Nemocnice AGEL Jeseník

Nemocnice AGEL Jeseník pořídila novou výpočetní tomografii

22. 1. 2023

Nové CT nejvyšší kvalit y za více než 20 miliónů korun je komfortnější i šetrnější pro pacienty a má i přesnější diagnostiku.

Text: Aneta Cabadajová / Foto: Mgr. Adam Knesl

Multidetektorová výpočetní tomografie (CT) v hodnotě více než 20 miliónů korun rozšířila a zlepšila diagnostické možnosti Nemocnice AGEL Jeseník. Špičkové zařízení nabízí oproti předchozímu rychlejší vyšetření i nižší radiační zátěž. „Jedná se o technicky vyspělé CT, kterých je v současné době instalováno na území České republiky pouze tři kusy. Je to tak, jako byste vyměnili Fábii za Mercedes,“ říká MUDr. Jana Chrastinová, předsedkyně představenstva Nemocnice AGEL Jeseník, a zároveň dodává, že vzhledem k tomu, že nejbližší možná diagnostika je 60 kilometrů vzdálená od Jeseníku, jedná se o naprosto nezbytné přístrojové vybavení pro záchranu života.

Téměř měsíc trvala obměna, během níž byla na specializované pracoviště Nemocnice AGEL Jeseník nainstalována nová výpočetní tomografie. Za účelem výměny diagnostického přístroje bylo nejdříve nutné provést nemalé stavební úpravy. „Došlo ke zpevnění statiky podlahy, jelikož nový přístroj je skoro o tunu těžší, než původní. Byly vybourány původní zdi, vytvořeny nové instalační kanály a také technická místnost. Nově vznikl chladící systém, který je umístěn mimo budovu,“ vysvětluje Ing. Petr Skipala, vedoucí technického úseku Nemocnice AGEL Jeseník. Nové CT neocení pouze zdravotníci, ale také samotní pacienti už při samotném vyšetření. Jejich pohodlí při snímání napomáhá větší otvor a také příjemné osvětlení. Během samotného skenování jsou pacientům podávány informace o tom, jak dýchat, nejen přes reproduktor, ale také vizuálně a srozumitelně přes displej. Během skenování tak mají audiovizuální podporu.

Výpočetní tomograf značky Siemens je určen pro celotělová CT zobrazení orgánů dutiny hrudní a břišní, dále pro detailní zobrazení hlavy, mozku, skeletálního a cévního systému v celém rozsahu. „Přístroj zkracuje délku vyšetření pacienta. Umožňuje i diagnostiku akutních stavů jako například plicních embolií, mozkových mrtvic a rozsáhlých úrazových stavů s maximální přesností a v minimálním možném čase,“ vysvětluje MUDr. Yannakis Lefas, lékař radiologického oddělení. Nový CT Somatom X.cite mimo jiné disponuje programem, který umožňuje získat ostrý a kvalitní obraz vyšetřované oblasti, a to ve velmi krátkém čase. Rychlá diagnostika pak pro pacienta znamená vždy i menší radiační zátěž. V Nemocnici AGEL Jeseník nové CT obslouží zhruba 3 200 pacientů ročně, z čehož více než polovinu tvoří pacienti v akutních stavech vyžadující rychlé a přesné diagnostické zobrazení.