Nemocnice AGEL Šternberk

Nemocnice AGEL Šternberk otevřela nové ortopedické oddělení

13. 6. 2022

Ortopedické oddělení se nachází v chirurgickém pavilonu, spolu s ARO a radiodiagnostickým oddělením. Jeho kapacita je 20 lůžek s vlastním sociálním zařízením.

Text: MgA. Michaela Čížková, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Barbora Olejníková

Šternberská nemocnice otevřela nové samostatné ortopedické lůžkové oddělení, které se zaměřuje na poskytování plánované péče pacientům trpícím zejména artrózou kyčle a kolene s nutností implantace totální endoprotézy. Na novém oddělení probíhá i standardní běžná akutní ortopedická péče primárně pro město Šternberk a dále pro spádové oblasti Jesenicka, Rýmařovska, Bruntálska a sekundárně také pro Olomoucký kraj. Důvodem zřízení ortopedického oddělení bylo hlavně rozšíření poskytované péče v Nemocnici AGEL Šternberk, a to na základě vysoké poptávky po ortopedické péči a dlouhých čekacích dob zejména na kloubní náhrady v důsledku redukce plánované péče v posledních dvou letech ovlivněných pandemií. Vznik nového oddělení byl součástí strategického plánu rozvoje šternberské nemocnice.

„Mimo jiné stála za vnikem také skupina motivovaných odborníků v daném oboru, kteří chtěli vybudovat nové oddělení. Za to jim patří velké díky, stejně jako i našim stávajícím a nově příchozím zaměstnancům, bez kterých by realizace projektu nešla tak hladce,“ uvádí primář nového ortopedického oddělení Nemocnice AGEL Šternberk MUDr. Martin Kubica, MBA. V rámci AGEL Středomoravské nemocniční, pod kterou šternberská nemocnice spadá, přitom nejde o první ortopedické oddělení. Vysokou kvalitu péče a služby poskytují také v Nemocnici AGEL Prostějov a také v Nemocnici AGEL Přerov. „Jsem moc rád, že jsme mohli tento pomyslný ortopedický trojúhelník uzavřít a nabídnout všem pacientům stejně kvalitní služby, jako naši kolegové,“ říká MUDr. Martin Kubica, MBA. Ortopedické oddělení se nachází v chirurgickém pavilonu, spolu s ARO a radiodiagnostickým oddělením. Jeho kapacita je 20 lůžek s vlastním sociálním zařízením.

Součástí oddělení jsou také monitorovaná lůžka pro pacienty vyžadující zvýšený dohled po operacích. Lékaři mají k dispozici moderní vyšetřovny, superaseptický sál a kvalitní zázemí pro pacienty i zdravotnický personál. „Ortopedické oddělení se zaměřuje na poskytování plánované péče pacientům trpícím zejména artrózou kyčle a kolene s nutností implantace totální endoprotézy. Na novém oddělení probíhá i standardní běžná akutní ortopedická péče pro pacienty z našeho města i širokého okolí. Prakticky máme pacienty od Polska po Rakousko.

Poptávka po endoprotézách je obrovská. Odhadujeme, že ročně zvládneme ošetřit velké portfolio pacientů a provést několik set plánovaných operací,“ zmiňuje MUDr. Martin Kubica, MBA. Celý projekt nové ortopedie ve šternberské nemocnici začalo vedení AGEL Středomoravské nemocniční plánovat zhruba před rokem. Investice do vybavení operačního sálu, ale i celého oddělení byla nutná, jelikož lékaři operují protézy od renomovaných firem, které jsou stálicemi v tomto oboru. Nemocnice do nového oddělení investovala částku přesahující jeden milión korun.