Významné události

Společnost AGEL ocenila své nejlepší zaměstnance a kolektivy

8. 9. 2021

Zlatý Aeskulap 2019/2020

Po dvouleté pauze, vynucené celosvětovou pandemií, byla slavnostně předána ocenění nejlepším zaměstnancům a kolektivům skupiny AGEL. Oslava byla hned dvojitá – ocenění, kterého se může účastnit každý zaměstnanec, byla předána za léta 2019 a 2020. I letos mohly kolektivy i jednotlivci do soutěže přihlásit své kolegy. Vyhodnocování probíhalo na základě zaslaných nominací a bylo založeno především na detailním vyhodnocení pracovního výkonu a osobního přínosu každého z navržených kandidátů. Ve srovnání s minulými lety však tento ročník zaznamenal malou změnu, reflektující uplynulý rok, který byl pro zdravotníky v celé skupině AGEL daleko náročnější a po všech stránkách odlišný od minulých let – ceny za rok 2020 tak nesly název COVID AESKULAP 2020. Ocenění Zlatý Aeskulap je každoroční tradiční a prestižní oslavou práce našich zaměstnanců, kteří ve svém oboru dosáhli mimořádných úspěchů a proběhlo ve slavnostní a kolegiální atmosféře. Letos se jeho předání ujali předseda dozorčí rady společnosti AGEL Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. a místopředseda dozorčí rady Mgr. Libor Vrba.