Nemocnica AGEL Zvolen

Nový päťpodlažný pavilón zmení tvár Nemocnice AGEL Zvolen

13. 6. 2024

Moderné zariadenia a rodinné izby prinesú revolúciu v zdravotnej starostlivosti.

Do realizačnej fázy vstúpil projekt Nemocnice AGEL Zvolen spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti. Splnením prvého míľnika harmonogramu, požehnaním a slávnostným poklepaním základného kameňa stavby sa oficiálne začala výstavba nového, päťpodlažného pavilónu chirurgických disciplín, ktorý bude spĺňať najprísnejšie kritéria po stránke stavebnej, prevádzkovej a logistickej. „Výsledkom celkovej investície prevyšujúcej 34 miliónov eur bude moderný pavilón z pohľadu pohybu a presunu pacientov, logistiky a manažmentu pacienta. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť vznikne jeden funkčný, moderný, prepojený celok s interdisciplinárnou komplexnosťou a kvalitami služieb na úrovni 3. tisícročia, porovnateľný s najmodernejšími zariadeniami v Európe,“ uviedol Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., predseda predstavenstva AGEL. 

PRÍSTAVBA LÔŽKOVEJ ČASTI K CHIRURGICKÉMU PAVILÓNU NEMOCNICA AGEL ZVOLEN

V rámci projektu sa vybuduje úplne nový, moderný päťpodlažný pavilón chirurgických disciplín, ktorý bude spĺňať najprísnejšie stavebné, prevádzkové a logistické kritériá. Tento pavilón je navrhnutý tak, aby zabezpečil efektívny pohyb a presun pacientov, optimalizovanú logistiku a manažment pacienta. Nový pavilón bude prepojený s existujúcou chirurgickou časťou, čím vznikne jeden funkčný, moderný a interdisciplinárny komplex, ktorý bude porovnateľný s najmodernejšími zariadeniami v Európe.

Ing. Ľudmila Veselá, MBA riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen „Pre pacientov tento projekt, okrem vynikajúcej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prinesie desiatky zrekonštruovaných a 60 nových lôžok, nové operačné sály a modernú recepciu. Úplnou novinkou budú tzv. rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, ktoré umožnia sprevádzajúcej osobe, aby bola s rodičkou počas celého pobytu v nemocnici. Samozrejmosťou bude nová zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie. Cieľom rozvojového plánu je rozšírenie spektra a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýšenie jej dostupnosti obyvateľom spádovej oblasti.“