NADACE AGEL pomáhala

NADACE AGEL pomohla lékaři Marku Bilikovi

29. 3. 2021

NADACE AGEL poskytla nadační příspěvek na kompenzačně-rehabilitační pomůcku, která pomáhá udržet kvalitu života.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Sarah Krčová

NADACE AGEL podpořila lékaře MUDr. Marka Bilika z Nemocnice AGEL Prostějov, kterému byla v 39 letech diagnostikována roztroušená skleróza. Pan Bilik i po zhoršení příznaků nadále pracuje a snaží se žít kvalitní a aktivní život. Ke zlepšení zdravotního stavu mu nyní pomáhá nová neurostimulační pomůcka WalkAide. Dar ve výší 50 000 korun byl věnován v rámci projektu NADACE AGEL „Plníme sny“, který podporuje zaměstnance a pacienty v těžkých situacích ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL. 

Panu Bilikovi bylo v roce 2015 diagnostikováno onemocnění roztroušená skleróza. Z počátku měl relativně bezpříznakové období, ale zhruba po čtyřech letech od diagnózy se jeho příznaky rapidně zhoršily. Pan Bilik začal mít problémy s chůzí. Narušila se délka chůze bez nutnosti zastavení, změnila se vzdálenost, kterou byl pan Bilik schopen běžně ujít. K tomu se přidalo zakopávání o špičku a nemožnost ohnutí pravé dolní končetiny s nutností nohu sunout za sebou nebo opisovat oblouk při chůzi. To vše následně vedlo k potížím s krční a bederní páteří. Narušený stereotyp chůze vedl ke zvýšení únavy celého těla a jeho diagnóza začala ovlivňovat i jeho psychický stav, který způsobuje omezení jeho volnočasových a jiných aktivit. 

Panu Marku Bilikovi se i přes léčbu, aktivní rehabilitace, cvičení jógy, akupunktury nebo přípravky tradiční čínské medicíny nedařilo v posledních letech příznaky zmírnit nebo ovlivnit. Naději na zmírnění příznaků mu přinesla v loňském roce možnost vyzkoušet si neurostimulátor WalkAide, který mu zapůjčilo rehabilitační oddělení Nemocnice AGEL Prostějov. V krátkém časovém horizontu mu přístroj usnadnil pohyb a některé příznaky minimalizoval, jako je např. zakopávání o špičku pravé nohy nebo se prodloužila vzdálenost, kterou je pan Bilik schopen ujít.

V návaznosti na zlepšující se zdravotní stav, díky zapůjčenému neurostimulátoru, se rozhodl pan Bilik oslovit NADACI AGEL s prosbou o finanční příspěvek na vlastní rehabilitační pomůcku, která mu viditelně pomáhá udržet si kvalitu života a zlepšuje jeho zdravotní stav. „NADACE AGEL podpořila lékaře MUDr. Marka Bilika a poskytla mu finanční příspěvek ve výši 50 000 korun na rehabilitační pomůcku WalkAide, díky které se panu Bilikovi výrazně usnadní jak profesní, tak osobní život,“ říká Bc. Veronika Dostálová, členka správní rady NADACE AGEL. Díky finančnímu příspěvku NADACE AGEL může pan Bilik v posledních týdnech poctivě rehabilitovat s jeho novou rehabilitační pomůckou. „Walkaide mi umožňuje plynulejší chůzi díky elektrickým impulsům, které aktivují svaly zvedající při pohybu špičku pravé nohy. Omezí se tím zakopávání. Další funkcí, kterou mi Walkaide pomáhá je asi 5 minutová stimulace prstů k obnovení normálního procesu chůze,“ popisuje práci s novým neurostimulátorem MUDr. Marek Bilik. I přes zhoršené zdravotní příznaky nepřestal MUDr. Marek Bilik pracovat.

Bez omezení nadále pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice AGEL Prostějov. „Díky finančnímu příspěvku NADECE AGEL jsem si mohl zakoupit neurostimulátor WalkAide, který mi umožní prodloužit dobu, kdy budu moci poskytovat pacientům péči jak v ambulantním, tak i nemocničním prostředí. Dle mého názoru mi pomůže oddálit potíže spojené se změnami páteře v důsledku nesprávné chůze a snad i následnou částečnou nebo plnou invaliditu, které bych se jako dosud aktivní člověk velmi rád vyhnul. Za to z celého srdce vděčím právě NADACI AGEL,“ říká MUDr. Marek Bilik. NADACE AGEL sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé České i Slovenské republiky pomáhá již od roku 2011. Od svého vzniku nadace podpořila více než 1270 žadatelům částkou přesahující 32 miliónů korun.