Významné události

Zlatý Aeskulap

14. 9. 2021

Rok 2020

COVID LÉKAŘ – ČESKÁ REPUBLIKA:
MUDr. Zdeněk Prokeš, Primář infekčního oddělení, Nemocnice AGEL Prostějov

COVID LÉKAŘ – SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
MUDr. Anna Forgáčová, Lékar odbornej ambulancie pneumológie a ftizeológie, Nemocnica AGEL Levice

COVID SESTRA – ČESKÁ REPUBLIKA:
Věra Žáková, Všeobecná sestra Mezioborová JIP, Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

COVID SESTRA – SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
Mgr. Monika Nesziová, Vedúca sestra Oddelenia vnútorného lekárstva a geriatrie, Nemocnica AGEL Komárno

COVID ČIN – ČESKÁ REPUBLIKA:
Mgr. Hana Bílková Franková, MBA, Vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie Ostrava-Vítkovice, Laboratoře AGEL

COVID ČIN – SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
MUDr. Stanislav Lányi, Sekundárny lekár, Nemocnica AGEL Bánovce

COVID OPORA – ČESKÁ REPUBLIKA:
MUDr. Alexandra Ligová, Praktický lékař, Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

COVID OPORA – SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
Mgr. Stanislava Píšová, Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Nemocnica AGEL Zvolen