Nemocnice AGEL Prostějov

V Prostějově byly za 90 miliónů korun zmodernizovány operační sály

7. 6. 2021

V době epidemie zvládla Nemocnice AGEL Prostějov náročnou rekonstrukci, nyní má jedny z nejmodernějších operačních sálů.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Jedny z nejmodernějších operačních sálů v České republice získala díky náročné, tři měsíce dlouhé, rekonstrukci Nemocnice AGEL Prostějov. Modernizace, která byla v minulých dnech úspěšně dokončena, si vyžádala investici ve výši přesahující 90 miliónů korun a zdejšímu personálu umožní využívat nejmodernější trendy současné medicíny. Rekonstrukce byla zahájena v době sílící koronavirové epidemie na začátku roku 2021. „Ještě před samotným zahájením stavby jsme měli obavy, jak všechny práce v době řádící epidemie zvládneme zkoordinovat. Nakonec se díky vládou nařízenému útlumu operativy ukázalo toto období jako dobrá volba.

I přesto byla koordinace veškerých činností velmi náročná a vyžádala si vysoké osobní nasazení zdejšího personálu,“ uvádí předseda představenstva společnosti AGEL Středomoravská nemocniční MUDr. Jiří Ševčík a upřesňuje, že stavební práce si vyžádaly investici ve výši 25 miliónů korun. Dalších 65 miliónů korun pak směřovalo do nákupu vybavení a přístrojů. Celý projekt byl financován z podpory dotačního programu IROP Výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče. Akutní operativa se v prvním čtvrtletí v prostějovské nemocnici z důvodu prací zcela přesunula z pěti operačních sálů do dvou tzv. zákrokových sálů nacházejících se v prostorách chirurgické ambulance. Pro covid pozitivní pacienty měla nemocnice vyčleněn další speciální sál v budově ORL oddělení.

„Díky vládnímu zákazu provádět plánované výkony klesl celkový počet operací až o tři čtvrtiny. I přesto jsme během prvního čtvrtletí odoperovali stovky pacientů s akutními potížemi, za nás chirurgy se jednalo nejčastěji o řešení všech typů náhlých příhod břišních. U covidových pacientů je dominantním zákrokem provedení tracheostomie, tedy umělého vyústění dýchacích cest na krku,“ přibližuje primář centrálních operačních sálů a chirurg Nemocnice AGEL Prostějov MUDr. Jiří Šťastný. Díky modernizaci, kterou prostějovské operační sály prošly po 17 letech provozu, budou mít zdejší odborníci k dispozici nejmodernější vybavení odrážející trendy současné medicíny. Dispozičně zůstalo všech pět sálů v původním stavu, nové jsou ale rozvody medicinálních plynů, elektřiny, klimatizační jednotky či LED osvětlení. Unikátní je antibakteriální sklo, kterým je obložen jeden ze sálů a celá jedna stěna „čisté“ chodby.

„Díky speciálnímu sklu už nebudeme muset malovat stěny. Jeho hlavní přínos však spočívá v eliminaci mikroorganismů. Na operačním sále se tak významně sníží pravděpodobnost vzniku perioperačních infekcí,“ vysvětluje primář Šťastný. Operační sály jsou nyní plně digitální, což jednak zvýší kvalitu poskytované péče a zároveň umožní využívat nejmodernějších trendů v komunikaci, a to jak v rámci prostějovské nemocnice, tak i se vzdálenými pracovišti. „Každý ze sálů je vybaven velkoplošnou obrazovkou vsazenou ve stěně. Pokud během zákroku operatér potřebuje dohledat snímek pacienta nebo výsledek laboratorního vyšetření, asistující personál je schopen vše okamžitě dohledat i promítnout na obrazovce. To výrazně ušetří čas, protože dříve bylo nutné jít vyhledat tyto materiály do dokumentačního koutku,“ popisuje výhody moderního vybavení Jiří Šťastný a doplňuje, že díky kamerovému vybavení vsazenému v operačních lampách mohou vedoucí lékaři „živě“ sledovat jak dění na sále, tak i přímo v operačním poli, aniž by zde byli osobně přítomni: „To nám pomůže především v situacích, kdy dojde během zákroku k nepředvídatelným komplikacím a operatér bude chtít další postup konzultovat s vedoucím lékařem. 

Díky těmto technologiím budeme moci také sami streamovat dění na sále i do těch nejvzdálenějších míst. Často se u nás konaly nejrůznější odborné workshopy pořádané ve spolupráci také se zahraničními prestižními pracovišti. Takže tyto novinky, obzvláště nyní v době epidemie, využijeme.“ Třešničkou na dortu pro komfort operatérů a perioperačních sester na všech sálech jsou stropní stereo reproduktory umožňující poslech hudby s možností výběru všech internetových radií v Česku. Modernizace zahrnula také nákup nejmodernějšího přístrojového vybavení, a to například pět maximálně komfortních a flexibilních operačních stolů, nové anesteziologické přístroje, monitory, laparoskopickou a artroskopickou věž či koagulační přístroje umožňující snáze zastavit krvácení. 

Centrální operační sály Nemocnice AGEL Prostějov provedly v minulých letech každoročně v průměru okolo pěti tisíc operací. „Všichni se už nemůžeme dočkat, až budeme moci opět začít naplno operovat ve stejné míře jako před covidovou érou a vrátit se k celému spektru našich výkonů. Díky modernímu prostředí to bude s o to větší radostí,“ uzavřel primář centrálních operačních sálů prostějovské nemocnice Jiří Šťastný.