Nemocnice AGEL Prostějov

V prostějovské nemocnici vyšetřují nemocné novou magnetickou rezonancí

3. 2. 2021

Stavební práce jsou v plném proudu také v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí, kde vzniká pracoviště magnetické rezonance zcela nově.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Barbora Olejníková

První z celkem jedenácti nových magnetických rezonancí, které AGEL v rámci investičního projektu za více než 200 miliónů korun uvedl do provozu, v české části skupiny již vyšetřuje pacienty v Nemocnici AGEL Prostějov. Magnetickou rezonanci dosud v prostějovské nemocnici provozovala externí soukromá společnost. „Ačkoliv jsme si na vzájemnou spolupráci nemohli stěžovat, postupem času jsme došli k rozhodnutí, že zdravotnické zařízení takového významu, jakým nemocnice v Prostějově je, kdy disponuje 500 lůžky a nabízí péči napříč obory medicíny, by si zasloužilo provozovat magnetickou rezonanci pod vlastními křídly,“ vysvětlila dlouholetá ředitelka prostějovské nemocnice a současná místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL MUDr. Marie Marsová, MBA.

Nové pracoviště sídlí ve stejných prostorách jako dosud. S ohledem na výměnu technologie však bylo nutné prostory upravit a zmodernizovat. Vlastní stavební úpravy si vyžádaly částku téměř 1 milion korun a rekonstrukce nijak neomezila ostatní provoz nemocnice. Personál radiodiagnostického oddělení se pak obzvláště těší z nového MRi přístroje v hodnotě 15 miliónů korun. „Pořízení vlastní moderní rezonance je po odborné stránce zase krokem kupředu nejen pro naše oddělení, ale i celou nemocnici,“ míní primář radiodiagnostického oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Martin Folprecht. Změna přinesla řadu výhod jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál. Pracoviště nemocnice začlenila do vlastního informačního systému. Pacienti tak už nebudou dostávat své snímky na CD, ale budou zasílány rovnou lékaři, který nemocného k vyšetření odeslal.

PRÁCE POKRAČUJÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Další z českých nemocnic, kde se nové moderní technologie dočkají ještě letos, je Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí. Výstavbu zcela nového pracoviště magnetické rezonance zahájila nemocnice v říjnu loňského roku. Realizace projektu za bezmála 26 miliónů korun probíhá za plného provozu nemocnice, některé ambulance však musely být dočasně přesunuty do náhradních prostor. Magnetická rezonance začne sloužit pacientům již v průběhu jara. Realizační tým musel v uplynulých týdnech zvládnout poměrně náročné stavební úpravy, s ohledem na aktuální situaci navíc za dodržení přísných hygienických opatření. „Pracoviště magnetické rezonance je v mnoha ohledech specifické. Stavební firma tak musí například ztužit stropní konstrukci, aby měla dostatečnou nosnost. Dále je třeba provést odstínění magnetického záření od okolních prostor a vyšetřovnu oddělit od okolních místností pomocí konstrukcí s vysokou neprůzvučností za účelem snížení intenzity zvuku, kterou rezonance produkuje. Novému provozu se musí přizpůsobit celé podlaží,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí MUDr. Milan Leckéši. Pracoviště vzniká v prostorách nové polikliniky v přízemí, v místě plicní a interní odborné ambulance. Stavební práce si vyžádají investici ve výši téměř 9 miliónů korun, samotný přístroj 16,8 miliónu korun.