Významné události

Společnost AGEL opět ocenila své nejlepší zaměstnance a kolektivy

21. 9. 2022

Ocenění COVID AESKULAP za rok 2021 byla předána

Ocenění Zlatý Aeskulap je každoroční tradiční a prestižní oslavou práce zaměstnanců a kolektivů Skupiny AGEL, kteří ve svém oboru dosáhli mimořádných úspěchů. Ocenění COVID AESKULAP za rok 2021 byla předána zaměstnancům právě v uplynulých dnech a putovala doslova do všech koutů Česka i Slovenska. Stejně jako v minulých ročnících, své kolegy mohly do soutěže o Zlatý Aeskulap nominovat zaměstnanecké kolektivy či jednotlivci z řad zaměstnanců. Vyhodnocování probíhalo na základě zaslaných nominací a bylo založeno především na detailním posouzení pracovního výkonu a osobního přínosu každého z navržených kandidátů. Ocenění proběhlo ve slavnostní a kolegiální atmosféře a jeho předání se letos ujali předseda dozorčí rady společnosti AGEL Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., členka dozorčí rady Ing. Dušana Chreneková, MBA, předseda představenstva Ing. Michal Pišoja, MPH, místopředsedkyně představenstva MUDr. Marie Marsová, MBA, a člen představenstva Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA.