Nemocnice AGEL Šternberk

Významný přírůstek v Olomouckém kraji: nová šternberská magnetická rezonance

17. 4. 2023

V Nemocnici AGEL Šternberk přibylo pracoviště magnetická rezonance. Pacientům v regionu je tak toto špičkové vyšetření o hodně blíže

Nemocnice AGEL Šternberk v březnu slavnostně v rámci svého radiodiagnostického oddělení otevřela zcela nové pracoviště magnetické rezonance, které bylo vybudováno ve spolupráci a za finanční podpory Olomouckého kraje. Díky novému pracovišti dojde také k celkovému zkrácení čekacích dob na toto vyšetření v celém regionu. Nové pracoviště se nachází ve dříve nevyužívané budově H, v prostorách, které v minulosti sloužily jako zázemí prádelny a údržby. „Část budovy, ve které sídlí lékárna, byla zrekonstruována již před lety. Nyní došlo i na zbývající části budovy, kde se nachází nové pracoviště magnetické rezonance, ale také kantýna, dílna údržby a zázemí pro ředitelství nemocnice. Stavební práce byly zahájeny na konci roku 2021 a trvaly téměř rok, naštěstí však pacienty ani návštěvníky nemocnice nijak neomezovaly. Poté došlo na instalaci přístrojové techniky,“ sdělila místopředsedkyně představenstva AGEL Středomoravské nemocniční a ředitelka Nemocnice AGEL Šternberk Ing. Katarína Bučková.

Stavební úpravy a investice do vybavení a přístrojových technologií si v součtu vyžádaly téměř 60 milionů korun. Magnetická rezonance (MRI) je velmi moderní vyšetření, které nepracuje na principu rentgenového záření, ale využívá velmi silného magnetického pole. Jedná se o bezpečné vyšetření, které dokáže zobrazit vyšetřovanou lokalitu do nejmenších detailů. Šternberské pracoviště je vybaveno přístrojem Magnetom Amira s indukcí magnetického pole 1,5 Tesla. „Jeho předností je vysoká kvalita zobrazených skenů a pokročilý software s nastavenými protokoly, který pomáhá rentgenovým laborantům s kvalitním zobrazením vyšetřované lokality,“ vysvětlila MUDr. Jindřiška Judasová, primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice AGEL Šternberk. Díky modernímu vybavení se rozšíří spektrum vyšetřovacích metod a dojde tak i ke zpřesnění diagnostiky. „Velký přínos bude mít novinka především pro neurologické pacienty, kterým budeme moci zajistit vyšetření mozku, včetně MRI angiografie, a vyšetření všech etáží páteře.

V současné době tvoří velký podíl prováděných vyšetření na počítačovém tomografu (CT) právě CT mozku a páteře, a to převážně u ambulantních pacientů. Magnetická rezonance tak umožní zpřesnění diagnostiky výše uvedených lokalit,“ uvedla MUDr. Jindřiška Judasová s tím, že nová technologie bude dále hojně využívána také pro vyšetření velkých kloubů, hlavně ramen a kolen, dále jater, slinivky, ledvin, prostaty, ale také žlučových a pankreatických vývodů. Pracoviště magnetické rezonance bude ve šternberské nemocnici pacientům k dispozici od příštího měsíce a aktuálně nabídne velmi příznivé objednací termíny.

„Pacienti, kteří se k nám budou moci objednávat od dubna, budou k vyšetření pozváni prakticky ihned. Očekáváme, že na MRI vyšetříme okolo 2 tisíc pacientů za rok a ulevíme tak i sousedním zdravotnickým zařízením. A celkově se tak zkrátí čekací lhůty v celém regionu,“ míní primářka Judasová a doplňuje, že celkově radiodiagnostické oddělení Nemocnice AGEL Šternberk provede ročně přes 65 tisíc vyšetření, z toho 40 tisíc vyšetření skiagrafických, 17 tisíc ultrazvukových a až 7 tisíc vyšetření provedených na počítačovém tomografu. Náklady na rekonstrukci budovy, ve které nové pracoviště magnetické rezonance sídlí, byly hrazeny z prostředků Olomouckého kraje a činily více než 34 milionů korun. „Po loňském otevření nové budovy interny jde v případě pracoviště magnetické rezonance o další významný investiční projekt Olomouckého kraje ve šternberské nemocnici.

Zajištění moderní a dostupné lékařské péče je jedním z hlavních úkolů, které si hejtmanství vytyčilo, a já jsem moc rád, že se nám ho daří naplňovat,“ dodal Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje. Projekt připravilo studio Adam Rujbr Architects, které ve šternberské nemocnici projektovalo rovněž budovu nového interního pavilonu. „Využití starých budov je dnes velkým tématem zejména z pohledu šetrnosti ke zdrojům, kterých máme omezené množství. Vyřešení provizoria umístění vedení nemocnice a kantýny do odpovídajících moderních prostor představuje kvalitativní posun a další povýšení areálu na úroveň 21. století. Jsem hrdý na to, že se nám společně postupně daří obnovovat areál šternberské nemocnice. Po stavbě interny, prostor pro magnetickou rezonanci a kavárnu by měl brzy přijít na řadu urgentní příjem,“ uzavřel Ing. arch. Adam Rujbr.

✒ RADKA MILOŠEVSKÁ  MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ AGEL 

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Magnetická rezonance jako vyšetřovací zobrazovací metoda byla vyvíjena již od roku 1973, a to dvojicí vědců, kterými byli Paul C. Lauterbur a Peter Mansfield.

Magnetická rezonance je vyšetření, které využívá velmi silného magnetického pole k zobrazení tělových orgánů a struktur. Velkou výhodou této metody oproti jiným zobrazovacím metodám je větší detailnost při zobrazení většiny orgánů a nepřítomnost potenciálně škodlivého rentgenového záření.

Délka vyšetření na magnetické rezonanci závisí na vyšetřované oblasti a na rozsahu případného onemocnění. Velmi důležitá je i spolupráce pacienta.

Pokud má pacient fixní rovnátka na zubech, není nutné tato rovnátka vyndávat. Kovové zubní výplně vyšetření nijak nebrání, je ale možné, že způsobí nepřesnosti obrazu v oblasti obličeje nebo mozku.

Při vyšetření leží pacient ve vyšetřovacím tunelu v poloze na zádech, v případě vyšetřování kloubů může být část těla mimo tunel. Vždy však platí, že vyšetřovaná oblast musí být uprostřed tunelu.

Samotné vyšetření je zcela bezbolestné. Jedinou nepříjemností je silný hluk, který zařízení během vyšetření vydává, a před kterým je pacient částečně chráněn nasazením sluchátek.

Při vyšetření má pacient po celou dobu v ruce signalizační zařízení, pomocí kterého je možné zavolat si obsluhu a požádat o pomoc. Pracovníci s ním jsou po celou dobu v kontaktu prostřednictvím mikrofonu a kamery.