NADACE AGEL pomáhala

NADÁCIA AGEL dlhodobo podporuje sociálne zariadenia

15. 9. 2022

Riaditeľka Centra pre deti a rodiny Spišská Belá, Mgr. Marcela Marhefková: „Nezabudnuteľné boli vianoce a radosť z vianočných darčekov.“

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív NADÁCIE AGEL

Utrpenie prežívajú ľudia okolo nás, i keď ho niekedy nevidíme. Problémy v rodine, domáce násilie najviac pociťujú bezbranné deti, matky, ktoré hľadajú útočisko v azylových domoch. Práve týmto deťom a maminkám z Azylového domu Emauzy, z Centier pre deti a rodiny v Leviciach, Nitre a Spišskej Belej smeruje dlhodobá pomoc NADÁCIE AGEL, ktorá sa snaží zmierniť nepríjemné spomienky z ich minulosti.

NA NAŠE OTÁZKY ODPOVEDALI ZÁSTUPKYNE TÝCHTO SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ:

Mgr. Zuzana Králiková, riaditeľka Centra pre deti a rodiny Levice

PaedDr. Bc. Ľubica Dragúňová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny Nitra

Mgr. Marcela Marhefková, riaditeľka Centra pre deti a rodiny Spišská Belá

Mgr. Hana Šafránková, riaditeľka Azylového domu Emauzy

Kedy ste začali spolupracovať s NADÁCIOU AGEL?

Z. Králiková: Centrum pre deti a rodiny Levice spolupracuje s NADÁCIOU AGEL už od roku 2017 a naša spolupráca prináša mnoho pozitívnych stimulov pre rozvoj detí umiestnených v centre. M. Marhefková: Naša spolupráca začala v roku 2018, kedy sme sa na NADÁCIU AGEL obrátili s prosbou o  pomoc pri zabezpečovaní financovania letných pobytových táborov pre deti z nášho centra. Veľmi oceňujeme činnosť NADÁCIE AGEL, ktorá takouto formou pomáha inštitúciám a jednotlivcom, ktorí to potrebujú. Ľ. Dragúňová: Naša spolupráca s NADÁCIOU AGEL sa začala v lete v roku 2020, kedy nám NADÁCIA AGEL prispela na financovanie detských letných táborov pre naše deti. H. Šafránková: S NADÁCIOU AGEL spolupracujeme už viac ako rok a pol. Odvtedy nám NADÁCIA už veľakrát pomohla, či už so zabezpečením ochranných prostriedkov pre naše klientky a deti, alebo so zabezpečením mikulášskych balíčkov pre deti, ktoré odovzdal „živý Mikuláš“, a vianočných darčekov pre naše klientky a deti. Naposledy nás pracovníci NADÁCIE navštívili na Deň detí a prekvapili naše deti peknými darčekmi.

Počas našej spolupráce sme pripravili niekoľko akcií, ktoré vám osobne urobili najväčšiu radosť?

Z. Králiková: Každá jedna podpora, osobné zanietenie, návštevy v centre, darčeky pre deti v čase Vianoc, Dňa detí a bohaté zážitky formou podujatí pripravených v horách či na rôznych športoviskách prinášajú našim deťom nezabudnuteľné chvíle plné radosti, smiechu a zábavy. M. Marhefková: Veľmi silným zážitkom pre mňa osobne je vidieť radosť v očiach detí, keď zbadajú pod vianočným stromčekom svoje tajné želanie, darček, ktorý si vysnívali. Je to pre mňa nádherný pocit. Vtedy ma prenikne veľká radosť a spokojnosť a teším sa spolu s nimi. Som veľmi vďačná za každú jednu pomoc, pripravovanú akciu pre deti z nášho centra, či už je to účasť na športových hrách hendikepovaných detí, ktoré nadácia organizuje, financovanie letných táborov a zakúpenie vianočných darčekov. Veľmi si vážime pomoc v čase pandémie v podobe darovania ochranných rúšok pre deti, ktorá nám výrazne pomohla v zabezpečovaní ochrany ich zdravia a bezpečia. Ľ. Dragúňová: Radosť mne/nám urobila každá pomoc, ale asi najväčšie úsmevy na tvárach našich detí vyčaril výlet vo Valčianskej doline. H. Šafránková: Osobne išlo predovšetkým o zabezpečenie vianočných darčekov pre naše mamičky a deti. Každoročne s týmto máme veľký problém. Obdobie Vianoc je pre naše klientky a deti veľmi emočne náročné, často nemajú vôbec žiadnu rodinu, s ktorou by mohli stráviť vianočné sviatky ani dostatok finančných prostriedkov, aby deťom nakúpili darčeky. Preto bolo veľmi potešujúce, že práve vďaka NADÁCII AGEL sa nám podarilo zabezpečiť vianočné darčeky nielen pre všetky deti, ale potešili sme na Vianoce i samotné klientky.

Komu smerovali dary od nás?

Z. Králiková: Deti centra dostali od NADÁCIE AGEL rôzne vianočné darčeky podľa ich želania, finančnú podporu na zabezpečenie prázdninového obdobia, nezabudnuteľné zážitky počas športových hier vo Valčianskej doline a mnoho ďalších pozorností, za ktoré sme NADÁCII AGEL veľmi vďační. M. Marhefková: Vďaka vašej podpore sa deti z nášho centra zúčastnili pobytu v letnom tábore, kde získali množstvo nezabudnuteľných zážitkov, krásnych chvíľ a nové priateľstvá, na ktoré nikdy nezabudnú. S deťmi sme sa tiež zúčastnili na dvoch ročníkoch letných športových hier vo Valčianskej doline. Nezabudnuteľné boli Vianoce a radosť z vianočných darčekov. Pri príležitosti MDD ste deti obdarovali rôznymi darčekmi. Deti tiež potešili darované WIFI moduly a jednorazové ochranné tvárové masky. NADÁCII AGEL sme za všetko veľmi vďační a je to pre nás veľká pomoc. Ľ. Dragúňová: Vďaka vašim darom sme sprostredkovali nezabudnuteľné zážitky našim deťom v letných táboroch. Taktiež ste nám pomohli v tých najhorších časoch, kedy ste nám počas pandémie dodali veľké množstvo rúšok pre našich klientov, ale aj všetkých zamestnancov. H. Šafránková: Zariadenie poskytuje celoročne ubytovanie pre matky s deťmi, konkrétne pre 15 žien a 26 detí, ktoré zažívali násilie v párových vzťahoch alebo domáce násilie. Dary, ktoré sme dostali v priebehu spolupráce s NADÁCIOU AGEL, boli priamo určené pre matky s deťmi žijúcimi v našom zariadení. Po ich získaní boli distribuované priamo matkám a ich deťom.

Ako vidíte budúcnosť našej spolupráce?

Z. Králiková: Naše deti sú vďačné za akúkoľvek pozornosť a formu podpory. Spolupráca s NADÁCIOU AGEL by nás veľmi potešila i naďalej v podporovaní spoločne stráveného času na výletoch, podujatiach a zážitkových akciách. M. Marhefková: Pevne veríme, že naša spolupráca bude pretrvávať aj naďalej. Sme vďační za prejavenú dôveru nášmu centru a všetku poskytnutú pomoc a podporu. Deti z nášho centra sú vďačné za každé pohladenie, lásku a pozornosť a dovolím si tvrdiť, že vďaka všetkým zamestnancom nášho centra našli svoj bezpečný a šťastný domov. Ľ. Dragúňová: O Vašu pomoc sa budeme určite uchádzať aj v budúcnosti. Tento rok naša spolupráca pokračuje  spolufinancovaním rekreačného pobytu pri vode pre naše zdravé deti. Podobnú akciu by sme v budúcnosti radi zrealizovali aj pre naše deti s viacnásobným postihnutím. Dovoľte, aby som v mene svojom, ako aj v mene všetkých našich detí a zamestnancov vyslovila NADÁCII AGEL úprimné ĎAKUJEME. H. Šafránková: Dúfame, že i naďalej budeme spolupracovať tak, ako doteraz, s NADÁCIOU AGEL. Budúcnosť vidíme predovšetkým v proaktívnej pomoci, podľa potrieb našej klientskej skupiny. Taktiež by nás veľmi potešilo, ak by sme v budúcnosti spolu s NADÁCIOU AGEL mohli zorganizovať a uskutočniť spoločné podujatie pre naše klientky a deti.