Nemocnice AGEL Šternberk

Šternberská nemocnice získala nové přístroje

4. 3. 2022

Nemocnice AGEL Šternberk má nové přístroje za více než 21 miliónů korun. Nové CT vyšetří i pacienta s váhou 300 kilogramů.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Barbora Olejníková

N emocnice AGEL Šternberk se opět může pochlubit novými přístroji. Šternberské zdravotnické zařízení pořídilo do své výbavy nové moderní CT, pojízdný skiagrafický přístroj i mobilní rentgen, a to s cílem nabídnout svým pacientům co nejmodernější diagnostické možnosti. Revoluční CT je přitom vůbec prvním přístrojem této úrovně, které bylo v Česku instalováno. Finančně nejvýznamnější je investice do nového CT přístroje Canon Aquilion, jehož hodnota je téměř 13 miliónů korun.

Nový CT přístroj s rekonstrukcí až 50 snímků za sekundu umožní vyšetření pacienta v kratším reálném čase. Navíc je vybaven programem, který potlačuje artefakty z okolí a umožňuje získat ostrý a kvalitní obraz vyšetřované oblasti, což výrazně zlepšuje kvalitu skenů. Vzhledem k vysoké nosnosti stolu až 300 kilogramů navíc umožňuje vyšetření i výrazně obézních pacientů. „Tento přístroj vyniká 80 řadami detektorů, virtuálně 160. Je vybavený umělou inteligencí a doplněn serverem se třemi diagnostickými stanicemi, které svým softwarovým vybavením nabízejí široké možnosti postprocessingového zpracování. Přístroj je navíc vybaven i programem pro snížení radiační zátěže pacienta low dose,“ vysvětluje MUDr. Jindřiška Judasová, primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice AGEL Šternberk s tím, že ve své kategorii byl přístroj s tímto vybavením instalován jako první v Česku právě v šternberské nemocnici.

„Nové CT nám umožní zvýšit kvalitu angiografických vyšetření, prováděných na našem pracovišti. Zatím provádíme plicní a břišní angiografická vyšetření, a angiografické vyšetření mozku. Výhledově máme v plánu angiografická vyšetření končetinových tepen,“ uvádí výhody přístroje primářka. Pojízdný skiagrafický přístroj v ceně téměř 6 miliónů korun je pak v nemocnici úplnou novinkou, která doposud zcela chyběla. „Jde o novou zobrazovací modalitu, která slouží pro vyšetření imobilních pacientů ve vážném zdravotním stavu na ARO a JIP. Jeho hlavní výhodou je plná automatizace při centrování vyšetřované oblasti a s tím související urychlení celého vyšetření,“ vysvětluje primářka s tím, že v roce 2021 byly na oddělení nainstalovány ještě dva další nové stacionární skiagrafické přístroje, které nahradily staré, dosluhující.

„Oba přístroje jsou s přímou digitalizací, jeden z nich je vybaven plnou automatikou při volbě snímkovacího protokolu. Přístroje využíváme k vyšetření dospělých i dětských pacientů z naší nemocnice i k vyšetření ambulantních pacientů ze širokého okolí. Ročně je to okolo 20 tisíc vyšetření,“ prozrazuje MUDr. Judasová. Poslední novinkou je pak mobilní rentgen v ceně 2,25 miliónu korun, který je určen k vyšetřování imobilních pacientů přímo u lůžka a nahradil starší vybavení. „Přístroj využíváme k vyšetření pacientů na ARO a JIP, v současné době hlavně ke snímkování covidových pacientů v těžkém stavu, hospitalizovaných na ARO,“ uzavírá MUDr. Judasová.