Nemocnica AGEL Levoča

Premena psychiatrického oddelenia v Levoči

25. 6. 2024

Psychiatrické oddelenie levočskej nemocnice je najväčším oddelením nemocnice so spádovou oblasťou až 350 000 obyvateľov.

Podstatou projektu rekonštrukcie psychiatrického oddelenia je rozšírenie kapacít o celkovo 40 lôžok. Psychiatrické oddelenie levočskej nemocnice je najväčším oddelením nemocnice so spádovou oblasťou až 350 000 obyvateľov, a preto sa v súčasnosti ukazuje nutnosť rozšírenia jeho lôžkového fondu. Súčasťou projektu je predovšetkým prepojenie pôvodného objektu psychiatrického oddelenia s novovzniknutou nadstavbou, ktorá bude situovaná nad budovou kuchyne.

Na prízemí pôvodnej budovy bude vstup a prevádzka psychiatrickej ambulancie, na druhom poschodí sa bude nachádzať psychologická ambulancia a špecializované terapeutické miestnosti, ktoré už budú prepojené s novou prístavbou. Súčasťou plánovanej rekonštrukcie je aj projekt MRI a obnova prístrojového vybavenia v rámci zdravotníckeho zariadenia, ktoré budú financované z vlastných zdrojov. Vzhľadom na to, že sú súčasné priestory pre inštaláciu špičkového diagnostického MRI prístroja nevyhovujúce, nové vybavenia pracoviska MRI si bude vyžadovať aj nové umiestnenie, a teda stavbu nového pavilónu. Modernizácia pracoviska zabezpečí nielen vyšetrenia hospitalizovaných pacientov nemocnice, ale aj prísun pacientov z externých ambulancií a okolitých nemocníc.