Nemocnice AGEL Prostějov

Iktové centrum v Prostějově opět získalo prestižní ocenění ESO Angels Awards

20. 11. 2023

Už čtvrtou významnou cenu obdrželo Iktové centrum Nemocnice AGEL Prostějov. Pracoviště se v celorepublikovém srovnání pohybuje na špičce.

Neurologické oddělení Nemocnice AGEL Prostějov se může opět pochlubit prestižním oceněním. Iktovému centru prostějovské nemocnice udělila Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation – ESO) za rok 2022 ocenění Gold status (Zlaté ocenění) – Eso Angels Awards – za poskytovanou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Ocenění si během 16. Cerebrovaskulárního semináře v Mikulově převzala primářka neurologického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov MUDr. Gabriela Krejstová.

Jako součást sítě center vysoce specializované péče o pacienty s iktem, tedy cévní mozkovou příhodou, sleduje neurologické oddělení Nemocnice AGEL Prostějov od počátku své existence mnoho indikátorů v mezích předem stanovených intervalů. „Data do nových mezinárodních registrů zadáváme od roku 2016. Pro udělení ESO Angels Awards se hodnotí několik základních kategorií, mezi které patří procento pacientů s CMP podstupujících rekanalizační terapii, dále procento pacientů léčených nejdéle do 60 minut, vyšetření poruch polykání, nasazení vhodné sekundární prevence a mnoho dalších parametrů,“ říká primářka MUDr. Gabriela Krejstová s tím, že iktové centrum získalo v minulosti již tři ocenění – Platinum status za rok 2018, Gold status za rok 2019 a Diamond status za rok 2020.

Získání mezinárodního ocenění je pro nemocnici i pro odbornou veřejnost signálem, že tým svou práci zvládá na vysoké úrovni. Ocenění jej posouvá kupředu a zároveň zavazuje k neustálému zkvalitňování poskytované péče o pacienty s ikty. „Dostali jsme se na špici hodnoceného žebříčku v rámci naší republiky a dosáhli jsme výborných výsledků i v rámci mezinárodního srovnání. Získané ocenění je pro nás proto velkým vyznamenáním a všichni zaměstnanci naší neurologie z toho mají velkou radost. Pro mě osobně je to jeden z dokladů smysluplnosti mé práce. Těší mě to především za naše pacienty,” uvedla primářka. Nemocnice v Prostějově získala od Ministerstva zdravotnictví ČR statut Iktového centra v srpnu 2012 a stala se tak součástí celostátní sítě center poskytujících specializovanou léčbu tohoto velmi závažného onemocnění. Každý rok zde zdravotníci ošetří několik tisíc pacientů s neurologickými chorobami, z toho průměrně okolo 400 pacientů s cévní mozkovou příhodou.

Cévní mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Základem péče o postižené cévní mozkovou příhodou je kvalitní radiodiagnostika a dobře fungující neurologické oddělení se specializovanou jednotkou intenzivní péče. „Součástí léčby cévní mozkové příhody je podání systémové trombolýzy, tj. aplikace látky, která rozpouští krevní sraženiny. Hlavním kritériem úspěšnosti léčby je okamžitý transport pacienta na specializované pracoviště, včasné zahájení intervenční nebo konzervativní léčby od vzniku iktu, stabilizace zdravotního stavu pacienta v co nejkratší době a zajištění multioborové péče – tedy neurologa, internisty, fyzioterapeuta, logopeda a klinického psychologa,“ dodala primářka Krejstová.

✒  ING. TOMÁŠ ŽELAZKO