny.

„V České republice jsme na dobré cestě. Máme tady základní rámec, který řeší, jak má vypadat elektronizace zdravotnictví. Jsme připraveni na to, dopracovat další věci ohledně souvisejících zákonů a dopracovat se do stavu, kdy budeme mít přesně nastaveny infrastrukturní věci,“ konstatoval ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek s tím, že se svými kolegy z ostatních zdravotních pojišťoven sdílí názor, že postupný nástup elektronizace a telemedicíny nepřinese okamžitě úsporu nákladů. „Pokud máme o pacientovi informace v reálném čase, tak můžeme pracovat na zefektivnění řízení celého systému,“ uvedl ředitel VZP jeden z přínosů fungující elektronizace zdravotnictví. „Musím pogratulovat českým kolegům, že mají opravdu dlouhodobou strategii, mají stabilní systém financování a zabezpečenou kontinuitu. My jsme o 8 roků pozadu oproti České republice,“ zaznělo také během panelové diskuze z úst Ing. Richarda Strapka z Všeobecné zdravotní poisťovňy SR.

BĚHEM PANDEMIE COVID-19 POKROČILA DIGITALIZACE A ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ MÍLOVÝMI KROKY KUPŘEDU

Druhý den XV. Sympozia AGEL byl ve znamení téměř 50 odborných přednášek v lékařské i nelékařské sekci, na kterých se odborníci věnovali tématu „Zdravotnictví   v době covidové“. I přes jeho náročnost přineslo toto období nejen v péči o pacienty řadu pozitiv – zejména na poli elektronizace zdravotnictví a telemedicíny, a ve skupině AGEL také v péči o své zaměstnance. „Téma covidové je zjevné, protože naše nemocnice si prošly v poslední době opravdu velmi těžkou zkouškou, kterou covid přinesl. Ten zkoušel odolnost celého zdravotního systému a covid-19 si jako samotná nemoc i jeho dopady na ostatní péči zaslouží poohlédnutí a zároveň vhled dopředu, protože covid a jeho následky ještě nekončí,“ zdůvodnil zaměření odborné akce MUDr. Jiří Ševčík, předseda představenstva AGEL Středomoravské nemocniční a odborný garant Sympozia AGEL.

Zakládání a chod infekčních oddělení, mezioborová spolupráce, profilace zdravotníků z jiných oddělení v péči o infekční pacienty. To jsou jen některé atributy doby covidové ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se v uplynulých třech letech podařilo řadu inovací urychlit. „Doba covidová rozproudila téma telemedicíny, protože byla velká snaha během pandemie poskytovat medicínu i lidem, kteří mají obavu z nákazy. Covidová doba také naučila naše lékaře část péče poskytovat ambulantně bez nutnosti hospitalizace a urychlila pokrok v elektronizaci zdravotnictví ve smyslu elektronické komunikace mezi lékařem a pacientem nebo elektronické komunikace mezi nemocnicí a ambulantními lékaři. Tento trend bereme jako pozitivní, který covid nastartoval, a je třeba v něm pokračovat. Pandemie také urychlila pokrok ve vývoji nových antivirotik a obecně ve vakcionologii,“ řekl dále MUDr. Jiří Ševčík.

Podle místopředsedkyně společnosti AGEL MUDr. Marie Marsové, MBA, covid-19 přinesl mnoho zlého, nicméně přinesl i pozitivum v tom, že digitalizace a elektronizace pokročila mílovými kroky kupředu. V našich nemocnicích jsme s digitalizací a elektronizací dokumentace začali už v roce 2019. „V roce 2020, kdy pandemie onemocnění covid-19 začala, jsme pro pacienty s tímto onemocněním měli připravené kompletní jednotné strukturované vedení elektronické zdravotnické dokumentace. Měli jsme připravené mobilní tablety, které mohli používat lékaři i sestry přímo u lůžka pacienta. Což jedinečným způsobem snížilo administrativní zátěž, ale především to pomohlo nastavit jednotnou diagnostiku a léčbu napříč nemocnicí i napříč celou skupinou,“ vyjádřila MUDr. Marie Marsová, MBA. Pandemie covid-19 zasáhla výrazným způsobem do každého sektoru zdravotní péče i všech zdravotnických oborů. „Co se týká nelékařských oborů, tak nás doba covidová posunula neuvěřitelně dopředu.

Uvědomili jsme si, že potřebujeme využívat zdroje, které jsou pro nás jednoduché – a ty jednoduché zdroje jsou elektronizace. Začali jsme využívat spoustu věcí, u kterých jsme si před covidem mysleli, že s nimi budeme pracovat až za několik let. Začali jsme naplno využívat mobilní Integrovaný klinický informační systém (IKIS) v ošetřovatelství, což je velké plus, protože nám výrazně zjednodušil práci. Také jsme začali pečovat sami o sebe, protože covid nás výrazně ovlivnil také psychicky. Pro naše zaměstnance jsme připravili nejen program odborné psychosociální pomoci, ale vytvořili jsme i peer skupiny, kdy první psychickou podporu poskytuje svým kolegům vycvičený zdravotník – peer,“ uvedla ředitelka Odboru Ošetřovatelské a sociální péče společnosti AGEL Ing. Kristýna Krausová, MBA. Na Sympoziu si přítomní návštěvníci akce mohli prohlédnout novinku v podobě robotické a virtuální sekce. „Prezentovali jsme kolegům moderní technologie, které mohou pomáhat nejen při kardiologických výkonech a konzultacích. Na jednotlivých stanovištích bylo možné vidět technologii 3D tisku, která je již několik let využívána pro simulace před samotným výkonem, dále proces předoperačního plánování a vzdálenou konzultaci nad 3D daty pomocí virtuální reality.

V neposlední řadě jsme představili vrchol technologického pokroku 3D oblasti u nás v Podlesí, a to využívání mixované reality během výkonů,“ přibližili unikátní virtuální sekci Ing. Jan Hečko, vedoucí biomedicínský inženýr Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Na Sympoziu byla během večera prvního dne vyhlášena soutěž o nejlepší e-poster zdravotníků v kategorii lékař, nelékař a Hlas publika. Do soutěže se přihlísilo 24 posterů, které hodnotila Vědecká rada Skupiny AGEL v čele s jejím předsedou a bývalým ministrem zdravotnictví prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. V kategorii lékařské se letošním vítězem stal MUDr. Daniel Václavík s kolektivem z Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. V nelékařské kategorii zvítězil Adam Nosálek s kolektivem z Nemocnice AGEL Podhorská. V kategorii Hlas publika vyhrály Kristýna Bechníková, DiS. a Mgr. Andrea Vacová z Nemocnice AGEL Šternberk. Nejlepším předali ocenění prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. a MUDr. Marie Marsová, MBA.