Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

Kardiologové z Podlesí začali léčit srdce i v Ostravě

26. 10. 2021

V Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice vzniklo detašované pracoviště jednodenní kardiologie.

Text: Mgr. Adam Knesl, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Pacientům nejen z Ostravy a okolí slouží v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice nové specializované pracoviště jednodenní kardiologie, ve kterém zkušení odborníci z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí provedou v první etapě provozu až 600 operací ročně – zejména diagnostické koronarografie a perkutánní angioplastiky. Zatím třinečtí specialisté pracují na detašovaném pracovišti ve Vítkovicích v úterky a středy, ale postupně chtějí rozšiřovat „operační“ dny podle poptávky. Z důvodu stárnutí populace má problémy se srdcem stále větší okruh lidí a třinecká nemocnice v Podlesí je v regionu největším a nejkomplexnějším poskytovatelem kardiologické péče. „Značná část našich pacientů za námi dojíždí z Ostravska a vytvoření detašovaného pracoviště v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice je tak krokem, jak pacientům zlepšit jejich komfort.

Jsme jim blíže a tím jsme pro ně dostupnější,“ říká kardiolog a předseda představenstva Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí MUDr. Radek Neuwirth, MBA s tím, že mezi všemi komplexními kardiovaskulárními centry v České republice zastává exkluzivní postavení v mnohých specializacích. „V Podlesí provádíme například nejvíce koronarografií a koronárních angioplastik nebo korekcí chlopenních vad řešených zavedením umělých chlopní. Pacientům tak nabízíme jedno z nejširších portfolií kardiologické a kardiochirurgické péče v republice přesahující možnosti nejbližších kardiologických pracovišť. A takovou péči si pacienti v Ostravě zaslouží,“ doplnil předseda představenstva. Specializované pracoviště je zcela nové po stavební i technické stránce.

Nové oddělení jednodenní kardiologie vzniklo během čtyř měsíců v nevyužitých přízemních prostorách vítkovického pavilonu G. Náklady na stavební práce dosáhly 14 miliónů korun, investice do vybavení přišly na téměř 9 miliónů korun. Na oddělení jsou i lůžka pro pacienty, kteří jdou ale v den zákroku domů. Nejzkušenější pracovníci z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí zde nyní provádí pacientům diagnostikou koronarografii a v případě odhalení závažného postižení věnčité tepny pokračují angioplastikou, tedy opravením zúženého místa v tepně pomocí balónku a stentu. „Dále zde provádíme základní arytmologické intervence ve smyslu výměny kardiostimulátoru a implantabilního defibrilátoru. Výhledově se bude centrum ve Vítkovicích rozrůstat. 

Doplníme diagnostiku chlopenních vad a rozšíříme nabídku kardiologických intervencí v arytmologii. S nově pořízenou magnetickou rezonancí ve vítkovické nemocnici tak nabízíme opravdu velmi komplexní nabídku kardiologické péče,“ popisuje spektrum nových zdravotních služeb ve Vítkovicích MUDr. Radek Neuwirth s tím, že v první etapě komplexní tým z Podlesí plánuje ošetřit v jednodenním provozu 500 až 600 pacientů za rok, dominantně v diagnostických koronarografiích a perkutánních angioplastikách. Rozhodnutí vytvořit pracoviště jednodenní kardiologie přímo v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice je důkazem mimořádně kvalitní spolupráce obou nemocnic přinášející velké skupině pacientů mimořádný benefit. „Spojení zkušeností internistů a angiologů z vítkovické nemocnice se zkušenostmi kardiologů z Třince-Podlesí je pro pacienta velkou výhodou.

K dispozici jsou také naši cévní chirurgové a anesteziologové. Navíc nezapomínejme na zázemí, dostupnost laboratoří, lékárny, prostě vše, co dělá nemocnici nemocnicí. Jsme rádi, že se tímto portfolio poskytované péče v naší nemocnici dále rozrůstá a zvyšujeme tímto svoji lukrativnost v regionu,“ dodává k nové spolupráci MUDr. Stanislav Jackanin, MBA, předseda představenstva Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Jedním z prvních pacientů detašovaného pracoviště v Ostravě-Vítkovicích byl Jan Jeziak z Orlové, kterému po očkování začalo bušit srdce. Lékař ho poslal na vyšetření a kvůli podezření na uzávěru srdeční tepny skončil v péči lékařů z kardiocentra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Kvůli zákroku ale nemusel padesátiletý muž, který dlouhá léta působil jako horník, cestovat až do Třince. Za ním i dalšími pacienty přijel specialista MUDr. Jindřich Černý z Podlesí do Vítkovic. Muž se podrobil diagnostické koronarografii – vyšetření na angiolince pomocí katetru zavedeného do srdce přes žílu v ruce. „Vyšetření ukázalo tak rozsáhlý uzávěr tepny, kdy už nestačí angioplastika, ale je nutná chirurgická operace,“ uvedl po vyšetření kardiolog Jindřich Černý. 

Kardiocentrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí vzniklo v roce 2000. V roce 2010 byl Ministerstvem zdravotnictví nemocnici přidělen statut Komplexního kardiovaskulárního centra. Poskytuje tak komplexní kvalitní služby prostřednictvím erudovaného personálu využívajícího moderních léčebných metod a zdravotní techniky. Dnes patří mezi špičky v oboru, a to díky inovativním metodám a více než 10 tisícům hospitalizací ročně.

Lékařská fakulta připravuje jako první v Česku speciální kurz pečování o lidi s domácí umělou plicní ventilací 

Pandemie covid-19 poukázala na palčivý problém nedostatku sester, které se v domácích podmínkách dokážou postarat o pacienty s umělou plicní ventilací. Situace by se teď mohla zlepšit díky novému certifikovanému kurzu, který bude pro všeobecné sestry pořádat Ústav intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ústav na pořádání kurzu s názvem Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie získal nedávno akreditaci od Ministerstva zdravotnictví ČR. Lékařská fakulta v Ostravě získala tuto akreditaci jako jediná v ČR. 

„Teoretická část vzdělávacího programu je zaměřena na získání základních vědomostí, dovedností a návyků, které vychází z nejmodernějších poznatků vědy a výzkumu v oblasti umělé plícní ventilace, zajištění a péče o průchodné dýchací cesty včetně zajištění základních potřeb nemocného v domácí péči. Úkolem je připravit nelékařské pracovníky, kteří budou schopni poskytovat specializovanou ošetřovatelskou péči o kriticky nemocné pacienty na dlouhodobé umělé plícní ventilaci v podmínkách domácí péče. Tato pozice na trhu práce schází,“ říká vrchní sestra KARIM Fakultní nemocnice Ostrava PhDr. Renata Zoubková, PhD., která zároveň působí na katedře intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů ostravské lékařské fakulty. Péči o pacienty s domácí umělou plicní ventilací často zajišťují všeobecné sestry bez specializace v oboru intenzivní péče. Právě pro ně je tak určen nový kurz. Teoreticko-praktická příprava je poměrně náročná a trvá minimálně dva roky.

„Certifikovaný kurz může pomoci sestrám z domácí péče získat potřebné kompetence pro ošetřování těchto pacientů bez nutnosti specializačního vzdělávání. Zejména v období pandemie covid-19 počet pacientů vyžadujících domácí oxygenoterapii, případně umělou plicní ventilací, významně vzrostl. Tato služba umožňuje pacientům zajistit lepší kvalitu života v podmínkách domova i přes často trvalé následky onemocnění, které vyžadují oxygenační podporu,“ dodává MUDr. Zoubková. Celková časová náročnost kurzu vychází na 35 hodin. Přihlášky do něj mohou zájemci posílat až do konce září elektronickou formou. Veškeré další potřebné informace, včetně elektronické přihlášky, lze jednoduše dohledat na webových stránkách fakulty.