Nemocnice AGEL Nový Jičín

V Novém Jičíně otevřeli zmodernizovaný dětský pavilon

26. 1. 2023

Zrekonstruovaný dětský pavilon je komfortnější, bezpečnější a energeticky úspornější.

Text a foto: Martin Janík

Nemocnice AGEL Nový Jičín otevřela zrekonstruovaný pavilon dětského oddělení. Ten nabídne snazší a bezpečnější pobyt pro děti nejen díky bezbariérovým úpravám, komfortní klimatizované pokoje, energeticky úspornější provoz či rozšířené zázemí pro rodiče. Půl roku trvající modernizace za 18 miliónů korun tak přináší větší komfort malým pacientům, rodičům i zdravotníkům. Komplexní rekonstrukce zahrnovala bezbariérové úpravy pavilonu – od vstupu až na pokoje, což ocení nejen handicapované či špatně mobilní děti, ale i personál a rodiče. Dále došlo k výměně veškeré elektroinstalace včetně úsporných LED svítidel, vypínačů a zásuvek, dále pak výměně vodovodních a odpadních rozvodů, k instalaci nových rozvodů zdravotechniky včetně umyvadel a dřezů, či pokládce zcela nových podlahových krytin PVC.

Stále více žádaných energetických úspor bylo navíc dosaženo díky zateplení střešního pláště. Příjemných změn doznalo rovněž okolí vstupu do pavilonu. Zde bude díky zahradním úpravám pohyb v areálu nejen příjemnější pro oko, ale zejména výrazně bezpečnější, neboť zcela nový chodník značně omezí riziko střetu chodců s automobily. Významný posun v komfortu během letních hospitalizací přinesou nově instalované klimatizace na všech dětských pokojích. Lepší péči pak umožní nově instalované systémy telemetrie (pro měření a přenos dat). Snadnější a bezpečnější bude rovněž přivolání personálu díky telefonům na všech pokojích, z nichž deset umožňuje přímo pobyt rodiče či osoby blízké.

„Také v rámci dětské jednotky intenzivní péče bylo nově zřízeno v těsné blízkosti zázemí se 3 lůžky pro rodiče hospitalizovaných dětí. Zdravotníkům usnadní práci automatické otevírání dveří a bezpečnost všech zvýší videotelefon na vstupu, stejně tak jako zřízení izolačního pokoje na dětské jednotce intenzivní péče, jehož potřebu si vynutila i zkušenost s pandemií onemocnění covid-19,“ vysvětluje MUDr. Michaela Syrovátková, primářka dětského a novorozeneckého oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín. Náklady na šestiměsíční rekonstrukci dětského pavilonu dosáhly výše osmnácti milionů korun. Úhrada proběhla jednak z nájemného, dle provozní smlouvy s Moravskoslezským krajem, ale také z vlastního rozpočtu nemocnice, která pořídila například nový nábytek, telemetrii, pro hospitalizované děti klimatizace na všechny pokoje, a další vybavení. V souvislosti se vzrůstajícím zájmem rodiček o novojičínskou porodnici byly rovněž navýšeny kapacity pro následnou péči o děti na kojeneckém oddělení.

V novojičínské nemocnici je přitom pro rodiče nespornou výhodou neustálá přítomnost dětských specialistů (dětský alergolog, dětský kardiolog, dětský neurolog, dětský pneumolog, dětský nefrolog, endokrinolog a diabetolog, či specialista v dětské obezitologické ambulanci), široký následný komplement specialistů (nepřetržitý provoz ORL, chirurgie, radiologie, gynekologie a urologie), a samozřejmostí je nepřetržitý provoz laboratoří.