Nemocnica AGEL Zvolen

Zvolenská nemocnica otvorila nové oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti

16. 8. 2022

Pacienti, ktorí potrebujú jednoduchý zákrok, budú prepustení domov do 24 hodín.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: Lucia Bírešová

Nemocnica AGEL Zvolen po minuloročnom otvorení nových operačných sál v rámci svojho rozvoja pripravila ďalšiu novinku a od júna otvorila nové Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti. To je zamerané na jednoduchšie operačné výkony, kde pacient pri predpokladanom bezproblémovom priebehu bude po 24 hodinách prepustený domov. „Jednodňová zdravotná starostlivosť má svoje špecifiká a indikácie podľa typu výkonu a komorbidity pacienta. V zásade ide o výkony, po ktorých môže byť pacient prepustený do 24 hodín po operácii,“ hovorí primár Oddelenia JZS Nemocnice AGEL Zvolen MUDr. Dalibor Panuška.

Na oddelení sú umiestnení pacienti po chirurgických, gynekologických, traumatologických, ortopedických operáciách, ktoré spĺňajú kritériá JZS. Oddelenie disponuje 7 dvojlôžkovými izbami, pričom samozrejmosťou je vybavenie sociálnym zariadením. Celkové vybavenie je pre pacientov obrovským krokom vpred. Kvalita poskytovaných služieb, vybavenie a zhotovenie oddelenia zodpovedá úrovni štvorhviezdičkového hotela, takže pobyt v nemocnici je v rámci možností príjemný. „Venujeme sa hlavne všeobecnej chirurgii, to znamená herniám, zlčníkom, drobným benígnym kožným či podkožným tumorčekov, operujeme varixy, hemoroidy. Z oblasti traumatológie a chirurgie realizujeme všetky artroskopické operácie, vyberanie osteosyntetického materiálu, riešime aj problémy s rukami – syndróm karpálneho kanála, tzv. lúpavé prsty, gangiomy, Dupuytrenove kontraktúry, osteofyty a ďalšie,“ vysvetľuje primár Panuška. Súčasťou operačných výkonov JZS sú aj gynekologické operácie:

„Z gynekologických výkonov vykonávame laparoskopické operácie vaječníka, sterilizácie, laparoskopické aj hysteroskopické myomektómie,“ hovorí námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Andrej Jenčo a dopĺňa, že pacientky sa na odborníkov vo zvolenskej nemocnici môžu obrátiť aj s požiadavkou na diagnostickú laparoskopiu či vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov pri liečbe neplodnosti, súčasťou zákrokov JZS je aj konizácia krčka maternice, hysteroskopie, amniocentéza a ďalšie gynekologické výkony. Na operáciu pacienta vždy odporúča príslušný lekár ambulancie, či už chirurgickej, traumatologickej, ortopedickej či gynekologickej. Ak však pacient má všetko už absolvované a aj predoperačné vyšetrenia, môže sa prihlásiť na samotnej lôžkovej časti ošetrovacej jednotky JZS.

Zvolenská nemocnica realizuje aj predoperačné vyšetrenia. „Všetky výkony sú hradené zdravotnými poisťovňami, pacient dopláca za nadštandardné ubytovanie, resp. za výber operatéra, ak má takú požiadavku,“ dodáva MUDr. Panuška. „Toto oddelenie sme pripravovali už skôr, naše plány zabrzdila pandémia. Teraz je ten správny čas, aby sme našim pacientom – klientom ukázali, ako má vyzerať moderná jednodňová chirurgia s vynikajúcimi odborníkmi, ale aj s kvalitou ostatných služieb hodných 3. tisícročia. Verím, že pacienti sa o tom presvedčia sami, my sa budeme snažiť ich požiadavky vybaviť pokiaľ možno v čo najkratšej dobe,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá.

Nemocnica má aj úplne novú chirurgickú jednotku intenzívnej starostlivosti. Tá je určená pre pacientov po väčších a náročnejších výkonoch a najmä pacientov s ďalšími pridruženými diagnózami. „Ležia tu takmer všetci pacienti po onkologických brušných výkonoch, samozrejme pacienti s komplikáciami či po chirurgickej, resp. inej stránke, obehovo nestabilní, pacienti s polytraumami, pretože vyžadujú intenzívny a kontinuálny monitoring vitálnych funkcií,“ vysvetľuje MUDr. Panuška, ktorý má na starosti aj chirurgickú JIS. Tá je vybavená 6 lôžkami, 4 lôžka sú určené pre tzv. aseptických pacientov a ďalšie dve pre pacientov s otvorenými ranami a rôznymi infekciami. Priestory chirurgickej JIS sú kompletne rekonštruované, vrátane rozvodov, modernými prístrojmi na monitoring zdravotného stavu a vitálnych funkcií.