Nemocnice AGEL Prostějov

V Prostějově trénovali lékaři z celé Moravy moderní operace kýl

5. 5. 2022

Chirurgické oddělení v Prostějově je již od roku 2012 držitelem certifikátu „Centrum pro řešení kýly“.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Barbora Olejníková

Operace kýl podle nejmodernějších trendů trénovalo dvanáct lékařů z celé Moravy v Nemocnici AGEL Prostějov. Lékaři se zde účastnili tradičního specializovaného kurzu „Smart Hernia“ zaměřeného na operativu kýl, který pořádá Česká herniologická společnost ve spolupráci s chirurgickým oddělením Nemocnice AGEL Prostějov a Ústavem normální anatomie Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Dvoudenní odborný program odstartoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci teoretickou částí zaměřenou na nejrůznější typy kýl i operativní techniky od historie k současným operačním postupům.

Účastníci si přitom na anatomických preparátech mohli obnovit své znalosti z anatomie stěny břišní a třísla. Na úvodní část navázal druhý den praktický nácvik operací kýly v Nemocnici AGEL Prostějov. Účastníci mimo jiné trénovali zákroky na speciálních trenažérech s videotechnikou, které simulují operační vstupy do dutiny břišní. „Trenažery jsou skvělým pomocníkem pro praktické začátky a trénink operačních technik endoskopické chirurgie. O tom se přesvědčili mladí lékaři na závěr prvního dne workshopu,“ říká MUDr. Adolf Gryga, CSc., lékař chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov a organizátor postgraduálních kurzů „Hernia Basic“ a nyní workshopu „Smart Hernia“.

Při využití trenažerů přitom účastníci kurzu pracují již s opravdovými nástroji, se kterými se později setkávají v praxi. „Účastníci kurzu tak získávají první správné návyky pro práci s reálnými nástroji a učí se vůbec celé technice a systému, kdy sledujete to, co děláte, pouze na monitoru, nikoliv reálně pohledem na ruce,“ vysvětluje MUDr. Jiří Kubačák, primář chirurgického oddělení prostějovské nemocnice, ve které ročně operují více jak 400 pacientů s kýlou. Druhý den akce byl věnován živým přenosům z centrálních operačních sálů Nemocnice AGEL Prostějov. Vzhledem k epidemiologické situaci se práce na operačním sále vedle zkušeného propagátora miniinvazivní chirurgie, primáře MUDr. Jiřího Kubačáka, aktivně zúčastnilo jen několik kolegů. Lékaři v seminární místnosti ale nebyli o nic ošizeni.

„Díky moderní technologii, kterou Nemocnice AGEL Prostějov disponuje, mohli frekventanti operaci sledovat spolu s komentářem operatéra ze zázemí centrálních operačních sálů, což je z hygienicko-epidemiologického hlediska velkým benefitem,“ dodává MUDr. Kubačák s tím, že ve vzdělávání mladých lékařů v problematice kýlních operací chce Česká herniologická společnost ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Prostějov pokračovat i nadále. Chirurgické oddělení Nemocnice AGEL Prostějov je již od roku 2012 držitelem certifikátu „Centrum pro řešení kýly“. V roce 2014 primář MUDr. Adolf Gryga, CSc., se zainteresovanými kolegy z dalších pracovišť v ČR založil zcela novou platformu specializované péče o nemocné s kýlou a defekty stěny břišní.

„Stáli jsme u vzniku České herniologické společnosti, která je od stejného roku Českou větví EHS (European Hernia Society) a odbornou sekcí České chirurgické společnosti. Mimo spoustu jiných je jejím úkolem stát se koordinátorem chirurgických pracovišť v Česku, která se společně hlásí k vytvoření a dodržování standardních postupů v diagnostice, operační technice a pooperačním sledování těchto nemocných,“ upřesňuje MUDr. Adolf Gryga, CSc.