Nemocnice AGEL Šternberk

Interní pavilon ve Šternberku se otevře v létě

9. 5. 2022

Výše celkové investice se vyšplhá k částce 250 miliónů korun. Stavba je financována z více zdrojů.

Text a foto: Barbora Olejníková

Téměř dva a půl roku bude trvat výstavba a dokončení nového interního pavilonu v areálu Nemocnice AGEL Šternberk. Nová pětipatrová budova nabídne pacientům větší komfort i moderní zázemí. Nový pavilon bude mít zázemí „hotelového“ typu. Pokoje v novém pavilonu jsou prostorné, dvoulůžkové, každý s vlastním sociálním zázemím, a plně klimatizované. Výrazně se tímto mimo jiné zjednoduší péče i o handicapované hypomobilní pacienty. Výstavba nového interního pavilonu šternberské nemocnice byla zahájena počátkem roku 2020.

Samotná stavba je již dokončena a nyní probíhají finální úpravy a vybavování vnitřních prostor. Pokud nenastanou nepředpokládané provozní či pandemické komplikace, bude plný provoz zahájen už v první polovině června. „Nový interní pavilon byl zbudován na místě bývalé budovy ředitelství. Místo bylo logicky z praktického hlediska vybráno v těsné blízkosti hlavní budovy, kde se nachází ostatní základní obory nemocnice jako je chirurgie, ARO, RTG nebo CT. Díky této poloze došlo k propojení budov koridorem, který umožní přesun pacientů „suchou“ nohou k potřebným vyšetřením,“ vysvětluje MUDr. Lukáš Prucek, primář interního oddělení Nemocnice AGEL Šternberk.

Vedení nemocnice stále jedná o využití starého interního pavilonu. Je možné, že do jedné z ambulancí bude přestěhována plicní ambulance, která se nyní nachází mimo areál. „Nový interní pavilon sestává z podzemního podlaží, kde se nachází technické zázemí budovy nebo šatny zaměstnanců a nad ním následují další čtyři podlaží. Do prvního podlaží je začleněn ambulantní trakt se všemi odbornými ambulancemi. Do plánované realizace urgentního příjmu naší nemocnice bude v těchto prostorách přechodně i akutní příjmová interní ambulance. Druhé a třetí podlaží je vyčleněno pro standardní lůžkovou část, kdy se na každém patře nachází třináct dvoulůžkových pokojů. V posledním čtvrtém patře je umístěna jednotka intenzivní péče o deseti lůžkách,“ popisuje MUDr. Lukáš Prucek.

Výše celkové investice se vyšplhá k částce 250 miliónů korun. Stavba je financována z více zdrojů, jedním z nich je i Olomoucký kraj. Budova má charakter pasivní nízkoenergetické stavby, tedy bude energeticky téměř soběstačná. Interní oddělení se doposud nacházelo v historické budově, která je minimálně 120 let stará. Logicky tak už nesplňuje provozně prostorové a hygienické požadavky na péči o pacienty 21. století. To bylo zejména patrné v průběhu pandemie, kdy zachovat potřebná protiepidemická opatření bylo pro zdravotníky provozně a organizačně značně problematické. „Zásadní požadovanou změnou z naší strany jsou dispoziční změny na JIP a v ambulantním traktu.

Na JIP je lůžkový fond zmíněných deset lůžek koncipován ve formě boxového systému, který zajistí  nejen soukromí u pacientů v těžkém stavu, ale umožní izolovat pacienty potenciálně infekční nebo infekční,“ zmiňuje primář interního oddělení. Celkový pocit z pobytu ve zdravotnickém zařízení pacienti hodnotí dle prostředí, v jakém čas tráví, nebo jaká je strava. Nový pavilon v tomto směru nabídne zázemí „hotelového“ typu. Pokoje v novém pavilonu jsou prostorné dvoulůžkové, každý s vlastním sociálním zázemím, a plně klimatizované. „Výrazně se tímto mimo jiné zjednoduší péče i o handicapované hypomobilní pacienty a pacienty s výraznou nadváhou.

Na ambulanci, kde jsou společné čekací prostory pro pacienty jednotlivých odborných ambulancí, bude vstupní recepce, která pacienta uvede k vlastnímu plánovanému vyšetření,“ popisuje MUDr. Lukáš Prucek. Téměř veškeré vybavení nového pavilonu a ambulancí bude obnoveno, což pacienti určitě zaregistrují. „Z větších investic je to zejména echokardiografický přístroj, který umožní citlivěji a přesněji detekovat morfologické a funkční anomálie srdce a cév. Na intenzivní péči je to pak u každého lůžka multifunkční monitorovací systém, který bude kontinuálně snímat a vyhodnocovat celou řadu vitálních hemodynamicky důležitých parametrů u pacienta, což umožní adekvátně korigovat námi vedenou akutní péči,“ uzavírá primář interního oddělení šternberské nemocnice.