Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

Chirurgové ve Vítkovicích testovali unikátní robotické rameno

8. 2. 2021

Přístroj lze využít u všech laparoskopických operací. Přístroj se ovládá hlasem a dokáže zastoupit druhého operatéra nebo nahradit práci sestry u operačního stolu.

Text: Břetislav Lapisz / Foto: archiv Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

Chirurgické oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice získalo na vyzkoušení unikátní přístroj, který dosud v České republice nebyl nikde pořízen. Jde o takzvané robotické rameno Solo Asist 2, které se využívá pro laparoskopické operace. Přístroj se ovládá hlasem a dokáže zastoupit druhého operatéra nebo nahradit práci sestry u operačního stolu. „Jedná se o designově povedené rameno, které je připevněné k operačnímu stolu. Má tři klouby, které zajišťují nekomplikovaný tichý pohyb. Na konci tohoto robota je připevněný operační nástroj.

Přístroj provádí pohyb ramene s připojeným operačním nástrojem buď pomocí joysticku, který je nejčastěji umístěn na nástroji operatéra, nebo může být ovládán hlasem. Nejčastěji připojeným nástrojem je kamerová optika. To je jednoduše řešeno tyč se zdrojem světla, která pomocí kamery na konci vnímá obraz v dutině břišní a přes vláknovou optiku jej promítá na monitor na operačním sále, který sleduje operační tým,“ popisuje unikátní přístroj MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MBA, člen představenstva Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a primář chirurgického oddělení této nemocnice. Jak dále primář upřesňuje, je tak zajištěn stálý pohled na operační pole. Tento pohled si pak může sám operatér měnit – pohybovat do stran, stejně tak i pohled přibližovat či vzdalovat.

Sekundární výhodou podle primáře je to, že se eliminuje nechtěný pohyb kamery, a tedy operačního pole, ke kterému dochází třesem rukou či nepozorností asistence, která jinak kameru při operaci obsluhuje. „Přístroj lze využít u všech laparoskopických operací. Pomocí něho se dají jednodušeji operovat veškeré laparoskopické operace. Nejčastějšími laparoskopickými operacemi jsou odstranění žlučníku, appendixu či řešení tříselných kýl vložením síťky. Lze si takto ulehčit ale i operace složité, jako například operace střev, bariatrické operace,“ vysvětluje dále MUDr. Miloslav Mazur a dodává: „Výhodou tohoto přístroje je i to, že operatér může bez přičinění další osoby ovládat a usměrňovat pohled na operační pole. V konečném výsledku pak tento systém může nahradit asistujícího lékaře u operace, tedy druhého chirurga. To je kromě výše uvedeného hlavní výhodou tohoto systému.“ 

Původní plán počítal s tím, že přístroj bude využíván při běžné práci bez omezení, tedy u několika operací denně. Epidemie koronavirové infekce se všemi omezeními si však vynutila v předchozím období zrušení všech odložitelných zákroků i v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Nyní je už ale možné plánované operace opět provádět, takže přístroj bude plně využit. S přístrojem jsou lékaři nadmíru spokojeni. Systém je dobře funkční, ulehčí operaci, může i nahradit práci asistujícího chirurga. 

„Při zkoušení něčeho nového vždy určitou dobu trvá, než se člověk naučí ovládat nové věci. S narůstajícím počtem zákroků a zaběhnutím do praxe se dá očekávat, že se rozhodně neprodlouží čas operace. Výhodou pak bude nehýbající se operační pole bez artefaktů z třesu rukou či nepozornosti asistence. Zásadní předností nového přístroje je to, že umožní nahradit práci asistujícího chirurga,“ poznamenává MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MBA. Podle něj bude nyní snahou chirurgického oddělení nový robotický systém získat natrvalo. Znamenalo by to investici ve výši zhruba 2 milióny korun.