Významné události

Zlatý Aeskulap

8. 9. 2021

Rok 2019

ODDĚLENÍ ROKU – ČESKÁ REPUBLIKA: Oddělení invazivní kardiologie, Kardiologické centrum AGEL
Ocenění převzal MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D., vedoucí lékař oddělení

ODDĚLENÍ ROKU – SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
Oddelenie gynekológie a pôrodníctva - Nemocnica AGEL Levice
Ocenienie prevzala MUDr. Eva Pahuli, zástupca primára oddelenia

LÉKAŘ ROKU:
MUDr. Dalibor Panuška - Primár chirurgického oddelenia, Nemocnica AGEL Zvolen

SESTRA ROKU:
Mgr. Dagmar Kratochvílová - Vedoucí sestra oddělení nemocniční hygieny a centrální sterilizace; Epidemiologická sestra
Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

MIMOŘÁDNÝ POČIN V OBLASTI MEDICÍNY:
Implementace zdravotnické elektronické dokumentace AGEL Středomoravská nemocniční
Ocenění převzali MUDr. Jiří Ševčík, předseda představenstva a Ing. Katarína Bučková, MBA, místopředsedkyně představenstva

PUBLIKACE ROKU:
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA - Fyzikální terapie a diagnostika, Nemocnice AGEL Prostějov